หมู่บ้านศีล 5 ลวง เป็นไปไม่ได้

 
khampan.a
วันที่  13 พ.ค. 2560
หมายเลข  28840
อ่าน  6,876

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาพระสูตร

อุปาติสูตร

ว่าด้วยแมลงบินเข้าไฟ

ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐


~ พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเห็นทุกคนที่ไม่เข้าใจธรรม เปรียบดุจแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ มีเห็นตรงไหน ชอบตรงนั้น ยึดถือเห็นว่าเป็นเรา และยินดีในสิ่งที่ปรากฏ เหมือนกันหมดเลยไม่ว่ากาละสมัยไหน เพราะมีความไม่รู้ในโทษของความไม่รู้และในความติดข้อง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุศลทุกวันนี้ในชีวิตของเรา มองไม่เห็นอกุศลเลย จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมด้วยความเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆ

~ พระธรรมแต่ละคำ ก็แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ที่ยังมีกิเลส ก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีค่าที่สุด (คือพระธรรม) ที่จะทำให้ความไม่รู้และกิเลสนั้นค่อยๆ หมดไป

~ พระธรรมทั้งหมด ทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ เท่าที่กำลังของสติปัญญาจะเข้าใจได้ และ อบรมต่อไป เพราะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำ เปลี่ยนไม่ได้เลย เป็นความจริงถึงที่สุด

~ ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกขณะ คือ ความจริง ไม่เว้นเลยสักขณะเดียว ทุกวัน ทุกเวลา สั้นยิ่งกว่าวินาที ก็เป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป โดยไม่รู้เลย

~ ถ้าไม่มีการฟังพระธรรม ย่อมไม่มีทางที่จะรู้โทษของการที่มีความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏ จึงทำให้หลงพอใจ มาก จนกระทั่งเกิดความทุกข์เมื่อเกิดความพลัดพรากหรือไม่ได้ในสิ่งที่พอใจ จนกระทั่งเป็นเหตุให้กระทำทุจริตกรรม ร้ายแรงถึงกับว่าสามารถที่จะฆ่าคนอื่นได้ เอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตน มากมายมหาศาล

~ สะสมความไม่รู้มานานแสนนานและไม่มีวันจะหมดสิ้นไปได้ ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

~ ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม (บรรพชิตหรือคฤหัสถ์) ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้ค่อยๆ ละคลายความติดข้อง แม้ขณะที่กำลังฟังพระธรรมเดี๋ยวนี้ รู้ไหมว่ากำลังละคลายความติดข้อง

~ ความเข้าใจ เป็นธรรมที่ค่อยๆ คลายความติดข้อง เพราะค่อยๆ เริ่มเข้าใจ

~ พระภิกษุ ไม่ใช่บวชเพื่ออาศัยผ้าเหลือง แต่ต้องเพราะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจพระธรรม เพื่ออุทิศชีวิตต่อการที่จะศึกษาธรรม และขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง โดยการที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยด้วย

~ หมู่บ้านศีล ๕ ลวง เป็นไปไม่ได้

~ บ้านหนึ่งมีกี่คน คนในบ้านนั้น ศีล ๕ ครบไหม แล้วบ้านหนึ่ง สองบ้าน สามบ้าน รวมกันเป็นหมู่บ้าน แล้วจะกล่าวได้อย่างไรว่า นี่เป็นหมู่บ้านศีล ๕

~ ไม่มีใครทำให้ใครมีศีล ๕ ได้ นอกจากความเข้าใจของบุคคลนั้น ซึ่งเกิดจากความเข้าใจพระธรรม ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมแล้วใครจะมีศีล ๕ ได้ครบถ้วนไม่ล่วงละเมิดเลย ด้วยเหตุนี้ ไม่ใช่ใครจะบอกให้ใครมีศีล ๕ ได้

~ หมู่บ้านหนึ่ง ยังมีการดื่มสุรา ยังมีการขายสุรา จะเป็นหมู่บ้านศีล ๕ ได้อย่างไร

~ มีป้ายมีชื่อว่าหมู่บ้านศีล ๕ แต่คนในหมู่บ้านนั้น เสพยาเสพติด และ ทำทุจริตต่างๆ ยังคงเป็นหมู่บ้านศีล ๕ หรือ?

~ แทนที่จะเป็นหมู่บ้านศีล ๕ เป็นหมู่บ้านฟังพระธรรมได้ไหม ดีแน่ เพราะถ้าไม่ฟังพระธรรม มีศีล ๕ ไม่ได้

~ กุศล ความดีทั้งหลาย ไม่นำทุกข์โทษภัยมาให้ แต่อกุศลที่ทุกคนมีนี่แหละนำทุกข์โทษภัยมาให้ ตามกำลังของอกุศลนั้นๆ

~ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง ก็ต้องอาศัยคำของพระองค์ ไม่ใช่คิดเอง

~ หนทางเดียวที่จะทำให้เป็นคนดีได้ คือ ความเข้าใจพระธรรม.

ขอเชิญคลิกชมวีดีโอ ได้ที่นี่ครับ

หมู่บ้านศีล ๕ ลวง เป็นแต่เพียงชื่อ

... กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง และ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ...

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เจียมจิต
วันที่ 13 พ.ค. 2560

กราบบูชาท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์

ผู้ที่มีเมตตาต่อผู้ฟังอย่างล้นเหลือ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เจียมจิต
วันที่ 13 พ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ภัทรกร
วันที่ 13 พ.ค. 2560

กราบเท้าอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ที่ให้ความรู้ถูกเข้าใจถูกในพระธัมม์ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
มกร
วันที่ 13 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
วันที่ 17 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
worrasak
วันที่ 20 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
NivatSangsree
วันที่ 10 ส.ค. 2560

ถูกต้อง ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
อนุโมทนา
วันที่ 28 ธ.ค. 2560

@ผู้ที่จะรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์และตลอดชีวิต ผู้นั้นคือพระโสดาบัน

@ส่วนผู้ที่ยังมิใช่พระโสดาบัน ขณะที่ยังไม่ล่วงศีลข้อใดก็บริสุทธิ์ช่วงขณะนั้น แต่เมื่อมีเหตุปัจจัยก็ล่วงศีลได้ไม่น้อยก็มาก

@แล้วแต่การสะสมของแต่ละคนจริงๆ จะให้ทั้งหมู่บ้านรักษาศีลห้าบริสุทธิ์และจลอดไปก็เป็นไปไม่ได้

@กราบแทบเท้าอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ภิรนันท์ ศักดาเศรษฐกุล
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

อนุโมทนา สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เจียมจิต
วันที่ 10 ม.ค. 2561
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 1 โดย เจียมจิต

กราบบูชาท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์

ผู้ที่มีเมตตาต่อผู้ฟังอย่างล้นเหลือ...

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kullawat
วันที่ 17 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
chatchai.k
วันที่ 25 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ