บันเทิงในธรรมที่ญี่ปุ่น 3
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  10 เม.ย. 2558
หมายเลข  26433
อ่าน  1,342

เหลือเพียงเงา

  ที่ได้ไปเที่ยวชมแน่ๆ คือ เมืองฮิโรชิม่า เมืองแรกของโลกที่ถูกทำลายด้วยระเบิดปรมาณู

โดยอเมริกันที่บอกว่า ได้ส่งใบปลิวเตือนให้รู้ล่วงหน้าว่า ถ้าญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้สงคราม ก็จะทิ้ง

ระเบิดปรมาณูที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทำลายอาคารบ้านเรือนและผู้คนทั้งเมืองได้   แต่

ญี่ปุ่นไม่เชื่อ คิดว่าเหมือนระเบิดทั่วๆ ไป เลยไม่ยอมแพ้ ความจริงตามแผนเดิมไม่ได้ตั้งใจทิ้ง

ที่เมืองฮิโรชิม่า แต่เกิดเหตุที่ไกด์เล่าแล้ว แต่จำไม่ได้ ทำให้นักบินตัดสินใจทิ้งระเบิดที่นี่

   เมื่อระเบิดทำงานด้วยความร้อนสูงถึง 3,000 – 4,000 องศาเซลเซียส    สิ่งที่อยู่ใกล้กับ

ระเบิด ก็ละลายด้วยความร้อน ที่ไกลออกไปก็หลอมละลายเป็นรูปร่างต่างๆ รวมทั้งอาคารที่

สร้างอย่างแข็งแรงและสวยงามที่สุดในยุคสงครามครั้งที่ 2 ที่ยังเหลือซากอยู่ ชื่อ “อะตอมมิค

บอมบ์โดม”  อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโยโตยะสึ และ องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพื่อ

เตือนให้ระลึกถึงความน่าสะพรึงกลัวของระเบิดปรมาณู  
 

   ในพิพิธภัณฑ์สงคราม  ได้รวบรวมวัตถุสิ่งของต่างๆ รวมทั้งภาพถ่ายของผู้คนที่เสียชีวิต

หรือเจ็บป่วยหลังจากได้รับรังสี แม้แต่ผู้ที่มองดูควันของระเบิดยังตาบอด ในพิพิธภัณฑ์ จัด

แสดงทั้งของจริง ภาพถ่ายและภาพยนตร์ ดูแล้วสะเทือนใจมากว่า ทำไมมนุษย์ถึงได้ทำร้าย

มนุษย์ด้วยกันขนาดนี้

   โดยเฉพาะภาพของทหารคนหนึ่งที่นั่งพิงกำแพง แล้วระเบิดลง เขาหายไปทันที เหลือแต่

เงาบนผนัง ผนังที่เขานั่งพิงก็เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้ด้วย  แต่สีของเงานั้นจางลงไป ตามกาล

เวลา อดอัศจรรย์ใจไม่ได้ ที่คนๆ หนึ่งจะหายไปในทันทีทันใด ไม่มีอะไรเหลือ   นอกจากเงา

สีเข้มที่แสดงว่า เคยนั่งอยู่ตรงนี้ เลย

   ปรารภเรื่องนี้กับท่านอาจารย์  ท่านบอกว่า เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ สิ่งที่ปรากฏเกิดแล้วดับ

ทันทีเหลือเพียงนิมิต (เงา) ของสิ่งนั้น ให้นึกคิดเป็นเรื่องราวต่อไป   กราบขอบพระคุณท่าน

อาจารย์ ที่นำสิ่งที่ท่านประจักษ์แจ้งแล้วมาพร่ำสอนบ่อยๆ เนืองๆ แม้จะยังไม่เข้าใจ ก็จะฟัง

และพิจารณาต่อไปค่ะ

   ออกจากพิพิธภัณฑ์สงครามด้วยความหดหู่ใจ   ใกล้ๆ กัน มีสวนสันติภาพ ที่ตั้งอนุสรณ์

สถานสันติภาพฮิโรชิม่า และอนุสาวรีย์ของเด็กหญิงชะดะโกะ ต้นแบบของการพับนกกระ-

เรียนกระดาษ 1,000 ตัว เพื่อให้หายจากโรค   และมีต้นซากุระหลายต้นที่กำลังออกดอก

เต็มต้น จึงพากันไปชมซากุระริมแม่น้ำ เป็นถนนซากุระที่สวยงามจริงๆ

 

   คนญี่ปุ่นปูเสื่อนั่งปิคนิคใต้ต้นไม้เต็มไปหมด วัยรุ่นบางกลุ่มร้องเพลงดีดกีต้าร์ ดอกไม้

สวย แม่น้ำสะอาด ลมพัดเย็น รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของคนญี่ปุ่นนี้ดีจังเลย มีสถานที่สวยงาม

สะอาด บรรยากาศดี ให้ผู้คนได้พักผ่อนมากมาย    แต่ก็ลืมไปว่า เมื่อกี้นี้หดหู่ใจเพราะที่นี่

เคยมีระเบิดลงทำให้คนตายมากมาย และภัยธรรมชาติที่โหดร้ายก็เกิดที่ญี่ปุ่น ทั้งแผ่นดิน

ไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ

   เดี๋ยวหดหู่ เดี๋ยวชื่นบาน หวั่นไหวไปเพราะยังไม่มั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรม ว่า

ใครทำกรรมใดไว้ ดีหรือชั่ว ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น โลกมนุษย์เป็นที่ดูบุญและบาป และ

ผลของบุญและบาปอย่างนี้เอง


  ความคิดเห็น 1  
 
Boonyavee
วันที่ 11 เม.ย. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

   ท่านมีเมตตามากและกล่าวธรรมเตือนใจให้ระลึกอยู่เสมอ แต่ด้วยความหนาแน่นของ

กิเลสที่มีอยู่มาก จะละคลายได้ก็ต้องด้วยความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆ เพราะรู้ว่าตัวเองยัง

โง่มาก และคงยังโง่ไปทุกภพทุกชาติ หากไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรม   ขอบพระคุณ

กัลยาณมิตรทุกๆ ท่านที่คอยเกื้อกูลอนุเคราะห์และกราบอนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณ

แม่ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 11 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 12 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 12 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 13 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 14 เม.ย. 2558

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนา ครับ.

 
  ความคิดเห็น 7  
 
napachant
napachant
วันที่ 15 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ผู้มีความประมาท
วันที่ 16 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ