ขันติญาณ
 
papon
papon
วันที่  29 พ.ย. 2557
หมายเลข  25846
อ่าน  1,103

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

"ขันติญาณ" ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้อรรถาธิบายเกี่ยวกับคำนี้ด้วยครับ

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 พ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อดทน อดกลั้น ข่มใจ คือ ขันติ ความอดทน เป็น อโทสะเจตสิก ซึ่งเกิดกับจิตที่ดีงามเพราะในขณะที่อดทน คือ ขณะนั้น ไม่โกรธ ด้วยกุศลจิต จึงเป็นอโทสะเจตสิก และแม้ขณะที่มีเมตตา ขณะนั้น แสดงลักษณะถึงความไม่โกรธ แต่มีเมตตา จึงมีองค์ธรรม เป็นอโทสะเจตสิกเช่นเดียวกัน ครับ
แต่ ความอดทน มีหลายระดับ ครับ

- ความอดทนต่อร้อนหนาว ด้วยกุศลจิต เป็นอโทสะเจตสิก

- ความอดทนต่อ คำพูดไม่ดีวาจาไม่ดี หรือ การกระทำทางกาย วาจา ที่ไม่ดีของผู้อื่นด้วยกุศลจิต ความอดทนนั้นเป็น อโทสะเจตสิก และ ความอดทน ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยิน คือ ขันติญาณ ที่เป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูง เป็นความอดทนอย่างยิ่ง ที่จะรู้ความจริง ในสภาพธรรมตามความเป็นจริง อย่างละเอียด ลึกซึ้ง เป็นความอดทน คือ ขันติญาณ ที่เป็น อโมหะเจตสิก ที่เป็นปัญญา ครับ

ดังนั้น ความอดทนจึงมีหลายระดับตามระดับของกุศล แต่สำคัญคือจะต้องเป็นเจตสิกที่ดี มีอโทสะเจตสิก และ อโมหะเจตสิก จึงจะอดทนได้ ซึ่งอาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของความอดทนในระดับต่างๆ คือ ความเจริญขึ้นของกุศลธรรม และที่สำคัญที่สุดคือ อดทนที่จะฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมต่อไปย่อมถึงขันติ เป็นตบะอย่างยิ่ง ที่จะเผากิเลสจนหมดสิ้น ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 29 พ.ย. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 พ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงที่ควรรู้ทั้งหมด โดยประมวลแล้ว ได้แก่ นามธรรม กับ รูปธรรม ไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริงในขณะนี้  เพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจตามความเป็นจริง พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นไม่เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นอย่างอื่น เป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้น สิ่งที่มีจริงๆ เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด ความเป็นจริงของธรรมไม่เคยเปลี่ยน แต่ก็จำกัดเฉพาะบุคคลผู้ที่สะสมเหตุที่ดีมาแล้ว เห็นประโยชน์ของความเข้าใจความจริง จึงจะมีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษาได้เกิดปัญญาเป็นของตนเองรู้สภาพธรรมที่มีจริงตามความเป็นจริง ซึ่งจะต้องอาศัยการสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยจริงๆ

อดทนที่จะฟัง ที่จะศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาทในพระธรรมคำสอน เมื่อเช่นนี้ ความเข้าใจก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ จนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริง ตามระดับขั้นของความเข้าใจได้ แต่บุคคลผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรม ย่อมไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลย แม้จะมีธรรมเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอด ก็ไม่มีทางที่เข้าใจความเป็นจริงของธรรมได้เลยว่า เป็นธรรมไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ครับ.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 พ.ย. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 30 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 30 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 30 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
PornchaiSe
PornchaiSe
วันที่ 30 พ.ย. 2557
"หนักแน่นดั่งขุนเขา แผ่วเบาราวขนนก" คือดวงจิตของพระมหาบรมโพธิสัตว์เจ้า
ซึ่งแข็งแกร่งประดุจเหล็กเพชร เช่นในคราวที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบส 
แม้ถูกพระเจ้ากลาปุ(อดีตชาติของพระเทวทัต)ตัดหู ตัดจมูก ตัดข้อมือ ตัดข้อเท้าสุดท้ายตัดแขนและขาหมดสิ้นจนเลือดท่วมกายนองแผ่นดิน... แต่ด้วยพระปัญญาบารมี และขันติบารมีที่สะสมมานับได้ ๔อสงขัยแสนกัปป์จึง "หนักแน่นดั่งขุนเขา" ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนามหาศาลที่เกิดกับท่านเลยเพราะแม้จิตตุปปาทะที่คิดประทุษร้ายต่อพระเจ้ากลาปุก็หาเกิดขึ้นกับท่านไม่ แต่ด้วยความเป็นปุถุชนผู้ยังมีโทสะอยู่โทสะ ที่มาจากทุกขเวนาทางกายมากมายนั้นจึงเกิดกับท่านได้ถึงกระนั้น โทสะ ก็เกิดขึ้นในดวงหทัยท่านเพียง "แผ่วเบาราวขนนก"
 
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 1 ธ.ค. 2557

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะ อดทนต่อทุกอย่าง โดยเฉพาะขณะใดธรรมะปรากฏ ตั้งจิตไว้ชอบหรือยัง

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Dechachot
วันที่ 1 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
kullawat
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
nong
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 10 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
chatchai.k
วันที่ 25 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ