เชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่ เหตุใดจึงเป็นมิจฉาทิฐิครับ
 
apiwit
apiwit
วันที่  4 ก.ย. 2559
หมายเลข  28160
อ่าน  486

กราบท่านอาจารย์ครับ สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ แสดงว่า ก็ต้องมีการเกิดใหม่อีกสำหรับผู้มีกิเลส จึงอยากจะกราบเรียนถามว่า ผู้ที่เชื่อว่าตายแล้วเกิด เหตุใดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฐิครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 4 ก.ย. 2559 09:13 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การเชื่อว่าตายแล้วเกิดที่จะเป็นความเห็นผิด คือ สำคัญว่าสัตว์ตาย คนตายแล้วเกิด คือ สำคัญผิดว่ามีสัตว์ บุคคลจริงๆที่ตายแล้วเกิด เพราะความจริงมีแต่ธรรมเป็นไป และ การสำคัญว่าตายแล้วเกิด ก็เป็นความสำคัญผิด เห็นผิด เพราะไม่จำเป็นต้องตายแล้วเกิดเพราะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย เช่น เพราะอวิชชา กิเลสมีจึงมีการเกิด คือ มีสภาพธรรมเกิด ถ้าไม่มีอวิชชา กิเลส ก็ไม่มีสภาพธรรมเกิด อันนี้เป็นความเห็นถูก แต่ยึดถือตายตัวว่าตายแล้วเกิดตายตัว ก็เป็นความเห็นผิด เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 4 ก.ย. 2559 12:08 น.

กราบขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ก.ย. 2559 12:15 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมทั้งหลาย เกิดเพราะเหตุปัจจัย  การเกิดสืบต่อกันเป็นไปของรูปธรรมนามธรรม นั้น  ย่อมเป็นไปอย่างไม่ขาดสายเรียกว่าสังสารวัฏฏ์     ชีวิตขณะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฏฏะ ที่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีปัจจัย   และ ย่อมจะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อไป  ซึ่งมีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไป  ไม่มีคนเกิดสัตว์เกิด เพราะเหตุว่าตราบใดเมื่อยังมีเหตุให้เกิดขึ้น  ธรรมย่อมเกิดขึ้นแน่นอน แต่ถ้าหมดเหตุปัจจัยแล้ว ผลย่อมไม่เกิดอีก เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ปรินิพพาน ไม่มีการเกิดอีก,   จึงสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจถูกเห็นถูกอย่างแท้จริง  ถ้าเข้าใจผิด ว่าเป็นคนที่เกิดจริงๆ มีตัวตน สัตว์บุคคลจริงๆ นั่นคือเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เป็นความเห็นผิด ครับ
...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 4 ก.ย. 2559 15:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 8 ก.ย. 2559 19:56 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
s_sophon
วันที่ 16 ก.ย. 2559 14:18 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ