รูปที่ไม่มีใจครองมีวิการรูปหรือไม่ครับ
 
papon
papon
วันที่  21 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25938
อ่าน  1,200

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

"รูปที่ไม่มีใจครองมีวิการรูปหรือไม่ครับ" ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณา อธิบายเพื่อความกระจ่างด้วยครับ ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ   ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     วิการรูป คือ รูปที่ทำให้มีอาการที่ต่าง หรือเปลี่ยนไปจากเดิม  หมายถึง อสภาวรูป ๓  รูป  คือลหุตารูป  มุทุตารูป  กัมมัญญตารูป เป็นอาการเบา อ่อน และควรแก่การงานของสภาวรูป   ก็คือ  กลุ่มของอวินิพโภครูปนั่นแหละที่เบา  อ่อน   ควรแก่การงาน  จึงทำให้สัตว์บุคคลทำกิจการงานได้สะดวก  รู้สึกกระฉับกระเฉง  วิการรูปทั้ง ๓  นี้เกิดจากสมุฏฐาน ๓  คือ  จิต  อุตุ   และอาหาร  เพราะฉะนั้น ถ้าสมุฏฐานใดบกพร่อง  วิการรูปที่เกิดจากสมุฏฐานนั้น  ก็ไม่มีกำลัง เช่น จิตอ่อนแอ  อ่อนเพลียละเหี่ยใจ ก็ทำให้ไม่มีแรง  หรืออากาศร้อน หนาวเกินไป  ก็ทำให้ร่างกายไม่เบา ไม่อ่อน ไม่ควรแก่การงาน  หรือขณะที่รับประทานอาหารที่เป็นพิษ หรือขณะที่หิวมาก ๆ ร่างกายก็อิดโรย เพราะวิการรูปทั้ง ๓ ไม่เกิด หรือเกิดแต่ไม่มีกำลัง วิการรูปเมื่อเกิด ต้องเกิดพร้อมกันทั้ง ๓  และเกิดเฉพาะในรูปที่เป็นสัตว์บุคคลเท่านั้น (รูปที่มีใจครอง) ไม่เกิดในรูปที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต (รูปที่ไม่มีใจครอง)

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความบางตอนจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์

     การที่รูปของสัตว์บุคคลทั้งหลายเคลื่อนไหวไปได้เพราะมีจิตนั้น    ก็จะต้องมีรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานด้วย      เพราะถ้ามีเพียงรูปที่เกิดจากกรรมเท่านั้น... จะเคลื่อนไหวไปมาทำกิจธุระใด ๆ ไม่ได้เลย   การที่รูปร่างกายจะเคลื่อนไหวทำกิจการงานต่าง ๆ ได้นั้น  จะต้องมี วิการรูป ๓ รูป  คือ

      -ลหุตารูป   เป็นภาวะที่เบา  ไม่หนักของรูป  ดังเช่น อาการของคนไม่มีโรค  

      -มุทุตารูป   เป็นภาวะที่อ่อน ไม่กระด้างของรูป ดังเช่น หนังที่ขยำไว้ดีแล้ว

      -กัมมัญญตารูป   เป็นภาวะที่ควรแก่การงานของรูป  ดังเช่น ทองคำที่หลอมไว้ดีแล้ว

     วิการรูป ๓ รูปนี้ เป็นอสภาวรูป    เป็นรูปที่ไม่มีสภาวะต่างหากเฉพาะของตน เป็นอาการวิการของมหาภูตรูป  คือ  เบา อ่อนและควรแก่การงาน   วิการรูป ๓ เป็นรูปที่เกิดภายในสัตว์บุคคลเท่านั้น รูปที่ไม่มีใจครองไม่มีวิการรูป ๓ เลย และวิการรูป ๓ นี้ไม่แยกกันเลย ในกลาปใดมีลหุตารูป กลาปนั้นก็มีมุทุตารูปและกัมมัญญตารูปด้วย นอกจากนั้น เมื่อจิตต้องการเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย   ร่างกายส่วนนั้นจะต้องมีวิการรูปที่เกิดจากอุตุ (ความสม่ำเสมอของธาตุเย็นร้อน) เป็นสมุฏฐานและมีวิการรูปที่เกิดจากอาหาร (โอชารูป) เป็นสมุฏฐานด้วย มิฉะนั้นแล้ว แม้จิตต้องการจะเคลื่อนไหว  รูปก็เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น  ผู้ที่เป็นอัมพาตหรือเคล็ดขัดยอก กระปลกกระเปลี้ย เป็นต้น    

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2557

รูปที่ไม่มีใจครอง  ไม่มีวิการรูป   เพราะวิการรูปต้องเกิดกับสัตว์บุคคลที่มีชีวิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 21 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 22 ธ.ค. 2557

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 22 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 22 ธ.ค. 2557

สาธุขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 23 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 24 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ