ความรัก
 
tammatamma
วันที่  6 ก.ย. 2559
หมายเลข  28170
อ่าน  329

ผมเป็นคนที่รักใครง่าย แต่ก็เลิกง่าย แต่ผมได้ไปเจอผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง ผมบอกเลยว่ารู้สึกชอบมาก พยายามตัดใจหลายครั้ง มันเลิกไม่ได้ ทำไรก็นึกถึงแต่เขา ผมไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วครับ ไม่เคยเป็นอย่างนี้จริงๆ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 7 ก.ย. 2559 17:21 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความติดข้องต้องการ  ความรัก มีจริง ๆ เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย  เป็นโลภะ เป็นอกุศลธรรม เมื่อได้เหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น   และที่สำคัญโลภะเป็นต้นเหตุของทุกข์ทั้งปวง   ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เพราะยังมีโลภะ   เมื่อได้ในสิ่งที่ติดข้องต้องการ ก็พอกพูนความติดข้องมากยิ่งขึ้น  เมื่อพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ก็เป็นทุกข์ เศร้าโศกเสียใจ   
โลภะ(หรือตัณหา) เกิดขึ้นเมื่อใด ย่อมทำให้ไม่เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริง เพราะขณะที่โลภะเกิด ย่อมมีโมหะ(ความไม่รู้) เกิดร่วมด้วยทุกครั้ง ทำให้คิดไปในทางที่ผิด การพูดก็ผิด การกระทำก็ผิด ทำให้ไม่รู้ว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร ไม่รู้ว่าสิ่งใดมีโทษ สิ่งใดไม่มีโทษ ไม่รู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์ สิ่งใดไม่มีประโยชน์, ขณะที่อกุศลจิตเกิด จึงไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใด ๆ เลย ทำให้ไม่รู้ความจริง แต่โดยนัยตรงกันข้ามเมื่อปัญญาเกิด   ย่อมเห็นตามความเป็นจริง   ย่อมสามารถเข้าใจได้ว่า  โลภะ เป็นธรรม ไม่ใช่เรา   เพราะฉะนั้นแล้ว  สิ่งที่มีจริง นี้แหละ ควรศึกษาให้เข้าใจว่า เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยจริง ๆ   และ เพราะมีความเข้าใจถูกเห็นถูก  ก็จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้ไม่ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรม   ครับ  

ขอเชิญคลิกศึกษาคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

วันแห่งความรัก

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 8 ก.ย. 2559 19:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 8 ก.ย. 2559 19:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Avitathata
Avitathata
วันที่ 8 ก.ย. 2559 21:15 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tee
วันที่ 10 ก.ย. 2559 10:07 น.

ชอบคำตอบ ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 16 ก.ย. 2559 11:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 ก.ย. 2559 16:24 น.

ให้รู้ว่าความติดข้องเป็นธรรมะเป็นอกุศลไม่ใช่เรา  ทำอะไรก็ไม่ได้เกิดแล้วดับแล้ว  ถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องทุกข์อีกค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ