Print 
เก็บเล็กผสมน้อย แก่งกระจาน ประมวลภาพและธรรม ตอนจบ 24-25 ธันวาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  25 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25966
อ่าน  1,105

 เก็บเล็กผสมน้อย  แก่งกระจาน ประมวลภาพและธรรม ตอนจบ 24-25 ธันวาคม 2557

@ ทรงแสดงธรรมทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ   เพื่อแสดงถึงความละเอียดยิบของสภาพธรรมที่ปัญญาเมื่อถึงพร้อม ก็สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมใดสภาพธรรมหนึ่งได้

@ ส่วนใหญ่เราศึกษาเราคิดเกิน เกินจากที่ฟัง   เพียงแค่ฟังเข้าใจในสิ่งที่ฟัง ไม่ใช่คิดเกิน เปิดค้น ก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังจริงๆ

@ ดิฉันอ่านพระสูตร ไม่ใช่จะไปรู้ทุกคำ  แต่อ่านพระสูตรแล้ว น้อมว่า ไม่ใช่เรา เป็นแต่ธรรมและอนัตตา ค่ะ

@ อ่านแล้วไม่ใช่ไปรู้ตามทุกคำ แต่ให้เข้าใจทั้งหมดว่าเป็นธรรม

@ ไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องสภาพธรรมแต่ละขณะจิต มันเร็วมาก เกินกว่าจะคิดได้ ค่ะ

@ ถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นการฟังเป็นพื้นฐาน สติปัฏฐานเกิดไม่ได้ ค่ะ

@ ถ้าเป็นเรื่องละ ไม่เดือดร้อนเลย เรื่องปัญญา เพราะกำลังค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ค่อยๆ ไป ไม่หวั่นไหว เพราะอะไร คะ เพราะ อกุศลก็เป็นธรรม คะ อาจหาญ ร่าเริง

@ ใครฟังพระพุทธพจน์ในอดีต คือ ผู้มีปัญญา พอสมัยนี้ อ่านพระพุทธพจน์ เป็นตัวตนที่อ่าน เพราะ จะทำอย่างนั้น อย่างนี้ ลืมว่าเป็นธรรมและอนัตตา คะ

@ น่าสงสารคนที่อยากจะดับกิเลส ที่พูดว่าอยากจะดับกิเลสก็ไม่รู้ว่า มีกิเลสแล้วที่อยาก ค่ะ

@ ลูก ครอบครัว เป็นที่รัก แท้ที่จริงเป็นธาตุ ไม่มีใครเลย เพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนใครได้คะ นอกจากให้เขาเข้าใจธรรม ธรรมจะเปลี่ยนแต่ละบุคคลนั้นเอง    เพียงแต่ว่าเราเกื้อกูล เห็นใจ ไม่แก้ไขคนอื่น และ แนะนำสิ่งที่ดีเท่านั้น ค่ะ

@ พบกันแค่ชาติเดียว และเกิดมา ติดข้องและไม่รู้

@ ไปแล้วทุกขณะ แล้วก็ไม่รู้ว่าไป และ ไปด้วยความไม่รู้

 @ ชาวพุทธขาดประเพณีฟังธรรม ศึกษาธรรม สนทนาธรรม ค่ะ

@ สะสมอาสยะและอนุสยะ คือ สะสมฝ่ายดีและไม่ดี    แต่สะสมปัญญาจนสามารถดับกิเลสได้ ค่ะ

@ มองไม่เห็นเลยว่าความเข้าใจเพิ่มขึ้น ก็จับด้ามมีดเลย ค่ะ ว่า เห็นว่าสึกไหม

@ แล้วแต่สติจะเกิดไม่เกิด ไม่หวังอะไรทั้งนั้นว่าสติเกิด หรือไม่เกิด ฟังต่อไปเท่านั้น ค่ะ

@ มีคนบอกค่ะว่า โชคดีที่ดิฉันเกิดเป็นคนไทย     เพราะ ได้ฟังในภาษาที่เข้าใจ ตามภาษานั้น

@ อย่างคนที่ฟังธรรมสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกร   ท่านเหล่านั้นก็รู้ว่ากิเลส แต่ท่านก็อดทน ไม่หวั่นไหวที่จะฟังต่อไป

 @ เรียนอภิธรรมกัน ก็ยังมีสำนักปฏิบัติ ถูกไหม ค่ะ

 @ ปัญญาเริ่มตอนไหน คะ ตอนนี้แหละค่ะที่กำลังฟังเข้าใจ ไม่ต้องไปยุ่งตอนนั้น ตอนนี้ ธรรมทำหน้าที่ ไม่ลืมเสมอ ค่ะ เป็นเรื่องละ ทั้งนั้น ฟังให้เข้าใจ ในขณะที่ฟัง ค่ะ

 @ พระศาสนามีอายุอยู่ได้ 5000 ปี ต่อเมื่อมีผู้เข้าใจ ค่ะ

 @ ที่สำคัญ คือ ไม่ลืมว่าเข้าใจในสิ่งที่เกิดแล้วในขณะนี้  จะไปทำอะไรได้  เพราะเกิดแล้วในขณะนี้

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 17:02 น.

 

                  ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 17:05 น.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 17:46 น.

นอกจากฟังแล้ว...การพิจารณา..ไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง

ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ..ธรรมแต่ละคำละเอียดลึกซึ้ง

ยิ่งฟังยิ่งละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆ

กราบอนุโมทนาและกราบขอบพระคุณ

ท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Parinya
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 18:09 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 18:56 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ch.
ch.
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 20:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
panasda
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 20:56 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
napachant
napachant
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 22:04 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
papon
papon
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 23:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 26 ธ.ค. 2557 06:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ladawal
วันที่ 26 ธ.ค. 2557 07:32 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 26 ธ.ค. 2557 09:52 น.

อยู่มาจนอายุจะเลยครึ่งร้อยไปแล้ว ก็เป็นไปตามปกติชีวิตประจำวัน มีเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ล้วนเป็นตัวตนทั้งสิ้น แต่พอมาฟังคำบรรยายเรื่องสติปัสฐานหน่อย อยากให้สติเกิดเยอะๆ เป็นไปได้อย่างไร หนทางนี้ถูก แต่ไกลมาก

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 26 ธ.ค. 2557 10:52 น.

สาธุ  อนุโมทนา และ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
raynu.p
วันที่ 26 ธ.ค. 2557 11:21 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
raynu.p
วันที่ 26 ธ.ค. 2557 11:21 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
pamali
วันที่ 26 ธ.ค. 2557 11:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pulit
วันที่ 27 ธ.ค. 2557 17:05 น.

                     ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
peem
วันที่ 27 ธ.ค. 2557 18:21 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ธ.ค. 2557 21:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
kullawat
วันที่ 27 ธ.ค. 2557 22:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 28 ธ.ค. 2557 05:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 28 ธ.ค. 2557 17:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
thilda
thilda
วันที่ 28 ธ.ค. 2557 22:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 29 ธ.ค. 2557 16:50 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ม.ค. 2558 11:33 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 28 ม.ค. 2558 15:53 น.

@ ดิฉันอ่านพระสูตร ไม่ใช่จะไปรู้ทุกคำ  แต่อ่านพระสูตรแล้ว น้อมว่า ไม่ใช่เรา เป็นแต่ธรรมและอนัตตา ค่ะ

@ พบกันแค่ชาติเดียว และเกิดมา ติดข้องและไม่รู้

@ ไปแล้วทุกขณะ แล้วก็ไม่รู้ว่าไป และ ไปด้วยความไม่รู้

ธรรมนั้นลึกซึ้ง ยากที่จะรู้ตามได้...  อดทนที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ

กราบเท้าระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 29 ส.ค. 2558 21:09 น.

ขออนุโมทนา

ขออนุโมทนา

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ