ถ่ายทอดสด สนทนาธรรมหาดใหญ่ วันที่ 23-25 มิ.ย.58
 
มศพ.
วันที่  25 มี.ค. 2558
หมายเลข  26378
อ่าน  2,263

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. 
ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม

โดยท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และคณะวิทยากรมูลนิธิฯ 

ณ โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่

จ.สงขลา

 23-25 มิถุนายน 2558

ดังนี้

ห้องนามนิพัทธ์ ชั้น ๔

วัน อังคารที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๘
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 

วัน พุธ ที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ช่วงแรก

 

ช่วงที่สอง

 

ช่วงบ่าย

 

วัน พฤหัสบดี ๒๕ มิ.ย. ๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ช่วงแรก

 

ช่วงที่ ๒

.........................


  ความคิดเห็น 1  
 
peem
วันที่ 27 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Jans
Jans
วันที่ 5 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
kullawat
วันที่ 22 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornchai
pornchai
วันที่ 8 พ.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 11 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
tusaneenui
tusaneenui
วันที่ 15 พ.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 22 พ.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
pichet
pichet
วันที่ 26 พ.ค. 2558

ยินดีเป็น อย่างยิ่งเลย ครับ อยู่ หาดใหญ่ ครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
pornchai
pornchai
วันที่ 6 มิ.ย. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
pamali
วันที่ 11 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
papon
papon
วันที่ 22 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
หลานตาจอน
วันที่ 23 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 24 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญครับ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 24 มิ.ย. 2558

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
shutikan
shutikan
วันที่ 25 มิ.ย. 2558

ไปฟังสนทนาธรรมมาด้วยค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านนะคะ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 26 มิ.ย. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 19  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 27 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ