ธรรมารมณ์
 
papon
papon
วันที่  31 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25988
อ่าน  1,749

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

"ธรรมารมณ์" ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้อรรถาธิบายในคำนี้ด้วยครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธัมมารมณ์ เป็นอารมณ์ที่จิตรู้ได้เฉพาะทางใจทางเดียวเท่านั้น มี ๖ อย่าง

๑. จิต ๘๙

๒. เจตสิก ๕๒

๓. ปสาทรูป ๕

๔. สุขุมรูป ๑๖

๕. นิพพาน

๖. บัญญัติ

ธัมมารมณ์ ๕ คือ ปสาทรูป สุขุมรูป จิต เจตสิก นิพพาน เป็นปรมัตถธรรม ธัมมารมณ์ คือ บัญญัติ ไม่ใช่ปรมัตถธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธัมมารมณ์ หมายเฉพาะอารมณ์ทุกอย่างซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย

เพราะเหตุว่าอารมณ์มี ๖ คือ

รูปารมณ์ สิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้

สัททารมณ์ คือ เสียงที่กำลังปรากฏทางหูในขณะนี้

คันธารมณ์ คือ กลิ่นที่ปรากฏทางจมูก

รสารมณ์ คือ รส ที่ปรากฏทางลิ้น

โผฏฐัพพารมณ์ ๑ คือ เย็นหรือร้อน อ่อนหรือแข็ง ตึงหรือไหวที่ปรากฏที่กายในขณะนี้

ธัมมารมณ์ ๑ คือ อารมณ์ที่ไม่สามารถจะรู้ได้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้นทางกาย

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ธรรมารมณ์ คือ รู้อารมณ์ได้ทางใจ เช่น จิตทุกประเภทเป็นธรรมารมณ์ เพราะไม่สามารถเห็นได้ ไม่สามารถได้ยิน แต่สามารถรู้ได้ทางใจ เจตสิกก็เช่นเดียวกัน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 1 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 1 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ