ภิกษุรับและยินดีในเงินและทองกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ
 
มศพ.
วันที่  18 ม.ค. 2560
หมายเลข  28544
อ่าน  1,620

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 ภิกษุรับและยินดีในเงินและทอง

กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ

โดย คุณจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา
สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๗๓


Tag  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม พระรับเงิน พระวินัย เถรวาท
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มศพ.
วันที่ 18 ม.ค. 2560

พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในประเทศไทย

โดย คุณจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา
สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๗๓

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มศพ.
วันที่ 18 ม.ค. 2560

ภิกษุกับพระวินัยบัญญัติ

โดย คุณจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา
สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๗๓

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 20 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 22 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ  

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 25 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 26 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 มี.ค. 2560

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 มี.ค. 2560

เป็นการดีที่ได้คบสัตบุรุษพาเราเจริญขึ้นตลอดไป

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 มี.ค. 2560

สัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 มี.ค. 2560

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และวิทยากรมีคุณอรรณพเป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 มี.ค. 2560

ได้รู้ธรรมะตามความเป็นจริง

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 มี.ค. 2560

ไม่คบคนพาลที่บิดเบือนพระธรรมวินัย

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 มี.ค. 2560

เป็ยลาภของเราแล้วหนอ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 มี.ค. 2560

ทุกข์กายหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้พระพุทธองค์สาวกและสาธุชนทั้งหลาย แต่ทุกข์ใจได้ด้วยการฟังธรรมะให้เข้าใจ พระอรหันต์มีแต่ทุกข์กายแต่ไม่มีทุถข์ใจ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 มี.ค. 2560

ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเที่ยง มีเรา มีตัวตน ล้วนอนิจจังทุกชังอนัตตาทั้งนั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 มี.ค. 2560

เป็นความสุขท่ีได้รู้เข้าใจธรรมะอาจหาญร่าเริงเมื่อรู้ความจริง

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 มี.ค. 2560

แค่รู้ชื่อก็ยังขนาดนี้ถ้าเข้าถึงจะสุขแค่ไหน

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ