สงสัยเรื่องการอวดอุตริมนุษยธรรมครับ
 
apiwit
apiwit
วันที่  4 ก.ย. 2559
หมายเลข  28159
อ่าน  1,222

กราบท่านอาจารย์ครับ เข้าใจว่าการอวดอุตริมนุษยธรรม คือ การอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน แต่ถ้าผู้นั้นมีคุณวิเศษจริง แล้วไปแสดงคุณวิเศษที่ตนมีให้คนอื่นดู เช่น แสดงฤทธานุภาพ เหาะเหินเดินอากาศเพื่อแสดงให้คนเห็นเป็นจำนวนมาก กรณีนี้จะถือว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 4 ก.ย. 2559 09:13 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ก่อนอื่นต้องเข้าใจ คำว่า อวดอุตริมนุสธรรม ว่าคืออะไรก่อนครับ อวดอุตริมนุสธรรม    หมายความว่า  อวดคุณที่เหนือมนุษย์ (ฌาน,การบรรลุธรรม) อันไม่มีอยู่ อันไม่เป็นจริง  เช่น  อวดว่าตนเองได้ฌาน  วิโมกข์  สมาบัติ ได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆ

     จะเห็นนะครับว่า   อวดอุตริมนุสธรรม นั้น  มีเจตนา กล่าวคำที่ไม่จริง  ทั้งๆ ที่รู้อยู่ ว่าตนไม่มีคุณธรรมนั้น  แต่ก็กล่าวว่า ตนเองมีคุณธรรมนั้น  ด้วยการพูดโดยลักษณะต่างๆ ดังนั้น จะปาราชิกหรือไม่ สำคัญที่เจตนาเป็นสำคัญว่า  เจตนาที่จะอวดในคุณธรรมที่ตนไม่มีอยู่จริง  

เพราะฉะนั้นถ้ามีคุณวิเศษจริงแล้วแสดงฤทธิ์ เช่นนี้ไม่เป็นการอวดอุตริมนุสธรรม ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 4 ก.ย. 2559 12:11 น.

กราบขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ก.ย. 2559 12:19 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะอวดคุณวิเศษ แม้มีจริง   เพราะไปเพื่อพอกพูนกิเลสอกุศลมากขึ้น ไม่ได้เป็นการขัดเกลากิเลสเลยแม้แต่น้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพศบรรพชิตจะต้องศึกษาพระธรรมและน้อมประพฤติตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ จะประพฤตินอกพระธรรมวินัย ไม่ได้ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 6 ก.ย. 2559 11:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ