พระโพธิ์สัตว์กุมารถูกฆ่าโดยพระบิดาผู้มีโทสะมาก
 
supim
supim
วันที่  20 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25933
อ่าน  1,031

อยากทราบพระสูตรที่กล่าวถึงเรื่องที่พระโพธิสัตว์กุมารที่ถูกฆ่าโดยพระเทวทัตในชาติที่เป็นพระบิดาของพระโพธิ์สัตว์ ขอท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

            

     ชาดกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า  อดีตชาติของพระเทวทัต เคยเป็นพระราชบิดาและได้ปลงชีวิตพระโพธิสัตว์ที่เป็นบุตร คือ พระราชกุมาร ตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารกซึ่งอยู่ในชาดกชื่อว่า  จุลลธรรมปาลชาดก

 เชิญคลิกอ่านที่นี่ ครับ.. จุลลธรรมปาลชาดก

     ซึ่งแสดงให้เห็นกำลังของกิเลสของสัตว์โลกที่เป็นพระราชบิดาที่สามารถเกิดโทสะที่สามารถมีกำลังถึงฆ่า แม้ผู้เป็นบุตรของตนเองได้  และเห็นกำลังของกุศลของพระโพธิสัตว์ที่มีความอดทน   และขันติ มีเมตตา แม้ผู้ที่ทำร้าย ฆ่าตัวท่านเอง ไม่โกรธเคือง แท้ที่จริง ควรเข้าใจความจริงว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรม ไม่มีใครที่โกรธ ไม่มีใครทำร้าย แต่เป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับไป ไม่มีเราเลย ให้เห็นคุณของพระธรรมว่า  เป็นหนทางเดียวที่จะสามารถละกิเลส ที่มีโทษ  เพราะฉะนั้น อ่านชาดก เป็นไปเพื่อความขึ้นของการเจริญกุศล ด้วยการฟัง ศึกษาพระธรรมต่อไปครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์

     แม้จะได้เกิดเป็นมนุษย์ และได้เป็นพระราชา  ซึ่งเป็นผลของกุศลกรรม แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่่องรับประกันในเรื่องของการที่จะไม่กระทำอกุศลกรรม เพราะแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่ง เพราะสะสมกิเลส สะสมโทสะ  ความไม่ชอบ  สะสมหมักหมม  มาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์  เมื่อได้เหตุได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ กระทำในสิ่งที่ผิด  ฆ่าได้แม้กระทั่งพระโอรสของตนเอง  นี้คือความเกิดขึ้นเป็นของธรรมฝ่ายที่เป็นอกุศล

     พระธรรมคำสอนทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  เป็นเครื่องเตือนที่ดี   แม้จะเป็นความประพฤติเป็นไปของบุคคลอื่น  แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า ตราบใดที่ยังไม่ได้ดับกิเลส จะเป็นผู้ประมาทกำลังของกิเลสไม่ได้เลย  เราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ ซึ่งจะประมาทไม่ได้เลยทีเดียว  และความประพฤติเป็นไปของพระโพธิสัตว์ ก็เป็นแบบอย่างที่ดีของความประพฤติที่ดี ที่ควรน้อมประพฤติปฏิบัติตาม

     หนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญาเท่านั้น  ที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก  ขัดเกลากิเลสอกุศลธรรมที่สะสมมาให้เบาบาง  จนกระทั่งสามารถดับได้ในที่สุด ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
supim
supim
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

ขอขอบคุณและอนุโมทนาในความกรุณาของ อ.เผดิมค่ะ พระสูตรนี้เป็นอีกเรื่องที่จะช่วยเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลธรรมให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป  จะได้ยึดถือเป็นเครื่องระลึกในแบบอย่างความอดทน อดกลั้น ความเมตตา ความไม่สะดุ้งกลัวต่อการประทุษร้ายที่มาถึงตนซึ่งอาจเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระโพธิสัตว์ได้ประสบ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

การศึกษาธรรมะจุดประสงค์เพื่อเข้าใจธรรมะ   เพื่อขัดเกลากิเลส    เพื่อละคลายความไม่รู้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปวีร์
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 21 ธ.ค. 2557

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ประสาน
วันที่ 24 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 10 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ