มหาโจร
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  18 ก.ค. 2560
หมายเลข  29007
อ่าน  2,404

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

บางช่วงบางตอนจากการสนทนาธรรม
ที่บ้านคุณจักรกฤษณ์ - คุณชฎาพร เจนเจษฎา
วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

" ชาวบ้านเห็นคุณของภิกษุ
แม้อาหารที่ถวายแก่ภิกษุ ก็เลิศ ดีกว่าที่ตนเองบริโภค
ไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะเห็นคุณของภิกษุ  จึงสละให้ได้
แต่ถ้าภิกษุผู้รับ ไม่ได้ศึกษาธรรมเลย
ก่อนบวชก็ไม่ได้ฟังธรรม ไม่เข้าใจธรรม
รู้ไหมว่าบวชเพราะอะไร
บวชเพราะไม่รู้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้น ก็เป็นกิเลส(เครื่องเศร้าหมองของจิต)
และบวชแล้วก็ไม่ศึกษาธรรมด้วย
ไม่ประพฤติตามพระวินัยด้วย
นั่นหรือคือภิกษุ?
พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกว่า มหาโจร
เพราะเหตุว่า ถ้าเป็นคนธรรมดา
ปล้นเขา ชิงเขา เอาของเขามา
ใครๆ ก็เห็นพฤติกรรมอันนั้น ว่า เป็นโจร
แต่นี่เป็นผู้ที่รับสิ่งของซึ่งเขาให้กับผู้ที่สมควร
คือ ผู้ที่มีชีวิตที่ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลากิเลส
แต่ไม่มีความประพฤติอย่างนั้น
เพราะฉะนั้น ก็เหมือนกับลักขโมย
เอาของที่เขาให้คนอื่นคือผู้ที่มีคุณอย่างนั้น
มาเป็นของตน ซึ่งไม่มีคุณอย่างนั้นเลย "

ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาดังกล่าวได้ที่นี่ครับ

 เพราะเหตุใดจึงตรัสเรียกว่าเป็นมหาโจร

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มกร
มกร
วันที่ 18 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ณธนทัต
ณธนทัต
วันที่ 18 ก.ค. 2560

อนุโมทนาสาธุๆ ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
hetingsong
hetingsong
วันที่ 19 ก.ค. 2560

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 19 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 19 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 19 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 20 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 20 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 21 ก.ค. 2560

   ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ.คำปั่น ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 21 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
thilda
วันที่ 23 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
s_sophon
วันที่ 25 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ