Print 
ถ่ายทอดสด สนทนาธรรมหาดใหญ่ วันที่ 23-25 มิ.ย.58
 
มศพ.
วันที่  25 มี.ค. 2558
หมายเลข  26378
อ่าน  1,912

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. 
ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม

โดยท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และคณะวิทยากรมูลนิธิฯ 

ณ โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่

จ.สงขลา

 23-25 มิถุนายน 2558

ดังนี้

ห้องนามนิพัทธ์ ชั้น ๔

วัน อังคารที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๘
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 

วัน พุธ ที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ช่วงแรก

 

ช่วงที่สอง

 

ช่วงบ่าย

 

วัน พฤหัสบดี ๒๕ มิ.ย. ๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ช่วงแรก

 

ช่วงที่ ๒

.........................


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
peem
วันที่ 27 มี.ค. 2558 15:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Jans
Jans
วันที่ 5 เม.ย. 2558 17:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 22 เม.ย. 2558 23:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornchai
pornchai
วันที่ 8 พ.ค. 2558 04:11 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 11 พ.ค. 2558 11:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tusaneenui
tusaneenui
วันที่ 15 พ.ค. 2558 11:19 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 22 พ.ค. 2558 17:07 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pichet
pichet
วันที่ 26 พ.ค. 2558 09:18 น.

ยินดีเป็น อย่างยิ่งเลย ครับ อยู่ หาดใหญ่ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pornchai
pornchai
วันที่ 6 มิ.ย. 2558 00:19 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
pamali
วันที่ 11 มิ.ย. 2558 13:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
papon
papon
วันที่ 22 มิ.ย. 2558 21:21 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
หลานตาจอน
วันที่ 23 มิ.ย. 2558 17:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 24 มิ.ย. 2558 16:53 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 24 มิ.ย. 2558 20:09 น.

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
shutikan
shutikan
วันที่ 25 มิ.ย. 2558 21:03 น.

ไปฟังสนทนาธรรมมาด้วยค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 26 มิ.ย. 2558 10:32 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 27 มิ.ย. 2558 21:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ