ปริเฉทรูปและอากาศ
 
papon
papon
วันที่  19 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25931
อ่าน  1,799

เรียน อาจารย์ทั้งสองท่าน

ปริเฉทรูปกับอากาศที่อยู่ทั่วไปไปเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปริจเฉทรูป คือ อากาสรูป ซึ่งคั่นอยู่ระหว่างกลาปทุกๆ กลาป ทำให้รูปแต่ละกลาปไม่ติดกัน ไม่ว่ารูปจะปรากฏเล็กใหญ่ขนาดใดก็ตาม ให้ทราบว่ามีอากาสรูปคั่นอยู่ระหว่างทุกๆ กลาปอย่างละเอียดที่สุด ทำให้รูปแต่ละกลาปแยกออกจากกันได้ ถ้าไม่มีปริจเฉทรูปคั่นแต่ละกลาป รูปทั้งหลายก็ติดกันหมด แตกแยกกระจัดกระจายออกไม่ได้เลย แต่แม้รูปที่ปรากฏว่าใหญ่โต ก็สามารถแตกย่อยออกได้อย่างละเอียดที่สุดนั้นก็เพราะมีอากาสธาตุ คือ ปริจเฉทรูปคั่นอยู่ทุกๆ กลาป นั่นเอง ฉะนั้น ปริจเฉทรูปจึงเป็นอสภาวรูปอีกรูปหนึ่ง ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะของตนที่เกิดขึ้นต่างหาก แต่เกิดคั่นอยู่ระหว่างกลาปต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันนั่นเอง

รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑ เป็น ๑๓ รูป

ไม่ว่ารูปจะเกิดที่ใด ภพภูมิใดก็ตาม จะเป็นรูปที่มีใจครอง หรือไม่มีใจครอง ก็ตาม จะปราศจากรูป ๑๓ รูปนี้ไม่ได้เลย ปริเฉทรูปเป็นรูปปรมัตถ์ มีลักษณะจริงๆ มีสมุฏฐานให้เกิดทั้ง ๔ สมุฏฐาน เป็นธรรมะที่กั้นระหว่างกลุ่มของรูป เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เป็นรูปที่สามารถรู้ได้ทางใจเท่านั้น ไม่สามารถปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น และทางกายได้ และเราก็มักจะพูดถึงแต่ธรรมะที่ไม่รู้จักทั้งนั้น ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ก็ไม่รู้จัก แล้วจะไปรู้สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏได้ไหม การอบรมเจริญสติปัฏฐานคือ การอบรมความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้ มีทางเดียวเท่านั้นคือเข้าใจลักษณะของเห็น หรือสิ่งที่ถูกเห็น ได้ยิน หรือเสียง เข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆ ที่กำลังปรากฏตามปกติในชีวิตประจำวัน

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
papon
papon
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

การที่รู้คำที่ทรงแสดง ก็จัดว่าเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน นี่คือ ขั้นการฟัง ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ก็รู้ตามนั้นๆ กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ประสาน
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
peem
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่มีจริง แม้จะมีจริง ก็ยากที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกเห็นถูก ซึ่งจะต้องอาศัยการฟัง การศึกษา ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย แม้จะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง แต่ทั้งหมดก็เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกว่า เป็นธรรม ไม่ใช่เรา ไม่มีเราแทรกอยู่ในสภาพธรรมเหล่านั้นเลย สำหรับ ปริจเฉทรูป นั้น ก็มีจริงๆ แต่เป็นรูปที่ละเอียด ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะไม่มีใครสามารถเข้าใจได้เลยว่า มีรูปประเภทนี้ที่แทรกคั่นอยู่ในแต่ละกลุ่มของรูปธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

เรียนรู้ชื่อ จุดประสงค์เพื่อเข้าใจแม้ขณะนี้ก็เป็นธรรมะที่มีอยู่จริงๆ ปรากฏกับปัญญา ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 21 ธ.ค. 2557

ปริจเฉทรูปคือช่องว่างระหว่างกลาป

ปริจเฉทรูปไม่ได้มีธาตุดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาประกอบเลย

สาธุขออนุโมทนา^^......^^

 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ