สนทนาธรรมวันฉัตรมงคล
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 เม.ย. 2558
หมายเลข  26446
อ่าน  1,376
ชมรมพุทธศาสน์วังพญาไท
และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม
 
 
กับอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์
และ คณะวิทยากรฯ
ในโอกาสวันฉัตรมงคล  
 
เชิญรับฟังการถ่ายทอดสด
 
 
www.dhammahome.com/live

อังคาร ที่ ๕ พ.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๕:๐๐ น.
 

ณ ห้องประชุมใหญ่

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
peem
วันที่ 15 เม.ย. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
raynu.p
วันที่ 15 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tusaneenui
tusaneenui
วันที่ 16 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 17 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
swanjariya
วันที่ 17 เม.ย. 2558

อนุโมทนาขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 19 เม.ย. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 20 เม.ย. 2558

กราบขอบพระคุณ และ ขออุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 4 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
thilda
วันที่ 5 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Jans
Jans
วันที่ 5 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
nong
วันที่ 6 พ.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ