ผู้ฉลาดในประโยชน์ [ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  10 พ.ค. 2558
หมายเลข  26528
อ่าน  1,101

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๓๗

  อนึ่ง  ผู้ใดบวชในพระศาสนานี้  ประกอบตนโดยชอบ  ละอเนสนา(การแสวงหาที่ไม่สมควร) ปรารถนาแต่จะตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิศีล  บำเพ็ญปาติโมกขสังวรศีลด้วยศรัทธาเป็นสำคัญ  บำเพ็ญอินทรียสังวรศีลด้วยสติเป็นสำคัญ  บำเพ็ญอาชีวปาริสุทธิศีล  ด้วยความเพียรเป็นสำคัญ  บำเพ็ญการเสพปัจจัยด้วยปัญญาเป็นสำคัญ ผู้นี้ ชื่อว่า ผู้ฉลาดในประโยชน์   ฯลฯ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ