เมื่อท่านอาจารย์ได้รับเชิญไปสัมมนาทางพุทธศาสนาที่ศรีลังกา ปี ๒๕๒๐ (5)

 
kanchana.c
วันที่  11 ส.ค. 2559
หมายเลข  28066
อ่าน  911

ที่ศรีลังกา จะนมัสการพระเจดีย์กับต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นที่สำคัญ เพราะเหตุว่าเมื่อได้นำกิ่งมาปลูกแล้ว ก็ได้แยกกิ่งไปปลูกตามที่ต่างๆ ด้วย และสำหรับตำนานของวัดนี้ก็ได้เล่าว่า มีคนนั่งเรือไปแล้วได้ยินเสียงกลอง ก็ได้ตามเสียงกลองไปถึงต้นโพธิ์ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีกลอง ไม่มีคนตีกลองเลย มีแต่เสียงกลองที่นำไปสู่ต้นโพธิ์ต้นนี้ ก็เลยเชื่อกันว่า เป็นกิ่งหนึ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์

ในวันนี้พอกลับจากเดรัมมูร่าราชมหาวิหารตอนเช้ามืด รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว ก็ไปสนทนาธรรมกับเด็กนักเรียน ซึ่งต้องย้ายที่จากโรงเรียนมาที่ B.I.C. เพราะเหตุว่าเป็นห้องที่เล็กกว่า แล้วก็คัดเฉพาะเด็กนักเรียนที่สนใจจริงๆ

วันนี้รับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน มิสซิสมิสการานาสิงเห ที่กล่าวถึงบ้านนี้ก็คือว่า บ้านนี้มีคุณพ่อของมิสซิสมิสการานาสิงเห อายุมาก แล้วไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลย แต่หลังจากที่เราไปรับประทานอาหารที่บ้านเขา เขาไปฟังธรรมที่ B.I.C ทุกคืน โดยที่ก่อนนั้นไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลย เพราะเหตุว่าร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง แต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็มีความสนใจ แล้วก็ไปทุกคืน

บ้านของมิสซิสการานาสิงเห หลังจากที่เราไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านเขา ๒ วัน ก็มีขโมยขึ้นบ้าน เอาเครื่องทองเหลืองไปมากทีเดียว แต่ก็รู้สึกว่า เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรมาก ทุกคนที่ฟังธรรม ฟังธรรมแล้วได้ผล แล้วก็มีความสนใจธรรมมากขึ้น เพราะถ้าแลกกัน เขาก็คงไม่เสียดายเครื่องทองเหลืองที่หายไป

วันอังคารที่ ๕ มิสซิสวชิราคุปต์ มารับไปที่บ้านของมิสซิสยานัดอัมราสิริยา ชื่อเป็นไทยทั้งหมดเลย มิสซิสวชิราคุปต์ นี่เป็นคนที่จะไม่เลิกศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ได้ฟังแล้ว ก่อนนั้นก็ศึกษาอภิธรรมบ้าง แต่รู้สึกว่าไม่สนใจเลย เกือบจะเรียกได้ว่า เมื่อศึกษาแล้วก็บอกว่า อภิธรรมไม่น่าสนใจเลย แต่ว่าวันที่เปิดสัมมนา คุณวชิราก็ไป แล้วในวันแรกก็ไม่มีข้อความธรรมมาก เพราะว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นของชาวศรีลังกา หรือคำถามของเขา เป็นการที่จะหยั่งความรู้และความสนใจของเขา ในวันที่สอง ก็ปรากฏว่ามีกรรมการของ B.I.C.ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านมีความรู้มาก พอมีคำถามเรื่องสติปัฏฐาน ท่านก็อธิบายสติปัฏฐานสูตรเกือบทั้งหมด เพราะฉะนั้น คุณวชิราก็อึดอัดใจที่จะไม่ไปอีก แต่ก็มีสุภาพสตรีศรีลังกาสองท่านขอร้องคุณวชิราหลังจากที่ไม่ไปแล้วว่า ให้ไปหลังจากวันนั้นแล้ว เป็นรายการที่มีประโยชน์จริงๆ ขอให้คุณวชิราไป เพราะฉะนั้น คุณวชิราก็ไปในวันที่ ๓ และก็ปรากฏว่า หลังจากนั้นมาขอติดตามไปทุกแห่งที่มีการสนทนาธรรมที่โคลอมโบ และจะไปร่วมด้วยที่แคนดี้ แต่ก็ปรากฏว่าที่แคนดี้ไม่สบาย เพราะฉะนั้น คุณวชิราก็ไม่ได้ร่วมด้วย แต่เป็นผู้ที่ติดตามศึกษาสนใจเข้าใจ และเป็นผู้ที่ไม่อาจเอาตัวเองออกไปจากคณะที่ศึกษาและสนใจธรรมได้

ในวันพุธที่ ๖ วันรุ่งขึ้น รับประทานอาหารที่บ้านมิสซิสจันทรโสมา คนเริ่มสนใจมากขึ้น ผู้หญิงเต็ม คือ เพื่อนฝูงของคุณจันทรโสมาทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้รับเชิญมา เพราะเหตุว่าเวลาที่รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ไม่ใช่รับประทานเฉยๆ เพื่อความคุ้นเคยกับชาวศรีลังกาเท่านั้น หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จก็สนทนาธรรม และในบางวันก็ได้นิมนต์พระภิกษุ คือ ท่านธัมมธโร และพระชาวต่างประเทศ และพระชาวศรีลังกาที่สนใจไปร่วมด้วย

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ภรรยาข้าหลวงใหญ่ของออสเตรเลีย มิสซิสบอสวิช เป็นภรรยาของไฮท์คอมมิทเนอร์ของออสเตรเลีย เคยอยู่ที่เมืองไทย ๕ ปี แล้วไปอยู่ประเทศลาว ๒ ปี พูดภาษาไทยเก่งมาก แล้วก็ศึกษาพระพุทธศาสนาด้วย สามีนับถือพระพุทธศาสนา แต่ว่าตัวเองยังนับถือคริสต์ แต่ก็ศึกษาธรรม และมีความสนใจมาก เป็นผู้ที่เชิญไป และคุณวชิราก็ไปด้วยเช่นเคย สำหรับในวันนี้ความสนใจของคนเพิ่มขึ้น คือ ต้องรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านหนึ่ง แล้วบ่ายกว่าๆ ก็ต้องไปอีกบ้านหนึ่ง ซึ่งก็ไปสนทนาธรรมก่อน จนถึง ๖ โมง แล้วก็ไปสนทนาธรรมต่อที่ B.I.C.

จะเห็นได้ว่า เต็มหมดตั้งแต่เที่ยงไป ไปก่อนเที่ยง สนทนาธรรมหน่อยหนึ่ง แล้วก็รับประทานอาหาร แล้วก็สนทนาธรรมบ้านหนึ่ง แล้วก็ไปต่ออีกบ้านหนึ่งสนทนาธรรม แล้วต่อจากนั้นก็ไปที่ B.I.C. เป็นประจำ ซึ่งตอนนี้สุขภาพก็เริ่มจะไม่ดีแล้ว เพราะเหตุว่าต้องใช้เสียงมาก เริ่มเป็นหวัด

ซึ่งกัปตันเปราร่าเห็นว่าเป็นการทำงานที่หักโหมเกินไป เกินอัตรา เพราะเหตุว่าตามที่จัดไว้ให้ ก็มีการสนทนากับเด็กนักเรียน แล้วก็รับประทานอาหารตามบ้าน สนทนาธรรม แล้วก็สนทนาที่ B.I.C. แต่เพราะความที่คุณนีน่ามาจากฮอลันดา แล้วก็กระหายธรรมมาก เวลาที่ได้รับธรรมน้อยก็ไม่มีความสุข เพื่อที่จะให้คุณนีน่ามีความสุข ก็ต้องให้มีธรรมมากๆ แต่มากไปก็ไม่มีความสุขอีกเหมือนกัน เพราะว่าอากาศก็ร้อนด้วย และเจ็บไข้ได้ป่วยกัน

เพราะฉะนั้น ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเป็นต้นไป ก็มีการบังคับบัญชาตามบ้านว่า เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ก็ขอให้ได้พักสักหน่อยหนึ่ง แล้วจึงค่อยเริ่มสนทนาบ่าย ประมาณ ๓ โมง หรือ ๔ โมงก็แล้วแต่

เพราะฉะนั้น หลังจากที่ไม่สบายให้ปรากฏแล้วว่าหักโหมเกินไป ก็มีการรับประทานเสร็จก็นอน ได้รับเชิญไปรับประทานกับนอนจริงๆ แล้วถึงจะสนทนาธรรม

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน เป็นการเริ่มรับประทานและนอนพัก แต่ว่าสักบ่ายสองโมงหรือสามโมงก็สนทนาธรรมต่อ

อาหารกลางวันที่นั่นช้า ถ้าใครรับประทานสัก ๕ โมง ไปถึงที่นั่นอาจจะต้องบ่ายสองโมง และอาหารเย็นก็ดึก ถ้าเป็นการเชิญจริงๆ ก็อาจจะเป็นสี่ทุ่ม ซึ่งพวกธรรมจริงๆ ก็อาจจะนอนหัวค่ำ รับประทานอาหารตามเวลาประมาณเพลกว่าๆ เพราะฉะนั้น ก็ต้องอนุโลมตามเจ้าของบ้านเจ้าภาพทุกประการ แต่ก็ดีที่ได้รับประทานแล้วพักผ่อนนิดหน่อย แล้วตอนบ่ายก็เริ่มสนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน เป็นวันปิดสัมมนาสำหรับโคลอมโบ เพราะเหตุว่าต่อจากนั้นเป็นวันอาทิตย์ และก็เป็นวันจันทร์ที่ใกล้ปีใหม่ สำหรับชาวศรีลังกาวันปีใหม่ก็ยังคงเป็นวันที่ ๑๓ เมษายน ซึ่งเขาหยุดหรือปิดตั้งแต่วันที่ ๑๒ วันที่ ๑๓ ก็เป็นวันปีใหม่จริงๆ ซึ่งรัฐบาลปิด ๒ วัน วันที่ ๑๓ กับวันที่ ๑๔ เพราะฉะนั้น การสัมมนาที่โคลัมโบจึงปิดในวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน เพราะเหตุว่าช่วงต่อไปเป็นช่วงปีใหม่ ซึ่งชาวศรีลังการับปีใหม่ในครอบครัวจริงๆ ไม่ไปไหนเลย ทำอาหารพิเศษ ทำขนมพิเศษ แต่งตัวพิเศษในวันที่ ๑๓ เมษายน สีพิเศษสำหรับปีนี้ คือ สีเขียว ผู้หญิงก็นุ่งส่าหรีสีเขียวในเวลาพิเศษ คือ ต้องบอกไว้เวลา ๓ ทุ่ม เป็นฤกษ์ดี เป็นฤกษ์ปีใหม่ ขนมก็ต้องทำตอนนั้น ขนมก็ไม่ต้องสีเขียว แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ก็เป็นสีเขียวสำหรับปีนี้

.........

ขอเชิญติดตามตอนต่อไปได้ที่ลิงค์ด้านล่าง.....

เมื่อท่านอาจารย์ได้รับเชิญไปสัมมนาทางพุทธศาสนาที่ศรีลังกา ปี ๒๕๒๐ (6)
เมื่อท่านอาจารย์ได้รับเชิญไปสัมมนาทางพุทธศาสนาที่ศรีลังกา ปี ๒๕๒๐ (7)
เมื่อท่านอาจารย์ได้รับเชิญไปสัมมนาทางพุทธศาสนาที่ศรีลังกา ปี ๒๕๒๐ (8)
เมื่อท่านอาจารย์ได้รับเชิญไปสัมมนาทางพุทธศาสนาที่ศรีลังกา ปี ๒๕๒๐ (9)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
s_sophon
วันที่ 13 ส.ค. 2559

อ่านย้อน จากตอนที่ 9 ลงมา แต่ก็เข้าใจ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 13 ส.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ