กุศลจิตเกิดทุกครั้ง..เวทนาที่เกิดร่วมด้วยต้องเป็นโสมนัสทุกครั้งหรือไม่
 
papon
papon
วันที่  6 พ.ค. 2558
หมายเลข  26514
อ่าน  415

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

   "กุศลจิตเกิดทุกครั้ง..เวทนาที่เกิดร่วมด้วยต้องเป็นโสมนัสทุกครั้งหรือไม่อย่างไรครับ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้คำอธิบายด้วยครับ ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 พ.ค. 2558

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  เป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย  กุศลจิต  บางขณะเกิดขึ้นประกอบด้วยโสมนัสก็มี       บางขณะประกอบด้วยความรู้สึกเฉยๆ คือ อุเบกขาเวทนาก็มี  โดยไม่ปะปนกัน  ดังนั้น  ทุกครั้งที่กุศลจิตเกิดขึ้น  ไม่ใช่ว่าจะต้องมีความรู้สึกโสมนัส เสมอ  ครับ   ซึ่งจะเห็นได้จริงว่า  บางครั้งที่กุศลจิตเกิด เช่น รู้สึกสุขใจที่ได้ฟังพระธรรมเข้าใจ  ขณะนั้นมีโสมนัสเกิดร่วมด้วย  แต่บางครั้งที่ได้เจริญกุศล เป็นเพียงความรู้สึกเฉยๆ ไม่ได้มีความปลาบปลื้มเลย ก็มี   ขณะนั้น  ก็เป็นเพียงความรู้สึกเฉยๆ  สภาพธรรมเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้น  ยากที่จะรู้ แม้ว่ามีจริงๆ เกิดขึ้นจริง ๆ  เพราะฉะนั้นแล้ว  จึงต้องอาศัยการฟังพระธรรมให้เข้าใจ ต่อไป ครับ

                                ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 6 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 7 พ.ค. 2558
กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 7 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 พ.ค. 2558

เวลาที่กุศลจิตเกิดบางครั้งเวทนาก็ประกอบด้วยความดีใจก็มี      บางครั้งเวทนาก็เฉย ๆ  หรือ  กุศลจิตเกิดไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ได้  ประกอบด้วยปัญญาก็ได้ตามเหตุปัจจัย ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nvrath
วันที่ 11 พ.ค. 2558
กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ