ปริเฉทรูปและอากาศ
 
papon
papon
วันที่  19 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25931
อ่าน  1,277

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

ปริเฉทรูปกับอากาศที่อยู่ทั่วไปไปเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

            

 

 

     ปริจเฉทรูป คือ อากาสรูป   ซึ่งคั่นอยู่ระหว่างกลาปทุก ๆ กลาป   ทำให้รูปแต่ละกลาปไม่ติดกัน   ไม่ว่ารูปจะปรากฏเล็กใหญ่ขนาดใดก็ตาม   ให้ทราบว่ามีอากาสรูปคั่นอยู่ระหว่างทุก ๆ กลาปอย่างละเอียดที่สุด  ทำให้รูปแต่ละกลาปแยกออกจากกันได้  ถ้าไม่มีปริจเฉทรูปคั่นแต่ละกลาป  รูปทั้งหลายก็ติดกันหมด   แตกแยกกระจัดกระจายออกไม่ได้เลย  แต่แม้รูปที่ปรากฏว่าใหญ่โต ก็สามารถแตกย่อยออกได้อย่างละเอียดที่สุดนั้นก็เพราะมีอากาสธาตุ  คือ  ปริจเฉทรูปคั่นอยู่ทุก ๆ กลาป นั่นเอง ฉะนั้น  ปริจเฉทรูปจึงเป็นอสภาวรูปอีกรูปหนึ่ง  ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะของตนที่เกิดขึ้นต่างหาก แต่เกิดคั่นอยู่ระหว่างกลาปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันนั่นเอง

     รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑  เป็น ๑๓ รูป

     ไม่ว่ารูปจะเกิดที่ใด ภพภูมิใดก็ตาม  จะเป็นรูปที่มีใจครอง   หรือไม่มีใจครอง  ก็ตาม จะปราศจากรูป ๑๓ รูปนี้ไม่ได้เลย  ปริเฉทรูปเป็นรูปปรมัตถ์   มีลักษณะจริงๆ มีสมุฏฐานให้เกิดทั้ง ๔ สมุฏฐาน เป็นธรรมะที่กั้นระหว่างกลุ่มของรูป   เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล  เป็นรูปที่สามารถรู้ได้ทางใจเท่านั้น  ไม่สามารถปรากฏทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น และทางกายได้ และเราก็มักจะพูดถึงแต่ธรรมะที่ไม่รู้จักทั้งนั้น  ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ก็ไม่รู้จัก แล้วจะไปรู้สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏได้ไหม  การอบรมเจริญสติปัฏฐานคือ การอบรมความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้  มีทางเดียวเท่านั้นคือเข้าใจลักษณะของเห็น หรือสิ่งที่ถูกเห็น   ได้ยิน หรือเสียง...เข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏตามปกติในชีวิตประจำวัน

ขออนุโมทนา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

การที่รู้คำที่ทรงแสดง ก็จัดว่าเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน นี่คือ ขั้นการฟัง ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ก็รู้ตามนั้นๆ กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประสาน
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     สิ่งที่มีจริง แม้จะมีจริง  ก็ยากที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกเห็นถูก  ซึ่งจะต้องอาศัยการฟัง การศึกษา ค่อย ๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย  แม้จะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง แต่ทั้งหมดก็เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกว่า เป็นธรรม ไม่ใช่เรา  ไม่มีเราแทรกอยู่ในสภาพธรรมเหล่านั้นเลย  สำหรับ ปริจเฉทรูป นั้น ก็มีจริง ๆ แต่เป็นรูปที่ละเอียด  ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะไม่มีใครสามารถเข้าใจได้เลยว่า มีรูปประเภทนี้ที่แทรกคั่นอยู่ในแต่ละกลุ่มของรูปธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

เรียนรู้ชื่อ  จุดประสงค์เพื่อเข้าใจแม้ขณะนี้ก็เป็นธรรมะที่มีอยู่จริง ๆ  ปรากฏกับปัญญา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 21 ธ.ค. 2557

ปริจเฉทรูปคือช่องว่างระหว่างกลาป

ปริจเฉทรูปไม่ได้มีธาตุดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาประกอบเลย

 

สาธุขออนุโมทนา^^......^^

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ