ถ่ายทอดเสียงคุยธัมมะ บ้านคุณณภัทร ๑๐ มิ.ย.๕๙

 
บ้านธัมมะ
วันที่  10 มิ.ย. 2559
หมายเลข  27871
อ่าน  1,527

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียง

คุยธัมมะ บ้านคุณณภัทร

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ

บ่าย ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ที่ลิ้งค์

www.mixlr.com/fongchan-walsh

หรือ

www.mixlr.com/dhammahome


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pulit
วันที่ 10 มิ.ย. 2559

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 10 มิ.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 10 มิ.ย. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
auuee
วันที่ 10 มิ.ย. 2559

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ที่รักและเคารพยิ่ง
และขอบพระคุณและอนุโมทนาท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่มีกุศลจิตแบ่งปันความเข้าใจทางธรรมแก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้
มีโอกาสไปร่วมสนทนาค่ะ

ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
rrebs10576
วันที่ 12 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ