หมู่บ้านศีล ๕  ลวง   เป็นไปไม่ได้
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  13 พ.ค. 2560
หมายเลข  28840
อ่าน  5,331
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาพระสูตร
อุปาติสูตร (ว่าด้วย แมลงบินเข้าไฟ)
ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
------------------------------------------------

~พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทรงเห็นทุกคนที่ไม่เข้าใจธรรม เปรียบดุจแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ  มีเห็นตรงไหน  ชอบตรงนั้น  ยึดถือเห็นว่าเป็นเรา และยินดีในสิ่งที่ปรากฏ  เหมือนกันหมดเลยไม่ว่ากาละสมัยไหน   เพราะมีความไม่รู้ในโทษของความไม่รู้และในความติดข้อง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุศลทุกวันนี้ในชีวิตของเรา มองไม่เห็นอกุศลเลย จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมด้วยความเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆ

~พระธรรมแต่ละคำ  ก็แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ที่ยังมีกิเลส   ก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีค่าที่สุด(คือพระธรรม) ที่จะทำให้ความไม่รู้และกิเลสนั้นค่อยๆหมดไป

~พระธรรมทั้งหมด  ทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้   เท่าที่กำลังของสติปัญญาจะเข้าใจได้ และ อบรมต่อไป เพราะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำ เปลี่ยนไม่ได้เลย เป็นความจริงถึงที่สุด

~ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกขณะ คือ ความจริง ไม่เว้นเลยสักขณะเดียว ทุกวัน ทุกเวลา สั้นยิ่งกว่าวินาที ก็เป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป โดยไม่รู้เลย

~ถ้าไม่มีการฟังพระธรรม ย่อมไม่มีทางที่จะรู้โทษของการที่มีความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏ  จึงทำให้หลงพอใจ มาก จนกระทั่งเกิดความทุกข์เมื่อเกิดความพลัดพรากหรือไม่ได้ในสิ่งที่พอใจ จนกระทั่งเป็นเหตุให้กระทำทุจริตกรรม ร้ายแรงถึงกับว่าสามารถที่จะฆ่าคนอื่นได้ เอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตน มากมายมหาศาล

~สะสมความไม่รู้มานานแสนนานและไม่มีวันจะหมดสิ้นไปได้   ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

~ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม(บรรพชิตหรือคฤหัสถ์)ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้ค่อยๆละคลายความติดข้อง     แม้ขณะที่กำลังฟังพระธรรมเดี๋ยวนี้  รู้ไหมว่ากำลังละคลายความติดข้อง

~ความเข้าใจ  เป็นธรรมที่ค่อยๆ คลายความติดข้อง  เพราะค่อยๆเริ่มเข้าใจ

~พระภิกษุ  ไม่ใช่บวชเพื่ออาศัยผ้าเหลือง  แต่ต้องเพราะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจพระธรรม  เพื่ออุทิศชีวิตต่อการที่จะศึกษาธรรม และขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง โดยการที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยด้วย

~หมู่บ้านศีล ๕  ลวง  เป็นไปไม่ได้

~บ้านหนึ่งมีกี่คน  คนในบ้านนั้น ศีล ๕ ครบไหม   แล้วบ้านหนึ่ง สองบ้าน สามบ้าน รวมกันเป็นหมู่บ้าน แล้วจะกล่าวได้อย่างไรว่า นี่เป็นหมู่บ้านศีล ๕ 

~ไม่มีใครทำให้ใครมีศีล ๕ ได้ นอกจากความเข้าใจของบุคคลนั้น  ซึ่งเกิดจากความเข้าใจพระธรรม   ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมแล้วใครจะมีศีล ๕ ได้ครบถ้วนไม่ล่วงละเมิดเลย  ด้วยเหตุนี้  ไม่ใช่ใครจะบอกให้ใครมีศีล ๕ ได้

~หมู่บ้านหนึ่ง ยังมีการดื่มสุรา  ยังมีการขายสุรา  จะเป็นหมู่บ้านศีล ๕  ได้อย่างไร

~มีป้ายมีชื่อว่าหมู่บ้านศีล ๕ แต่คนในหมู่บ้านนั้น เสพยาเสพติด และ ทำทุจริตต่าง ๆ  ยังคงเป็นหมู่บ้านศีล ๕ หรือ?

~แทนที่จะเป็นหมู่บ้านศีล ๕  เป็นหมู่บ้านฟังพระธรรมได้ไหม?  ดีแน่  เพราะถ้าไม่ฟังพระธรรม มีศีล ๕ ไม่ได้

~กุศล ความดีทั้งหลาย ไม่นำทุกข์โทษภัยมาให้  แต่อกุศลที่ทุกคนมีนี่แหละนำทุกข์โทษภัยมาให้  ตามกำลังของอกุศลนั้น ๆ

~มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง ก็ต้องอาศัยคำของพระองค์ ไม่ใช่คิดเอง

~หนทางเดียวที่จะทำให้เป็นคนดีได้ คือ  ความเข้าใจพระธรรม.

ขอเชิญคลิกชมวีดีโอ ได้ที่นี่ครับ

หมู่บ้านศีล ๕ ลวง เป็นแต่เพียงชื่อ

 
... กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
และ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่าน ...

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 13 พ.ค. 2560 18:29 น.

กราบบูชาท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์

ผู้ที่มีเมตตาต่อผู้ฟังอย่างล้นเหลือ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 13 พ.ค. 2560 18:29 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ภัทรกร
ภัทรกร
วันที่ 13 พ.ค. 2560 19:45 น.

กราบเท้าอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ที่ให้ความรู้ถูกเข้าใจถูกในพระธัมม์ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
มกร
มกร
วันที่ 13 พ.ค. 2560 20:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 พ.ค. 2560 22:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
thilda
วันที่ 17 พ.ค. 2560 22:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 20 พ.ค. 2560 11:25 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
NivatSangsree
NivatSangsree
วันที่ 10 ส.ค. 2560 14:01 น.

ถูกต้อง ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 28 ธ.ค. 2560 10:02 น.

@ผู้ที่จะรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์และตลอดชีวิต ผู้นั้นคือพระโสดาบัน

@ส่วนผู้ที่ยังมิใช่พระโสดาบัน ขณะที่ยังไม่ล่วงศีลข้อใดก็บริสุทธิ์ช่วงขณะนั้น แต่เมื่อมีเหตุปัจจัยก็ล่วงศีลได้ไม่น้อยก็มาก

@แล้วแต่การสะสมของแต่ละคนจริง ๆ จะให้ทั้งหมู่บ้านรักษาศีลห้าบริสุทธิ์และจลอดไปก็เป็นไปไม่ได้

@กราบแทบเท้าอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 31 ธ.ค. 2560 11:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ภิรนันท์ ศักดาเศรษฐกุล
วันที่ 31 ธ.ค. 2560 17:44 น.

อนุโมทนา สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 10 ม.ค. 2561 22:20 น.
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 1 โดย เจียมจิต

กราบบูชาท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์

ผู้ที่มีเมตตาต่อผู้ฟังอย่างล้นเหลือ...

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kullawat
วันที่ 17 ก.ค. 2561 09:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ