MP3 ออกใหม่ ชุด ปกิณณกธรรม แผ่นที่ 13
 
มศพ.
วันที่  2 มี.ค. 2560
หมายเลข  28649
อ่าน  720

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แผ่น MP3 แผ่นใหม่  

ในชื่อชุด

ชุด ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๓ (๖๐ ตอน)

มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้

ขอเชิญติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ 02 468 0239

 

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
Mayura
Mayura
วันที่ 5 มี.ค. 2560

อนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 6 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 15 มี.ค. 2560

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 25 มี.ค. 2560

สาธุ คะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
มานิสาโข่งเขียว
วันที่ 27 มี.ค. 2560

อนุโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
tinq305
tinq305
วันที่ 1 เม.ย. 2560

 อนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ