การเจริญภาวนาธรรม ๖ อย่าง [มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  25 ก.พ. 2558
หมายเลข  26232
อ่าน  1,048

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๑- หน้าที่ 283

……………......

การเจริญภาวนาธรรม ๖ อย่าง

[๑๔๕] ดูก่อนราหุล

เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิด

เพราะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่ จักละพยาบาทได้

เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิด

เพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่ จักละวิหิงสาได้

เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิด

เพราะเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่ จักละอรติได้

ธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิด

 เพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่ จักละปฏิฆะได้

 เธอจงเจริญอสุภภาวนาเถิด

 เพราะเมื่อเธอเจริญอสุภภาวนาอยู่ จักละราคะได้

เธอจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิด

 เพราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่ จักละอัสมิมานะได้.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ