เก็บเล็กผสมน้อย แก่งกระจาน ประมวลภาพและธรรม ตอนจบ 24-25 ธันวาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  25 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25966
อ่าน  1,456

 เก็บเล็กผสมน้อย  แก่งกระจาน ประมวลภาพและธรรม ตอนจบ 24-25 ธันวาคม 2557

@ ทรงแสดงธรรมทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ   เพื่อแสดงถึงความละเอียดยิบของสภาพธรรมที่ปัญญาเมื่อถึงพร้อม ก็สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมใดสภาพธรรมหนึ่งได้

@ ส่วนใหญ่เราศึกษาเราคิดเกิน เกินจากที่ฟัง   เพียงแค่ฟังเข้าใจในสิ่งที่ฟัง ไม่ใช่คิดเกิน เปิดค้น ก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังจริงๆ

@ ดิฉันอ่านพระสูตร ไม่ใช่จะไปรู้ทุกคำ  แต่อ่านพระสูตรแล้ว น้อมว่า ไม่ใช่เรา เป็นแต่ธรรมและอนัตตา ค่ะ

@ อ่านแล้วไม่ใช่ไปรู้ตามทุกคำ แต่ให้เข้าใจทั้งหมดว่าเป็นธรรม

@ ไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องสภาพธรรมแต่ละขณะจิต มันเร็วมาก เกินกว่าจะคิดได้ ค่ะ

@ ถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นการฟังเป็นพื้นฐาน สติปัฏฐานเกิดไม่ได้ ค่ะ

@ ถ้าเป็นเรื่องละ ไม่เดือดร้อนเลย เรื่องปัญญา เพราะกำลังค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ค่อยๆ  ไป ไม่หวั่นไหว เพราะอะไร คะ เพราะ อกุศลก็เป็นธรรม คะ อาจหาญ ร่าเริง

@ ใครฟังพระพุทธพจน์ในอดีต คือ ผู้มีปัญญา พอสมัยนี้ อ่านพระพุทธพจน์ เป็นตัวตนที่อ่าน เพราะ จะทำอย่างนั้น อย่างนี้ ลืมว่าเป็นธรรมและอนัตตา คะ

@ น่าสงสารคนที่อยากจะดับกิเลส ที่พูดว่าอยากจะดับกิเลสก็ไม่รู้ว่า มีกิเลสแล้วที่อยาก ค่ะ

@ ลูก ครอบครัว เป็นที่รัก แท้ที่จริงเป็นธาตุ ไม่มีใครเลย เพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนใครได้คะ นอกจากให้เขาเข้าใจธรรม ธรรมจะเปลี่ยนแต่ละบุคคลนั้นเอง    เพียงแต่ว่าเราเกื้อกูล เห็นใจ ไม่แก้ไขคนอื่น และ แนะนำสิ่งที่ดีเท่านั้น ค่ะ

@ พบกันแค่ชาติเดียว และเกิดมา ติดข้องและไม่รู้

@ ไปแล้วทุกขณะ แล้วก็ไม่รู้ว่าไป และ ไปด้วยความไม่รู้

 @ ชาวพุทธขาดประเพณีฟังธรรม ศึกษาธรรม สนทนาธรรม ค่ะ

@ สะสมอาสยะและอนุสยะ คือ สะสมฝ่ายดีและไม่ดี    แต่สะสมปัญญาจนสามารถดับกิเลสได้ ค่ะ

@ มองไม่เห็นเลยว่าความเข้าใจเพิ่มขึ้น ก็จับด้ามมีดเลย ค่ะ ว่า เห็นว่าสึกไหม

@ แล้วแต่สติจะเกิดไม่เกิด ไม่หวังอะไรทั้งนั้นว่าสติเกิด หรือไม่เกิด ฟังต่อไปเท่านั้น ค่ะ

@ มีคนบอกค่ะว่า โชคดีที่ดิฉันเกิดเป็นคนไทย   เพราะ ได้ฟังในภาษาที่เข้าใจ ตามภาษานั้น

@ อย่างคนที่ฟังธรรมสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกร   ท่านเหล่านั้นก็รู้ว่ากิเลส แต่ท่านก็อดทน ไม่หวั่นไหวที่จะฟังต่อไป

 @ เรียนอภิธรรมกัน ก็ยังมีสำนักปฏิบัติ ถูกไหม ค่ะ

 @ ปัญญาเริ่มตอนไหน คะ ตอนนี้แหละค่ะที่กำลังฟังเข้าใจ ไม่ต้องไปยุ่งตอนนั้น ตอนนี้ ธรรมทำหน้าที่ ไม่ลืมเสมอ ค่ะ เป็นเรื่องละ ทั้งนั้น ฟังให้เข้าใจ ในขณะที่ฟัง ค่ะ

 @ พระศาสนามีอายุอยู่ได้ 5000 ปี ต่อเมื่อมีผู้เข้าใจ ค่ะ

 @ ที่สำคัญ คือ ไม่ลืมว่าเข้าใจในสิ่งที่เกิดแล้วในขณะนี้  จะไปทำอะไรได้  เพราะเกิดแล้วในขณะนี้

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

  ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

นอกจากฟังแล้ว...การพิจารณา..ไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง

ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ..ธรรมแต่ละคำละเอียดลึกซึ้ง

ยิ่งฟังยิ่งละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆ

กราบอนุโมทนาและกราบขอบพระคุณ

ท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Parinya
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ch.
ch.
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
panasda
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
napachant
napachant
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
papon
papon
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 26 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ladawal
วันที่ 26 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 26 ธ.ค. 2557

อยู่มาจนอายุจะเลยครึ่งร้อยไปแล้ว ก็เป็นไปตามปกติชีวิตประจำวัน มีเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ล้วนเป็นตัวตนทั้งสิ้น แต่พอมาฟังคำบรรยายเรื่องสติปัสฐานหน่อย อยากให้สติเกิดเยอะๆ เป็นไปได้อย่างไร หนทางนี้ถูก แต่ไกลมาก

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 26 ธ.ค. 2557

สาธุ  อนุโมทนา และ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
raynu.p
วันที่ 26 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
raynu.p
วันที่ 26 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
pamali
วันที่ 26 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pulit
pulit
วันที่ 27 ธ.ค. 2557

   ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
peem
วันที่ 27 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
kullawat
วันที่ 27 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 28 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 28 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
thilda
วันที่ 28 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 29 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ม.ค. 2558

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 28 ม.ค. 2558

@ ดิฉันอ่านพระสูตร ไม่ใช่จะไปรู้ทุกคำ  แต่อ่านพระสูตรแล้ว น้อมว่า ไม่ใช่เรา เป็นแต่ธรรมและอนัตตา ค่ะ

@ พบกันแค่ชาติเดียว และเกิดมา ติดข้องและไม่รู้

@ ไปแล้วทุกขณะ แล้วก็ไม่รู้ว่าไป และ ไปด้วยความไม่รู้

ธรรมนั้นลึกซึ้ง ยากที่จะรู้ตามได้...  อดทนที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ

กราบเท้าระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 29 ส.ค. 2558

ขออนุโมทนา

ขออนุโมทนา

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ