เสียงธรรมจากหัวหิน ๗-๙ มิ.ย.๕๙

 
มศพ.
วันที่  9 มิ.ย. 2559
หมายเลข  27867
อ่าน  1,412

ถ่ายทอดสดเสียงธรรม จากหัวหิน

www.mixlr.com/dhammahome

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙

และสามารถฟังย้อนหลังได้ วันที่ ๗-๘ มิ.ย.ที่ลิ้งค์

www.mixlr.com/wanchai-poo-ngarm/showreel/

* * * * * * * * * * * * * * * * * *


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
auuee
วันที่ 9 มิ.ย. 2559

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่แบ่งปันธรรมด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 9 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 10 มิ.ย. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
วันที่ 10 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 11 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wirat.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 19 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ