วิถีจิต กับ สมาธิ
 
tmangkon
วันที่  19 ต.ค. 2559
หมายเลข  28287
อ่าน  477

ขอเรียนถาม 2 ข้อค่ะ

1. การที่เราเรียนเรื่องวิถีจิต ก็เพื่อให้มั่นคงว่า ทุกอย่างเป็นอนัตตา เราไม่สามารถบังคับจิตได้ ถูกต้องมั้ยคะ

2. คนที่มีสัมมาสมาธิ หรือผู้ที่ได้ฌาณ วิถีจิตจะเป็นอย่างไร และทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้คะ

ขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

1. การที่เราเรียนเรื่องวิถีจิต ก็เพื่อให้มั่นคงว่า ทุกอย่างเป็นอนัตตา เราไม่สามารถบังคับจิตได้ ถูกต้องมั้ยคะ

ถูกต้องครับ เพื่อเข้าใจถูกว่าไม่มีเราจะไปทำเลย เป็นไปตามอำนาจของสภาพธรรม คือ จิต เจตสิกที่เกิดขึ้นและดับไป เป็นไปตามเหตุปัจจัย อนัตตา ครับ

2. คนที่มีสัมมาสมาธิ หรือผู้ที่ได้ฌาณ วิถีจิตจะเป็นอย่างไร และทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้คะ

เกิดกุศลจิตขั้น สมถภาวนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยการมีปัญญาเข้าใจการอบรมเจริญสมถภาวนาอย่างถูกต้องและเป็นผู้เห็นโทษของรูป เสียง กลิ่น รส เป็นต้น ตามความเป็นจริง ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วิถีจิต ก็คือ ขณะนี้  เป็นการแสดงถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตา  ทางหู  ทางจมูก ทางลิ้น  ทางกาย  และทางใจ เป็นธรรมที่มีจริง ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่มีอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น  บังคับให้สภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดเกิดขึ้นเป็นไปตามใจชอบ ไม่ได้  ควบคุม อะไรไม่ได้  ทั้งหมดของพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ครับ

ถ้าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยระหว่างความต่างของกุศล กับ อกุศล  ย่อมไม่สามารถอบรมเจริญความสงบของจิตได้   เป็นเรื่องของปัญญา ทั้งหมด ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประสาน
วันที่ 20 ต.ค. 2559

สาธุๆ ๆ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tmangkon
วันที่ 20 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 21 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ