หมู่บ้านศีล 5 ลวง เป็นไปไม่ได้
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  13 พ.ค. 2560
หมายเลข  28840
อ่าน  6,724

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาพระสูตร

อุปาติสูตร

ว่าด้วยแมลงบินเข้าไฟ

ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐


~ พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเห็นทุกคนที่ไม่เข้าใจธรรม เปรียบดุจแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ มีเห็นตรงไหน ชอบตรงนั้น ยึดถือเห็นว่าเป็นเรา และยินดีในสิ่งที่ปรากฏ เหมือนกันหมดเลยไม่ว่ากาละสมัยไหน เพราะมีความไม่รู้ในโทษของความไม่รู้และในความติดข้อง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุศลทุกวันนี้ในชีวิตของเรา มองไม่เห็นอกุศลเลย จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมด้วยความเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆ

~ พระธรรมแต่ละคำ ก็แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ที่ยังมีกิเลส ก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีค่าที่สุด (คือพระธรรม) ที่จะทำให้ความไม่รู้และกิเลสนั้นค่อยๆ หมดไป

~ พระธรรมทั้งหมด ทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ เท่าที่กำลังของสติปัญญาจะเข้าใจได้ และ อบรมต่อไป เพราะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำ เปลี่ยนไม่ได้เลย เป็นความจริงถึงที่สุด

~ ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกขณะ คือ ความจริง ไม่เว้นเลยสักขณะเดียว ทุกวัน ทุกเวลา สั้นยิ่งกว่าวินาที ก็เป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป โดยไม่รู้เลย

~ ถ้าไม่มีการฟังพระธรรม ย่อมไม่มีทางที่จะรู้โทษของการที่มีความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏ จึงทำให้หลงพอใจ มาก จนกระทั่งเกิดความทุกข์เมื่อเกิดความพลัดพรากหรือไม่ได้ในสิ่งที่พอใจ จนกระทั่งเป็นเหตุให้กระทำทุจริตกรรม ร้ายแรงถึงกับว่าสามารถที่จะฆ่าคนอื่นได้ เอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตน มากมายมหาศาล

~ สะสมความไม่รู้มานานแสนนานและไม่มีวันจะหมดสิ้นไปได้ ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

~ ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม (บรรพชิตหรือคฤหัสถ์) ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้ค่อยๆ ละคลายความติดข้อง แม้ขณะที่กำลังฟังพระธรรมเดี๋ยวนี้ รู้ไหมว่ากำลังละคลายความติดข้อง

~ ความเข้าใจ เป็นธรรมที่ค่อยๆ คลายความติดข้อง เพราะค่อยๆ เริ่มเข้าใจ

~ พระภิกษุ ไม่ใช่บวชเพื่ออาศัยผ้าเหลือง แต่ต้องเพราะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจพระธรรม เพื่ออุทิศชีวิตต่อการที่จะศึกษาธรรม และขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง โดยการที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยด้วย

~ หมู่บ้านศีล ๕ ลวง เป็นไปไม่ได้

~ บ้านหนึ่งมีกี่คน คนในบ้านนั้น ศีล ๕ ครบไหม แล้วบ้านหนึ่ง สองบ้าน สามบ้าน รวมกันเป็นหมู่บ้าน แล้วจะกล่าวได้อย่างไรว่า นี่เป็นหมู่บ้านศีล ๕

~ ไม่มีใครทำให้ใครมีศีล ๕ ได้ นอกจากความเข้าใจของบุคคลนั้น ซึ่งเกิดจากความเข้าใจพระธรรม ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมแล้วใครจะมีศีล ๕ ได้ครบถ้วนไม่ล่วงละเมิดเลย ด้วยเหตุนี้ ไม่ใช่ใครจะบอกให้ใครมีศีล ๕ ได้

~ หมู่บ้านหนึ่ง ยังมีการดื่มสุรา ยังมีการขายสุรา จะเป็นหมู่บ้านศีล ๕ ได้อย่างไร

~ มีป้ายมีชื่อว่าหมู่บ้านศีล ๕ แต่คนในหมู่บ้านนั้น เสพยาเสพติด และ ทำทุจริตต่างๆ ยังคงเป็นหมู่บ้านศีล ๕ หรือ?

~ แทนที่จะเป็นหมู่บ้านศีล ๕ เป็นหมู่บ้านฟังพระธรรมได้ไหม ดีแน่ เพราะถ้าไม่ฟังพระธรรม มีศีล ๕ ไม่ได้

~ กุศล ความดีทั้งหลาย ไม่นำทุกข์โทษภัยมาให้ แต่อกุศลที่ทุกคนมีนี่แหละนำทุกข์โทษภัยมาให้ ตามกำลังของอกุศลนั้นๆ

~ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง ก็ต้องอาศัยคำของพระองค์ ไม่ใช่คิดเอง

~ หนทางเดียวที่จะทำให้เป็นคนดีได้ คือ ความเข้าใจพระธรรม.

ขอเชิญคลิกชมวีดีโอ ได้ที่นี่ครับ

หมู่บ้านศีล ๕ ลวง เป็นแต่เพียงชื่อ

... กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง และ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ...

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 13 พ.ค. 2560

กราบบูชาท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์

ผู้ที่มีเมตตาต่อผู้ฟังอย่างล้นเหลือ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 13 พ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ภัทรกร
ภัทรกร
วันที่ 13 พ.ค. 2560

กราบเท้าอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ที่ให้ความรู้ถูกเข้าใจถูกในพระธัมม์ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
มกร
มกร
วันที่ 13 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
วันที่ 17 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 20 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
NivatSangsree
NivatSangsree
วันที่ 10 ส.ค. 2560

ถูกต้อง ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 28 ธ.ค. 2560

@ผู้ที่จะรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์และตลอดชีวิต ผู้นั้นคือพระโสดาบัน

@ส่วนผู้ที่ยังมิใช่พระโสดาบัน ขณะที่ยังไม่ล่วงศีลข้อใดก็บริสุทธิ์ช่วงขณะนั้น แต่เมื่อมีเหตุปัจจัยก็ล่วงศีลได้ไม่น้อยก็มาก

@แล้วแต่การสะสมของแต่ละคนจริงๆ จะให้ทั้งหมู่บ้านรักษาศีลห้าบริสุทธิ์และจลอดไปก็เป็นไปไม่ได้

@กราบแทบเท้าอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ภิรนันท์ ศักดาเศรษฐกุล
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

อนุโมทนา สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 10 ม.ค. 2561
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 1 โดย เจียมจิต

กราบบูชาท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์

ผู้ที่มีเมตตาต่อผู้ฟังอย่างล้นเหลือ...

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kullawat
kullawat
วันที่ 17 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ