ไม่ว่าสถานที่ใดๆ สติสามารถเกิดได้
 
tanrat
tanrat
วันที่  26 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25971
อ่าน  1,369

ความไม่ไตร่ตรองธรรมะที่ปรากฎขณะนั้นๆ เพราะหลงลืมสติ หรือไม่มีความเห็นถูกวันสิ้นปีชาวพุทธโดยมากจะพากันไปสวดมนต์ ถือว่าจะเป็นศิริมงคลในปีนั้นๆ แต่บางท่านจะไปนับชั่วโมงถอยหลัง ในสถานที่บรรเทิงต่างๆ กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ท่านทั้งสองจะมีโอกาสระลึกสติได้บ้างไหมคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 26 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   

ปัญญานำไปในที่ทั้งปวง คือ ปัญญา ความรู้สามารถเกิดได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าในสถานที่ใด แต่จะต้องเป็นผู้ที่สะสมความเข้าใจถูกในหนทางที่ถูกต้องมาแล้ว จึงจะ เป็นเหตุปัจจัยให้สติและปัญญาเกิดระลึกรู้ในลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริง แต่ผู้ที่ไม่ ได้สะสมความเข้าใจถูกในสภาพธรรม แม้จะไปในสถานที่ที่สมมติว่าดี หรือ ไม่ดีอย่างไรก็ตาม สติปัฏฐาน ปัญญาก็ไม่สามารถเกิดรู้ความจริงได้เพราะขาดความเข้าใจถูกใน เรื่องสภาพธรรม แต่ไปด้วยโลภะ ติดข้อง ทั้งติดข้องในรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่กระทบ สัมผัส ตามสถานที่บันเทิง และก็ไปด้วยโลภะ ที่ติดข้อง ที่อยากได้ความเป็นมงคลกับ ชีวิต จึงไปสวดมนต์ข้ามปี เพราะฉะนั้น ก็เป็นโลภะทั้งสองโดยไม่ได้รู้ความจริง พระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของเหตุผล ไม่ใช่เรื่องที่ทำๆ ตามกันมา หรือตามที่ใครบอก แต่เป็นเรื่องให้เกิดปัญญา ความเข้าใจถูกเป็นสำคัญ 

เพราะฉะนั้น ไม่ว่าสถานที่ใด สำหรับผู้มีปัญญาถึงพร้อม สติและปัญญาก็สามารถเกิดรู้ความจริงได้ แต่สำหรับผู้ที่ไปด้วยความเข้าใจผิด ติดข้องอยากได้กุศล อยากได้มงคล ไม่มีความเข้าใจถูกในสภาพธรรม ก็ไม่สามารถเกิดปัญญาความเข้าใจถูกในสภาพธรรมได้เลย เพราะฉะนั้น ประเพณีที่ชาวพุทธลืมกันไป ดังเช่นในสมัยพุทธกาล คือ ประเพณีฟังธรรม สนทนาธรรม อันเป็นหนทางให้เกิดปัญญา ความเข้าใจถูก ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกเลย ไม่มีทางที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ได้เลย ตามความเป็นจริงแล้ว จะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นไปจากธรรม มีธรรมเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอด และที่น่าพิจารณาคืออกุศลเกิดขึ้นเป็นไปมากอยู่แล้วในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ดังนั้นจึงสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจถูกเห็นถูก ที่เริ่มจากการฟังพระธรรมเป็น ปกติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเมื่อมีความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้ว ก็มีปัญญาเป็นที่พึ่ง จากที่เคยมากไปด้วยอกุศล ก็มีกุศลจิตเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นได้ คล้อยตามความเข้าใจที่ค่อยๆ เจริญขึ้นได้ หรือ แม้อกุศลเกิด ปัญญาก็สามารถรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

แต่ละคน เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆ ไม่เหมือนกันเลย ส่วนใหญ่แล้วก็มากไปด้วยความไม่รู้ จึงมากไปด้วยกิเลสประการต่างๆ เมื่อมากไปด้วยกิเลส จึงมีความประพฤติเป็นไปต่างๆตามความเกิดขึ้นเป็นไปของกิเลส ผู้ที่จะได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีเป็นส่วนน้อยมาก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ประเสริฐที่บุคคลผู้สะสมเหตุที่ดีมา เห็นประโยชน์ของพระธรรมจะได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นปัญญาของตนเองต่อไปนี้แหละ คือ ที่พึ่งที่แท้จริง สำหรับชีวิต เป็นเครื่องป้องกันความเห็นผิดความไม่รู้และกิเลสทั้งหลาย ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

จากปีเก่าสู่ปีใหม่ - เครื่องระลึกความเข้าใจและการน้อมประพฤติปฏิบัติ

งานดีที่ต้องอดทน

ขณะ อย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ธ.ค. 2557

สติจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอยู่กับว่ามีปัจจัยที่ได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจสติก็เกิดค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 27 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
peem
วันที่ 29 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ch.
ch.
วันที่ 29 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ