ธรรมารมณ์
 
papon
papon
วันที่  31 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25988
อ่าน  1,432

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

  "ธรรมารมณ์" ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้อรรถาธิบายในคำนี้ด้วยครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    ธัมมารมณ์ เป็นอารมณ์ที่จิตรู้ได้เฉพาะทางใจทางเดียวเท่านั้น มี ๖ อย่าง

๑.จิต ๘๙

๒.เจตสิก ๕๒

๓.ปสาทรูป ๕

๔.สุขุมรูป ๑๖

๕.นิพพาน

๖.บัญญัติ

     ธัมมารมณ์ ๕  คือ ปสาทรูป สุขุมรูป จิต เจตสิก นิพพาน เป็นปรมัตถธรรม  ธัมมารมณ์ คือ บัญญัติ ไม่ใช่ปรมัตถธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ธัมมารมณ์  หมายเฉพาะอารมณ์ทุกอย่างซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ทางตา  ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย

     เพราะเหตุว่าอารมณ์มี ๖  คือ รูปารมณ์  สิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้ ๑   สัททารมณ์คือ เสียงที่กำลังปรากฏทางหูในขณะนี้ ๑  คันธารมณ์ คือ กลิ่นที่ปรากฏทางจมูก ๑   รสารมณ์ คือ รส ที่ปรากฏทางลิ้น ๑   โผฏฐัพพารมณ์ คือ เย็นหรือร้อน อ่อนหรือแข็ง ตึงหรือไหวที่ปรากฏที่กายในขณะนี้ ๑   และธัมมารมณ์ คือ อารมณ์ที่ไม่สามารถจะรู้ได้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้นทางกาย ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ธรรมารมณ์  คือรู้อารมณ์ได้ทางใจ เช่น  จิตทุกประเภทเป็นธรรมารมณ์  เพราะไม่สามารถเห็นได้   ไม่สามารถได้ยิน  แต่สามารถรู้ได้ทางใจ เจตสิกก็เช่นเดียวกัน ค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 1 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 1 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ