บทร้อยกรอง ปีใหม่ ๒๕๕๘
 
มศพ.
วันที่  28 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25976
อ่าน  851

 

  

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 

บทร้อยกรอง  ปีใหม่  ๒๕๕๘ 

แด่...ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์

[รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย 

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. หมายเลข ๑๐๐ ผู้ประพันธ์]

เสียงธรรม

(โคลงสี่สุภาพ)

เสียงพิณเสียงพาทย์พร้อม พาผสาน

เสนาะนักใดจักปาน เปรียบได้

ยามยินตะลึงลาน ลืมโลก นะท่าน

กระนั้นมิอาจอ้างให้ แม่นแม้นเสียงธรรม

เสียงนี้นำโศกเศร้า สลายหาย

จรุงจิตอยู่มิวาย ว่างเว้น

เผยสัจจะปริยาย ชัดยิ่ง นักนา

ส่องสว่างมิรู้เร้น เร่งเร้าเริงธรรม

กุศลกรรมจูงจิตใกล้ พระธรรมสาส์น

ล้ำเลิศพิสดาร สื่อแจ้ง

บรรโลมจิตนับกาล นานเนื่อง

มิลบมิเลือนแล้ง ล่วงพ้นอนธการ

ณ วาร ปีเก่าพ้น พลันหาย

ปีใหม่เวียนมาคลาย ขุ่นข้อง

รวมพลังจิตมิตรสหาย สมานสนิท

บูชิตมั่นหมายป้อง ปัดสิ้นราคี

ครรโลงนี้นบน้อม ปิยาจารย์

นาม “สุจินต์” นัยสาร เพราะพร้อง

สายสกุลศักดิ์ “บริหาร-วนเขตต์”

จงสุขเกษมโสตถิ์ส้อง สืบสร้างเสียงธรรม

นำสุข

(กาพย์ยานี ๑๑)

แน่แท้ท่านอาจารย์ ก่อเกื้อการยอดยิ่งยง

ปลุกศิษย์ให้ดำรง ในหนทางห่างอบาย

ท่านปลุกด้วยเสียงธรรม อันชักนำให้ละคลาย

ความเขลาขลาดทั้งหลาย อันหมักหมมสะสมมา

แม้ยังไม่สิ้นหมด แค่เพียงลดค่าเหลือตรา

เห็นได้ด้วยปัญญา ที่ไตร่ตรองเป็นนิจไป

จงตรึกนึกให้ดี  บุญเรามีสักเท่าไร

ช่างน่าอัศจรรย์ใจ ได้อยู่ใกล้ปริยาจารย์

จึงใคร่ขอชวนกัน ตั้งจิตมั่นอธิษฐาน

ขอพรสี่ประการ เกิดแก่ท่านชั่วกาลเทอญ.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 28 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 28 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 29 ธ.ค. 2557

สาธุคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 29 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 29 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 29 ธ.ค. 2557

สาธุ  อนุโมทนา  และ  ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 29 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ch.
ch.
วันที่ 30 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
กรกนก
วันที่ 30 ธ.ค. 2557

   กราบอนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 30 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้ประพีนธ์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Jans
Jans
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
chamaikorn
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

  ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Dechachot
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

 

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 1 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
nong
วันที่ 1 ม.ค. 2558

ไพเราะและมีความหมายดีมากๆ ค่ะ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 2 ม.ค. 2558

สาธุ. ขอบคุณค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
daris
วันที่ 2 ม.ค. 2558

กราบอนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
napachant
napachant
วันที่ 4 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ประสาน
วันที่ 5 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
tusaneenui
tusaneenui
วันที่ 5 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
guy
วันที่ 10 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ