เสียงธรรมจากหัวหิน ๗-๙ มิ.ย.๕๙
โดย มศพ.  9 มิ.ย. 2559
หัวข้อหมายเลข 27867

ถ่ายทอดสดเสียงธรรม จากหัวหิน

www.mixlr.com/dhammahome

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙

และสามารถฟังย้อนหลังได้ วันที่ ๗-๘ มิ.ย.ที่ลิ้งค์

www.mixlr.com/wanchai-poo-ngarm/showreel/

* * * * * * * * * * * * * * * * * *ความคิดเห็น 1    โดย auuee  วันที่ 9 มิ.ย. 2559

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่แบ่งปันธรรมด้วยนะคะ
ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย peem  วันที่ 9 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย ํํญาณินทร์  วันที่ 10 มิ.ย. 2559

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย j.jim  วันที่ 10 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย ปาริชาตะ  วันที่ 11 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย wirat.k  วันที่ 12 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 7    โดย ธนฤทธิ์  วันที่ 19 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ