เก็บเล็กผสมน้อยสนทนาธรรมที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3 ธ.ค. 57
 
paderm
paderm
วันที่  3 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25864
อ่าน  1,386

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อยสนทนาธรรมที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3 ธ.ค. 57

@ พระธรรมไม่มีวันจบจนกว่าจะได้ถึงความสิ้นกิเลส

@ สำนึกไหมคะว่าไม่รู้อะไร และ ปัญญายังน้อย จึงศึกษาพระธรรม

@ พระธรรมคิดเองตามใจชอบแล้วจะถูกได้อย่างไร

@ ดอกไม้จำได้ว่ามีในห้องนี้ แต่ สภาพธรรมดับไปแล้ว ไม่เหลือเลย

@ กิเลสใครชอบไหม คะ ถ้า เป็นกิเลสที่ไม่ดี มีกำลังมาก ต้องอาศัยการเจริญอบรม

ปัญญาทีละเล็กละน้อย สะสมไปจึงจะค่อยๆ ละได้

@ ปัญญาก็ค่อยๆ สะสมทีละน้อย ฟังวันนี้ ก็ค่อยๆ เข้าใจทีละน้อย ลางๆ ยังไม่มั่นคง

แต่วันหนึ่งก็มั่นคงได้

@ การศึกษาไม่มีวันจบ แต่ศึกษาสิ่งที่ปรากฏก่อน

@ ทุกข์ทั้งหมดเพราะยึดถือสภาพะธรรมว่าเป็นเรา เพราะ ความไม่รู้

@ หนทางเดียว เอกายนมรรคโค คือ ปัญญาเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏ

@ อย่าลืมนะคะ ติดข้องมานานแสนนาน อะไรละคะที่จะให้ค่อยๆ น้อยลง นอกจาก

ปัญญา คือ  เข้าใจว่าไม่ใช่เรา ขณะนี้ เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏที่เป็นเพียงธรรม ค่ะ

@ ฉลาดหรือเปล่าที่สำคัญว่ายังมีเรา มีคนนั้นคนนี้อยู่ ทั้งๆ ที่สภาพธรรมดับไปแล้ว

ทุกๆ ขณะ แต่เพราะไมรู้จึงเหมือนยังมีอยู่

@ เจริญสติ ไม่ใช่เราที่เจริญสติ ทำสติ แต่เพราะสติเป็นธรรมไม่ใช่เราและเป็นอนัตตา

@ ความเข้าใจธรรมติดตามไปได้ในชาติต่อๆ ไป แม้แต่ขณะที่ป่วยไข้ก็ยังติดตามไปได้

เพราะฉะนั้น จึงไม่มีอะไรที่ประเสริฐเท่าปัญญา

@ พระธรรมจะเป็นประโยชน์กับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ และสนใจใส่ในพระธรรม

@ ปัญญารู้แล้วละ อย่างอื่นละสิ่งไม่ดีไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่า ถ้าไม่ละ ไม่ใช่

ปัญญา

@ ความรู้สึกปลาบปลื้ม ขณะที่เข้าใจพระธรรม ก็เป็นเวทนาเจตสิกที่เกิดกับจิตที่ดีงาม

และไม่ใช่เรา ค่ะ

@ เข้าใจอย่างเดียว เลิกคิดที่จะทำ แต่ต้องค่อยๆ เข้าใจตามลำดับว่าเป็นแต่เพียง

ธรรมไม่ใช่เรา ในสิ่งที่กำลังปรากฏ

@ เพียงอาศัยระลึก คือ ระลึกในสภาพธรรมที่กำลังเกิดขึ้น และก็ดับไปอย่างรวดเร็ว

สภาพธรรมจึงเป็นเพียงอาศัยระลึกเท่านั้น 

@ เอาอะไรที่ไม่ดีออกไปได้ไหม คะ ขณะที่ความเห็นถูกเกิดขึ้น ความเห็นผิดก็ค่อยๆ

น้อยลงไป

 @ ทำไมถึงต้องศึกษาพระธรรม เพราะรู้ความจริงสิ่งที่ปรากฏยาก

@ ข้อสำคัญที่สุด คือ ฟังเรื่องอะไร คือ เข้าใจว่าไม่ใช่เรา และไม่สามารถบังคับบัญชาได้

@ ไม่มีทางรู้เลยว่ากรรมไหนจะให้ผล แต่กรรมนั้นสะสมแล้ว สะสมไป พร้อมเมื่อเหตุ

ปัจจัยก็ให้ผล ค่ะ

@  ฟังธรรมเหมือนๆ กัน เข้าใจมากน้อยเหมือนกันไหม  แต่สิ่งที่ได้เหมือนกัน คือ ปัญญา

ความเข้าใจสำคัญที่สุด คะ ไม่มีใครเอาไปได้ แต่สะสมต่อไป ที่จะดับกิเลสรู้แจ้งอริยสัจจ

ธรรมได้

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

   อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ladawal
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
panasda
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chamaikorn
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

  ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
papon
papon
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ch.
ch.
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะในการถ่ายทำสด ได้ดูผ่านWeb Youtube เวลาเย็น18.00นใ ของวันที่2ธค.2557 เวลาในรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา  และในกุศลจิตของคุณจรัลที่ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ถึงจะป่วยแต่ศรัทธาที่มีต่อพระธรรมก็ไม่เสื่อม กลับเข้มแข็งในความเป็นอนัตตา สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
pulit
pulit
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

   ขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
siraya
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
peem
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ดอกไม้จำได้ว่ามีในห้องนี้ แต่ สภาพธรรมดับไปแล้ว ไม่เหลือเลย

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
วรรณวีร์
วรรณวีร์
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ