Print 
เก็บเล็กผสมน้อย หาดชะอำ วันสบายๆ 23 ธันวาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  23 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25955
อ่าน  1,209

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย หาดชะอำ วันสบายๆ 23 ธันวาคม 2557

ท่านอาจารย์ดวงเดือน ได้ให้เจ้าหน้าที่และวิทยากร  มาพักผ่อนที่แก่งกระจาน และรับ

ประทานอาหารที่หาดชะอำ มื้อกลางวันและมีบทสนทนาธรรมดีๆ จึงนำมาฝากกันครับ

@ ขณะทีรู็ว่าจะเป็นวิบาก ไม่ใช่คิดรวมๆ เป็นเรื่องราว  เหมือนเราได้ยินเสียงดนตรี ไม่

ใช่ว่าจะเป็นกุศลวิบากนะคะ ขณะที่ได้ยินเสียงดังๆ

@ ตอนซ้อมดนตรี เสียงดังๆ จะเป็นกุศลวิบากได้อย่างไร แต่เป็นอกุศลวิบาก ค่ะ

@ ขณะที่ได้ยินเสียงธรรม ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกุศลวิบากนะคะ  เพราะ เราไม่ได้

แยกระหว่างตัวเสียงกับตัวคิด ด้วยความเข้าใจ เพราะตัวเสียงดังไป จะบอกว่าเป็นกุศล

วิบากทางหูไม่ได้เลย  แต่ ขณะที่เข้าใจ ก็เป็นกุศลจิตของคนนั้นที่ได้ฟังเสียง ดัง หรือ

ไม่ดัง ก็ตาม ก็เข้าใจถูก ตามการสะสม

@ วาสนา คือ การสะสมสิ่งที่ดี และ ไม่ดี ถ้าเราสะสมฝ่ายไม่ดีมามาก แต่ไม่สามารถละ

ได้ในวาสนาสิ่งที่ไม่ดีได้ทั้งหมดเหมือนพระพุทธเจ้า  เพียงแต่ไม่เกิด อกุศลจิตเท่านั้น

สำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์

@ สิ่งหนึ่งที่คนเข้าใจผิด คือ ต้องไปทำให้ประจักษ์ มันผิดตรงนี้ ผิดมากๆ เพราะ แท้ที่

จริง คือ ปัญญานำไปสู่กิจทั้งปวง ถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะเอาอะไรมาประจักษ์ คะ   เพราะ

ฉะนั้น ก็ต้องสะสมความเข้าใจพระธรรม ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้น

@ ถ้าไม่มีความเข้าใจถูก ต่อให้มีสภาพธรรมอะไรปรากฏก็ไม่เข้าใจ  ได้แต่คิดว่าเข้าใจ

@ ส่วนใหญ่ละเลยความเข้าใจ    เพราะความเข้าใจก็คือปัญญา พอได้ยิน กุศล ได้ยิน

ปัญญาก็อยากจะได้ อยากจะทำ อยากจะรู้ อยากจะหมดกิเลส

@ ไม่ต้องไปไกลเลยค่ะ แค่นี้สิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่รู้ หรือ เข้าใจแค่ไหน แค่เป็นบุญ

ที่ได้ยินได้ฟัง ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ เข้าใจขั้นการฟัง ก็ถูกแล้ว ค่อยๆ สะสมไป

@ เห็นเป็นนู้นเป็นนี้ เพราะ สภาพธรรมเกิดดับเร็ว แต่ค่อยๆ พิจารณาขั้นการฟังไป ว่า

มีเห็น มีสิ่งที่ปรากฏทางตา แล้วก็มีคิด เห็นก็เป็นปกติ ค่ะ

@ สงสารคนที่ไม่ได้ฟังนะคะ ต่อไปก็ไม่ได้ฟังอีก แต่ถ้าได้ฟังแล้ว ก็เป็นปกติ ตามการ

สะสม ไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ค่ะ

@ ฟังเสียงดิฉัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นกุศลวิบาก    ขณะที่เสียงแหบ ก็เป็น

อกุศลวิบาก ทางหูได้นะคะ

@กว่าจะเกลี้ยงเกลา เพราะสะสมความไม่รู้มานาน ที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรม     แต่ก็ต้อง

อดทน ไม่ย่อท้อ ฟังต่อไป ค่ะ

@ บางคนน่าเสียดาย ได้ฟังแต่ไม่สนใจ ไม่ใช่วิชาทางโลก แต่เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้า

ทรงตรัสรู้ และตรัสไว้

@ พระธรรมสำคัญมาก เพราะเป็นปกติ เป็นปกติ  เพราะสภาพธรรมที่เกิดแล้ว ไม่ต้อง

ไปทำอย่างอื่น

@ อย่าง ฟัง สทร. ตอนเช้า ฟังเรื่องตบะ ก็จะไปอดทนทำอย่างอื่น    แต่ขณะนี้ เข้าใจ

ว่าเป็นธรรม ก็เป็นตบะแล้ว   อดทนแล้วที่จะเข้าใจสภาพธรรมขณะนี้ ไม่ต้องไปอดทน

อย่างอื่นเลย

@ ปัญญาที่เข้าใจ เขาจะนำไปสู่การรู้ความจริง

@ อย่างน้อยที่สุด แม้เข้าใจน้อยแต่ค่อยๆ สะสม ก็จะทำให้ถึงการรู้ความจริงได้สักวัน

@ ปกติเดี๋ยวนี้ไม่รู้ ก็ค่อยๆ รู้ขึ้นเหมือนในขณะนี้นั่นเอง ค่ะ

@ ตัวตนจะมาแทรกตลอดที่จะทำ ปิดบังความจริงที่จะเข้าใจสภาพธรรมในขณะนี้

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 18:10 น.

สาธุๆๆ...อนุโมทนามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สิริพรรณ
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 18:25 น.

กราบบูชาพระคุณท่านอ.สุจินต์ ที่เคารพยิ่ง

ในความเมตตากรุณานำพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว

ถ่ายทอดให้พวกเราอย่างแ่จ่มแจ้ง

เป็นเวลานานหลายสิบปี

ดีใจค่ะที่เห็นท่านอ.และเจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนสบายๆ บ้าง

เพราะตลอดเวลามีแต่ให้.. ให้... และให้... พวกเรามากเหลือเกิน

แม้พักผ่อนยังให้ความรู้ มีประโยชน์มากๆค่ะ

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 18:25 น.

"...สิ่งหนึ่งที่คนเข้าใจผิด คือ ต้องไปทำให้ประจักษ์

มันผิดตรงนี้ ผิดมากๆ

เพราะ แท้ที่จริง คือ ปัญญานำไปสู่กิจทั้งปวง ถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะเอาอะไรมาประจักษ์ คะ

เพราะฉะนั้น ก็ต้องสะสมความเข้าใจพระธรรม

ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้น..."

..........

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ อ.เผดิม ยี่สมบุญ เป็นอย่างยิ่ง ครับ

แม้เพียงข้อความเดียว ก็มีค่าที่สุด เมื่อเข้าใจ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
napachant
napachant
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 18:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 19:12 น.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปวีร์
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 19:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 19:20 น.

เมตตาของท่านอาจารย์และอาจารย์ดวงเดือน

ตั้งแต่ได้รู้จักท่านมาช่างมากมายมหาศาล

เหลือเกิน..คิดอยู่เสมอว่า..ชาตินี้คงทดแทน

บุญคุณของท่านทั้งสองไม่หมด...

นอกจากเพียรทำความดีต่อไปเรื่อยๆ

กราบอนุโมทนาท่านทั้งสองไว้

ณ ที่นี้ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

ฟองจันทร์ วอลชและลูกๆทั้งสอง

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chamaikorn
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 20:18 น.

                     ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
panasda
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 20:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
papon
papon
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 21:57 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
thilda
thilda
วันที่ 24 ธ.ค. 2557 00:03 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 24 ธ.ค. 2557 01:16 น.

ชีวิตที่เป็นปกติ นี่แหละคือของที่มีจริง เป็นธรรมะ จากการฟังมาเป็นหลายปี ทั้งที่สะสม

มาก็คงมีบ้าง ระลึกศึกษาสำเนียกบ้างไหม ถ้ามีการกระทำเช่นนั้น แล้วรู้ไหมว่าไม่ใช่เรา

ที่ระลึก สวัสดีปีใหม่แก่ทุกท่าน และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
isme404
isme404
วันที่ 24 ธ.ค. 2557 05:05 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
siraya
วันที่ 24 ธ.ค. 2557 06:54 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 24 ธ.ค. 2557 08:15 น.

เก็บเล็กผสมให้ได้อ่านเยอะเลยคะ...ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
peem
วันที่ 24 ธ.ค. 2557 08:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 24 ธ.ค. 2557 10:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 24 ธ.ค. 2557 10:56 น.

สะสมความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยสาธุค่ะ

ขออนุโมทนา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 ธ.ค. 2557 23:41 น.

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 02:36 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
pulit
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 04:06 น.

         กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
เรือนแก้ว
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 11:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
ch.
ch.
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 22:01 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
raynu.p
วันที่ 26 ธ.ค. 2557 11:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ธ.ค. 2557 21:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 28 ธ.ค. 2557 17:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
yupares
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 11:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ม.ค. 2558 15:34 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 4 ม.ค. 2558 17:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 29 ส.ค. 2558 21:25 น.

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ