ข้อเสนอของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 
มศพ.
วันที่  5 ก.ย. 2560
หมายเลข  29146
อ่าน  1,898

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยข้อเสนอของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ในการสัมมนาเรื่อง
“การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านศาสนาและด้านพระพุทธศาสนา”
ที่อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๓ (ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๘)
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

-------------------------------------------------------------

  • ๑. อุปถัมภ์และส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่พระธรรมวินัยที่ถูกต้อง

สิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูปได้นั้น ต้องเริ่มจากความเข้าใจในพระธรรมวินัยให้ถูกต้องก่อน    มิเช่นนั้น จะไม่มีทางปฏิรูปด้านพระพุทธศาสนาได้เลย หากไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินัยที่ถูกต้อง

ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพระธรรมวินัยเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ มิใช่ทรงประสงค์การเคารพบูชาจากพุทธบริษัท แต่ทรงประสงค์ให้พุทธบริษัทได้มีพระธรรมวินัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง จากการศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ เพื่อประโยชน์แก่พุทธบริษัทที่จะเกิดปัญญาพิจารณาเห็นสัจจธรรมตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้

  • ๒. ปกป้องและคุ้มครองพระธรรมวินัยจากการถูกละเมิดและบิดเบือน

เนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ แต่กลับเชื่อถือเลื่อมใสในตัวบุคคลและสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระธรรมวินัย 

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้ และจะบรรลุเป้าหมายสำคัญของการดำรงไว้ซึ่งการดำรงพระพุทธศาสนา อยู่ที่ “ความเข้าใจพระธรรมวินัย” เป็นสำคัญ เมื่อมีความเห็นที่ตรงกันว่าพระธรรมวินัยมีความสำคัญแก่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้ว การวางยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปด้านพระพุทธศาสนาจะเป็นไปได้อย่างถูกต้องและตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้

ขอเชิญคลิกชมวีดีโอได้ที่นี่
 ข้อเสนอของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
ประสาน
วันที่ 5 ก.ย. 2560

เห็นด้วยครับ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Noparat
วันที่ 5 ก.ย. 2560

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ภัทรกร
ภัทรกร
วันที่ 5 ก.ย. 2560

สนับสนุนข้อเสนอของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกประการ....

คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ทำให้หลงผิด

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ...ครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 5 ก.ย. 2560

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและควรศึกษาอย่างละเอียด สำหรับผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนค่ะ

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 5 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 5 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
thilda
วันที่ 6 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 9 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
papon
papon
วันที่ 2 ต.ค. 2560

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ