เชิญรับชมการถ่ายทอดสด สนทนาธรรมในวันวิสาขบูชา ๑ มิ.ย.๕๘ และพบปะสมาชิกชมรมฯ
 
มศพ.
วันที่  18 พ.ค. 2558
หมายเลข  26557
อ่าน  1,712

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

โดยอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรฯ

ขอเชิญรับฟังรายการถ่ายทอดสด

  สนทนาพระธรรมวินัย ช่วงแรก

 

สนทนาพระธรรมวินัย ช่วงที่ 2

 

สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม

 

และ

ขอเชิญสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมพบปะสนทนา

เพื่อการดำเนินงานของมศพ.

หลังการสนทนาธรรม

 

ในวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ณ  มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่ ๑๗๔ / ๑  ซอยเจริญนคร ๗๘  แขวงดาวคะนอง  เขตธนบุรีกรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐   โทรศัพท์หมายเลข   ๐๒  ๔๖๘ ๐๒๓๙

โดยมีรายการดังนี้...๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น.   สนทนาพระธรรมวินัย๑๒:๐๐ - ๑๔:๐๐ น.    เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน๑๔:๐๐ - ๑๖:๐๐ น.  สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม

และ

 ๑๖:๑๕ น. ขอเชิญสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ร่วมพบปะสนทนา

 

 

 

******************************


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ประสาน
วันที่ 20 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 22 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
swanjariya
วันที่ 23 พ.ค. 2558

อนุโมทนาขอบคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tusaneenui
tusaneenui
วันที่ 26 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chamaikorn
วันที่ 27 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
isme404
isme404
วันที่ 29 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
peem
วันที่ 29 พ.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 1 มิ.ย. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ladawal
วันที่ 1 มิ.ย. 2558

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 1 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
thilda
วันที่ 1 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ