สมาชิกชมรมบ้านธัมมะเดินทางไปสนทนาธรรมที่ Dalat และ Nha Trang เวียดนาม 10 พ.ค. - 23 พ.ค.58
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  18 ก.พ. 2558
หมายเลข  26191
อ่าน  1,133

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะเดินทางไปสนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษที่
Dalat และ Nha Trang เวียดนาม
เนื่องจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะเวียดนามได้เรียนเชิญ
ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ไปสนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษ  
ระหว่างวันที่ 10 พ.ค. – 23 พ.ค. 2558 ตามกำหนดการดังนี้ คือ

10 พ.ค. 58: กรุงเทพ – ไซ่ง่อน – ดาลัด
เดินทางไปไซ่ง่อนโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 650 DMK - SGN 07h45 - 09h15. เดินทางต่อไป Dalat โดยสายการบินภายในประเทศ บ่ายถึง Dalat   เข้าพักที่รีสอร์ท K’lan
11 พ.ค. 58: Dalat
      เช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
      บ่าย: 16h00-18h00 สนทนาธรรม
12 พ.ค. 58-13 พ.ค. 58: Dalat
    สนทนาธรรมทั้งวัน  เช้า: 9h00-11h00; บ่าย: 16h00-18h00
14 พ.ค. 58: Dalat
    เช้า: สนทนาธรรม
    บ่าย: ว่าง
15 พ.ค. 58-16 พ.ค. 58: Dalat
     สนทนาธรรมทั้งวัน,เช้า: 9h00-11h00; บ่าย: 16h00-18h00
17  พ.ค. 58:  Dalat – Nha Trang
    เช้า : พักผ่อน
    บ่าย: เดินทางไป Nha Trang พักที่ The Light Hotel and Resort
18 พ.ค. 58: Nha Trang
    เช้า: ชมเมือง
    บ่าย: สนทนาธรรม
19,20, พ.ค. 58: Nha Trang
    สนทนาธรรมทั้งวัน,เช้า: 9h00-11h00; บ่าย: 16h00-18h00
21 พ.ค. 58 : Nha Trang
    เช้า :  สนทนาธรรม
    บ่าย : ว่าง
22 พ.ค. 58 : Nha Trang
    เช้า: ชม Doc Let
    บ่าย: สนทนาธรรมภาษาอังกฤษนอกสถานที่
23 พ.ค. 58: Nha Trang – Saigon – Bangkok
    เช้า เดินทางจาก Nha Trang ไปไซ่ง่อน โดยสายการบินในประเทศ และต่อแอร์เอเชีย  
เที่ยวบิน FD 655 SGN-DMK 17h20-18h45 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย

1.   ตามรายการคนละ 485 USD พักวิลล่าละ 4 คน (มี 2 ห้องนอน และ 1 ห้องนั่งเล่น)
ราคานี้รวม: อาหารกลางวัน 14 มื้อ ; ที่พัก + อาหารเช้า ; ค่าเดินทางเป็นกลุ่ม; บัตรเข้าชมสถานที่ในวันที่ 18 พ.ค. ; น้ำแร่
2.   ตั๋วเครื่องบินจาก Saigon – Dalat; Nha Trang – Saigon (ประมาณ): 100USD-150USD
3.   ตั๋วเครื่องบินไปกลับ แอร์เอเซีย กรุงเทพ ไซ่ง่อน (กรุณาจองเอง จองเร็วราคาจะถูกกว่า)
เที่ยวไป FD 650 DMK -  SGN 07h45 - 09h15 วันที่ 10 พ.ค. 58
 และเที่ยวกลับ FD 655 SGN-DMK 17h20-18h45  วันที่ 23 พ.ค. 58

ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่
คุณเมตตา ชัยศรีโสภณกิจ 08149864239
คุณนภา จันทรางศุ  0814236997
หรือ ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 02 468 0239
ภายใน 1 มี.ค. 58 พร้อมเงินมัดจำ $150 และสำเนาหน้าพาสพอร์ต เพื่อจองตั๋วในประเทศเวียดนาม (เมื่อจองตั๋วแล้ว ถ้าไม่ไปจะไม่คืนเงินมัดจำ) รับคนไทยได้ทั้งหมด 24 ท่านหมายเหตุ

-   อาหารกลางวันรับประทานที่รีสอร์ท 3 – 4 มื้อ
-   โรงแรมที่ดาลัด คือ Dalat: Resort K'lan  พักวิลลาละ 4 คน มี 2 ห้องนอน + ห้องนั่งเล่น
ที่อยู่: Hồ Tuyền Lâm, Phường 4, TP. Đà Lạt, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

      Tel:   063 3800 199
-   พ.ค. เริ่มฤดูฝนที่ดาลัด ตอนกลางคืนอากาศอาจจะเย็น
-   โรงแรมที่ Nha Trang: The Light hotel & resort อยู่ใกล้ทะเล
ที่อยู่: 86B Tran Phu St, Nha Trang city, Khanh Hoa province, Viet Nam

Tel: 84.58.6252333/444
//thelighthotel.com.vn/roomcategory/the-light/

คณะผู้ร่วมเดินทาง (ถึงขณะนี้ 16 พ.ค.58)  มี 21 ท่าน ดังนี้
สุจินต์   บริหารวนเขตต์   สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.ลำดับที่ ๑
สุจิตต์  อึ้งภากรณ์   สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.ลำดับที่ ๒๑
กระเช้ารัตน์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   ลำดับที่ ๔๐
พลเรือโทนภดล สุธัมมสภา    ลำดับที่ ๙๖๒
รศ. สงบ เชื้อทอง ลำดับที่ ๖๔๒
พล.อ.ต.หญิง กาญจนา   เชื้อทอง    ลำดับที่ ๒๗๕
เผ่าทิพย์    มอนแทนดอน    ลำดับที่ ๕๕๙
นภา จันทรางศุ ลำดับที่ ๕๘๑
ปริญญา สีดาโสม ลำดับที่ ๕๑๕
เบญจมาศ สุขสำราญ ลำดับที่ ๒๔๕๒
ฟองจันทร์ นันตา วอล์ช ลำดับที่ ๓๐
จิราภรณ์ ศรีสมุทร ลำดับที่ ๓๖
มารศรี บูรณะไทย ลำดับที่ ๑๒๓๒
ป้อมมณี มณีไพโรจน์ ลำดับที่  ๑๕๖
คนึงนิจ คุณาบุตร ลำดับที่ ๔๕๘
ขวัญใจ ชินสร้อย ลำดับที่  ๒๐๘๒
ชลชินี สะสมทรัพย์ ลำดับที่ ๑๖๔๗
ร.ท.หญิง ปานทิพย์ อยู่ดี ลำดับที่ ๒๐๔๘
ยุพิน สุชลธาดา ลำดับที่ ๓๔๐
วันชัย ภู่งาม ลำดับที่ ๘๑๙
วุฒิเดชา บุญวัณโณ ลำดับที่  
     


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 18 ก.พ. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Boonyavee
วันที่ 19 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Lamphun
วันที่ 19 ก.พ. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Jans
Jans
วันที่ 21 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ