เหมือนภาพนี้เคยเจอที่ไหน
 
Tou
Tou
วันที่  3 ก.ย. 2559
หมายเลข  28158
อ่าน  521

ภาพนี้ สถานที่นี้  รู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดมาที่ไหนซักแห่ง เคยมาอยู่  ตามธรรมมะเขาเรียกว่าอะไรครับ ขอความรู้หน่อยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ก.ย. 2559 21:34 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

            

    ทุกอย่างไม่พ้นจากสภาพธรรมที่มีจริง คือ จิต เจตสิก รูป สภาพธรรมที่จำ คือ สัญญาเจตสิก เพราะฉะนั้น ก็ไม่พ้นจากทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ที่จำไว้ตลอดเวลา ดังนั้น ก็ไม่พ้นจากความคิดนึก ที่สำคัญว่าเคยเห็น เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้ สถานที่นี้ แต่ให้รู้ว่า ไม่มีทางใช่สถานที่เดิม เพราะสภาพธรรมใหม่ตลอดเวลา แต่ความจำที่เคยจำไว้ ก็อาจจะสำคัญด้วยความคิดนึกว่าเคยมา เคยเห็นสถานที่นี้ ซึ่งเป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติของจิตที่มีอรรถะว่าคิดเป็นสำคัญด้วย ครับ

    ที่สำคัญ เข้าใจความจริงหรือไม่ ว่านั่นไม่ใช่เราที่คิด เป็นธรรมที่เป็นจิต ไม่ใช่เรา นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และปุถุชนไม่เคยรู้ และสำคัญผิดว่ามีสถานที่ใดจริงๆ มีสิ่งใดจริงๆ มีเราที่อยู่ตรงนี้ มีเราที่เคยมา ลืมว่าไม่มีเรา ไม่มีใคร ไม่มีสถานที่ใด มีแต่ธรรม ไม่ใช่เรา ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Tou
Tou
วันที่ 4 ก.ย. 2559 03:01 น.

อนุโมทนาสาธุคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ก.ย. 2559 07:27 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ชีวิตประจำวัน เป็นธรรม ทุกขณะมีธรรมเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอด มีเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องกระทบสัมผัสทางกาย คิดนึก  แม้ไม่ได้เห็น เป็นต้น ก็คิดนึกได้ เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย   ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น คิดไปต่างๆ ตามการสะสมของแต่ละบุคคล  ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว  คิดมีจริง เป็นธรรม แต่เรื่องที่คิดไม่มีจริง ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 6 ก.ย. 2559 10:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 7 ก.ย. 2559 18:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 22 ก.ย. 2559 14:25 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ