อภิชฌา
 
papon
papon
วันที่  29 เม.ย. 2558
หมายเลข  26497
อ่าน  953

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

"อภิชฌา" หมายความว่าอย่างไรครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 เม.ย. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   

คำว่า " อภิชฌา " ในพระไตรปิฎกมีหลายความหมาย ในบางแห่งหมายถึง โลภะ ความโลภ ทุกระดับ  ในบางแห่งหมายถึงความโลภที่มีกำลังเป็นอกุศลกรรมบถ

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 295

ธรรมชาติที่เพ่งเล็ง  ชื่อว่า  อภิชฌา.  อธิบายว่า เป็นผู้มุ่งต่อสิ่งของของผู้อื่น  ย่อมเป็นไปโดยความเป็นผู้น้อมไปสู่สมบัติของผู้อื่น  อภิชฌานั้น มีการเพ่งเล่งภัณฑะของบุคคลอื่นเป็นลักษณะอย่างนี้ว่า  โอหนอ  สิ่งนี้พึงเป็นของเรา  ดังนี้ 

 เชิญคลิกอ่าน...

อภิชฌา [ธรรมสังคณี]

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 เม.ย. 2558

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่พ้นไปจากความเป็นอกุศลธรรม ที่เป็นโลภเจตสิก ที่เกิดขึ้นทำกิจติดต้องต้องการ ไม่สละไม่ปล่อย    ขณะใด  ที่เห็นรูป เป็นต้น  แล้วพอใจ   ชอบใจ ขณะนั้นชื่อว่ามีอภิชฌาในอารมณ์นั้น เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่เรา ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ปวีร์
วันที่ 30 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
nong
วันที่ 1 พ.ค. 2558
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
papon
papon
วันที่ 1 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
peem
วันที่ 2 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 พ.ค. 2558

อภิชฌา   หมายถึงความเพ่งเล็ง   คือ โลภะ  ความต้องการ   ความอยากได้ของผู้อื่น  ถ้าสะสมมากขึ้นก็ทำให้ล่วงศีลได้  ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ประสาน
วันที่ 3 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 5 พ.ค. 2558

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนา ครับ.

 
  ความคิดเห็น 10  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 5 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ