พระขับและพระอีกรูปหนึ่งนั่งด้านข้าง ส่วนด้านหลังมีสีกาสองคนนั่งไปด้วย
 
kha
วันที่  14 ต.ค. 2559
หมายเลข  28281
อ่าน  931

พระขับรถยนต์และมีพระอีกรูปหนึ่งนั่งไปด้วยด้านข้าง ส่วนด้านหลังมีสีกาสองคนนั่งไปในรถด้วย ทำได้หรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 15 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   โดยภาวะปกติพระภิกษุจะนั่งโดยสารรถยนต์ยังไม่ได้ (เว้นไว้แต่ป่วย) ไม่ต้องพูดถึงขับเลยครับ ผิดพระวินัย ต้องอาบัติแน่นอน ไม่สมควรทำ เพราะประพฤติดั่งเช่น คฤหัสถ์

   ส่วนพระวินัยของพระ ไม่ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เพราะ สัจจะความจริง ไม่ว่ายุคใดสมัยใด ก็เป็นความจริง ครับ

   บุคคลผู้ที่มีอัธยาศัยจริงๆ ในการที่บวชเป็นบรรพชิต ย่อมสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือน วงศาคณาญาติ ทรัพย์สมบัติ แล้วบวช ซึ่งเมื่อบวชแล้ว ก็มีการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา  น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย  ขัดเกลากิเลสของตนเอง อย่างนี้  คือ ผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในการบวชจริงๆ  และ เป็นประโยชน์อย่างแน่นอน   แต่ถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนคฤหัสถ์ทุกประการ อย่างเช่น การขับรถ เป็นต้น  ไม่ใช่วิสัยของผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะเป็นบรรพชิตที่แท้จริง  และการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความประพฤติที่ไม่สมควร เป็นอาบัติ เป็นโทษแก่ตนเองอย่างเดียว เพราะจุดประสงค์ของการบวชเป็นบรรพชิต ในพระพุทธศาสนา นั้น  คือ เพื่ออบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง เท่านั้น   ถ้าไม่ได้บวชเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้แล้ว  ย่อมเป็นบุคคลผู้เสื่อมอย่างยิ่ง   เสื่อมจากคุณความดีประการต่างๆ ครับ.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ยาน ของพระภิกษุ ไม่ใช่รถยนต์หรือพาหนะต่างๆ  แต่เป็นรองเท้า และ ร่ม ที่เป็นไปตามพระวินัยเท่านั้น เพราะฉะนั้น พระภิกษุขับรถ ขับยานพาหนะไม่ได้ เป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะควร  ไม่นำมาซึ่งความเลื่อมใส  ดูไม่งามอย่างยิ่ง ไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเลยแม้แต่น้อย  เป็นโทษโดยส่วนเดียว  พระภิกษุ จะทำอะไรที่นอกเหนือจากพระธรรมวินัยไม่ได้  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 ต.ค. 2559

เพศบรรพชิตต่างกับคฤหัสถ์ราวฟ้ากับดิน จะขับรถยนต์แบบคฤหัสถ์ไม่สมควรไม่เหมาะสมถ้าบวชแล้วไม่สามารถประพฤติตามพระวินัยสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ดีกว่าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ต.ค. 2559

ในพระไตรปิฏกแสดงไว้ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตภิกษุที่ป่วยนั่งเกวียนได้ แต่ถ้าภิกษุไม่ได้ป่วยพาหนะของภิกษุคือรองเท้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 28 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 8 พ.ย. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Lertchai
Lertchai
วันที่ 15 พ.ย. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ