มีเพียงหลับกับตื่น ที่บางส่วนของเยอรมัน ออสเตรีย สโลวีเนีย 1
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  7 พ.ค. 2558
หมายเลข  26519
อ่าน  1,423

กลับจากพักผ่อนกับท่านอาจารย์ที่ยุโรปหลายวันแล้วค่ะ ไม่ได้รายงานข่าวสด เพราะ wifi

ไม่สะดวก ผิดคาดมาก ที่คิดว่าประเทศที่เจริญทางเทคโนโลยีอย่างยุโรป จะมี wifi ให้ใช้

อย่างสะดวกง่ายดาย ท่านผู้รู้ทางการทหารบอกว่า คงเป็นความจงใจที่ไม่ต้องการให้

ข่าวสารแพร่กระจายออกนอกประเทศรวดเร็วเกินไป ความจริงเรื่อง wifi ยังไม่สำคัญ

เท่ากับความอ่อนเพลียจากการเดินทางทุกวัน อากาศก็หนาวเย็น และเวลาที่ต่างกัน ทำ

ให้ง่วงนอนเร็วกว่าปกติที่เร็วอยู่แล้ว ทำให้ไม่ได้ทำหน้าที่ผู้รายงานข่าวของ มศพ. อย่าง

เคย คงไม่ถูกปลดออกนะคะ ขอความเห็นใจจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ด้วยค่ะ

ท่านอาจารย์อายุเกือบ 90 ท่านยังแข็งแรงสดใส พร้อมสนทนาธรรมทุกครั้งที่อยู่พร้อมหน้า

มีแต่พวกเราที่หลบหายไปแอบนอนหลับ หรือบางท่านก็แอบไปเที่ยวชมบ้านเมือง ช๊อปปิ้ง

ตามอัธยาศัยที่สะสมมา (สำหรับเราสะสมทุกอย่างที่ควรขัดเกลา) คิดว่าจะไปช่วยดูแลท่าน

กลายเป็นท่านกลับมาคอยห่วงใยพวกเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยเสียเอง มีแต่คุณแก้วตา อเนกพุฒิ

และคุณสุกัญญา เพื่อนชอบ พยาบาลอาชีพ ที่ช่วยดูแลท่านอาจารย์ พี่จี๊ด และผู้ป่วยอย่าง

ใกล้ชิดตลอดการเดินทาง ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทั้ง 2 ท่านด้วยค่ะ

คอยเรียนถามท่านอาจารย์บ่อยๆ ถึงการเดินทาง ท่านตอบว่า มีแต่หลับกับตื่นเท่านั้นเอง

ตอนแรกคิดอย่างตื้นๆ ว่า ตลอดชีวิตก็มีแต่ขณะหลับเมื่อไม่รู้อะไรเลย ไม่เห็นวิวทิวทัศน์ที่

สวยงาม ไม่ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์หนาวเย็น เป็นภวังคจิต และเป็นวิถีจิต เมื่อตื่นขึ้นเห็น

ได้ยิน คิดถึงถึงสิ่งที่เห็น ที่ได้ยิน แล้วก็หลับไปอีก ถ้าคิดได้อย่างนี้อยู่ที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน

แต่เพราะยังคิดไม่ได้ จึงต้องเสียเวลา เสียเงินไปพักผ่อนไกลครึ่งโลก เพื่อให้ตาได้เห็นสิ่ง

แปลกๆ สวยงาม กายได้กระทบสัมผัสอากาศเย็น ที่คิดว่าจะสบายกว่าอากาศร้อนของ

บ้านเรา

แต่เมื่อคิดไปคิดมาหลายรอบ และสังเกตความแจ่มใสของท่านอาจารย์ที่ปรากฏให้เห็น

แจ่มชัด ก็คิดได้ว่า ที่ท่านอาจารย์พูดต้องลึกซึ้งกว่านั้นแน่นอน ท่านเคยบรรยายว่า ความ

จริงปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับจนเข้าใจพระธรรม สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลัง

ปรากฏขณะนี้ ยังเป็นผู้หลับอยู่ตลอดเวลาในสังสารวัฏฏ์ เพราะไม่ได้ตื่นขึ้นมารู้สิ่งที่กำลัง

ปรากฏเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงว่า เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงชั่วขณะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

แล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลย จึงไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของ

เรา ท่านอาจารย์บอกว่า ถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวนี้ ก็ยังไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญา สำหรับท่าน

อาจารย์นั้น มีแต่ตื่นกับหลับ คือ มีขณะที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ

เดี๋ยวนี้ และขณะที่ไม่ระลึกรู้นั่นเอง

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สำหรับกุศลจิตที่ยิ่งใหญ่ของท่าน เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว ก็นำ

มาเผยแพร่ปลุกให้ผู้ที่ยังหลับใหลได้มีโอกาสตื่นขึ้นด้วย แม้จะหลับลึก ปลุกยากอย่างไรก็

ตาม ท่านก็ไม่ท้อแท้ถอดใจเลย ยังคงบรรยายธรรมะต่อไป แม้จะต้องพูดซ้ำๆ บ่อยๆ เนืองๆ

อย่างไม่รู้ว่าจะปลุกให้ตื่นได้ เมื่อไรก็ตาม

ดังนั้นสำหรับปุถุชนผู้ยังไม่ได้อบรมเจริญปัญญาเช่นเรา การเดินทางครั้งนี้จึงเหมือน

หลับตลอดทาง เพียงแต่หลับแบบฝันหรือไม่ฝัน ถ้าไม่ฝันก็คือไม่รู้ว่ามีอะไรปรากฏทางตา

ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจบ้าง และฝัน คือ คิดนึก ต่อจากสิ่งปรากฏให้เห็น

ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้ สิ่งที่กระทบสัมผัส เป็นเรื่องราวต่างๆ มากมาย โดยไม่รู้ความจริงว่า

เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้จิตรู้เท่านั้น สิ่งที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้จึงเป็นความฝันในการหลับที่

ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ มีบางขณะเป็นกุศลขั้นคิดพิจารณา

บ้าง แต่ก็น้อยเหลือเกิน


  ความคิดเห็น 1  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 8 พ.ค. 2558

ไม่ว่าหลับหรือตื่นก็เป็นธรรมะ ไม่มีเราที่จะให้ตื่นหรือหลับ ปุถุชนที่ยังมีกิเลสก็เป็นธรรมดา

แบบนี้ กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 8 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
kullawat
วันที่ 8 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 8 พ.ค. 2558

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนา ครับ ไพเราะมากๆ ครับ.

 
  ความคิดเห็น 5  
 
siraya
วันที่ 8 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
peem
วันที่ 8 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 8 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Boonyavee
วันที่ 8 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
thilda
วันที่ 9 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 9 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
rrebs10576
วันที่ 13 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
ladawal
วันที่ 14 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ