ข่าวคราว ความเคลื่อนไหวของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.
 
มศพ.
วันที่  24 พ.ย. 2559
หมายเลข  28376
อ่าน  869

  

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ  คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ท่านใดที่ได้เจริญกุศล ทำกิจกรรมสำคัญ  มีเหตุการณ์สำคัญ หรือ  มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่จะเล่าสู่เพื่อนสมาชิกได้รับทราบร่วมกัน  ก็ขอเชิญได้กล่าวถึงเหตุการณ์นั้นๆ    ในกระทู้นี้ ด้วย  

ยกตัวอย่าง เช่น

@ คุณสายฝน  ปานุราช  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.  ลำดับที่ ๒๓   หลังจากที่ นาวาอากาศตรี จรัญ ปานุราช ผู้เป็นสามี ได้สิ้นชีวิตแล้ว   ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย  ร่วมเจริญกุศล  ฟังธรรม สนทนาธรรม  เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่นาวาอากาศตรีจรัญ ปานุราช

 

@คุณดำรงค์ ปฎิพัทธ์รงรอง สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.  ลำดับที่   ๒๘๕๗  และคุณนพวรรณ เปาริบุตร  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.  ลำดับที่ ๒๘๖๑   ซึ่งอาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา   แม้ว่าจะอยู่แดนไกล แต่ก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม  และ ได้มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย  ร่วมเจริญกุศล  ฟังธรรม  สนทนาธรรมในครั้งนี้ด้วย

 

@ คุณคิมรส แซ่อึ้ง สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.  ลำดับที่ ๗๘๔  ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา  ครั้งนี้พลาดโอกาสในการร่วมเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย  แต่ขณะนี้ ได้เดินทางมาที่ประเทศไทย เพื่อร่วมฟังธรรม สนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

 

ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 26 พ.ย. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 26 พ.ย. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thilda
วันที่ 4 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 5 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ