อยากทราบศีล 227 ข้อแบบย่อๆค่ะ
 
SuMitta
วันที่  21 พ.ย. 2557
หมายเลข  25812
อ่าน  993

อยากทราบศีล 227 ข้อแบบย่อๆ ค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 พ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 36 
[รวมรวมพระวินัยของภิกษุไว้เป็นหมวดๆ ]
ลำดับนั้น พระเถระทั้งหลาย ยกปาราชิก ๔ เหล่านี้ขึ้นสู่สังคหะ(การสังคายนา) ว่า นี้ชื่อปาราชิกกัณฑ์ แล้วได้ตั้งสังฆาทิเสส ๑๓ ไว้ว่าเตรสกัณฑ์ ตั้ง ๒ สิกขาบทไว้ว่า อนิยต  ตั้ง ๓๐ สิกขาบทไว้ว่า นิสสัคคิย -ปาจิตตีย์ ตั้ง ๙๒ สิกขาบทไว้ว่า ปาจิตตีย์ ตั้ง ๔ สิกขาบทไว้ว่า ปาฏิเทสนียะตั้ง ๗๕  สิกขาบทไว้ว่า เสขิยะ  (และ)  ตั้งธรรม ๗ ประการไว้ว่า อธิกรณ-สมถะ ดังนี้. รวมเป็น ๒๒๗ 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
SuMitta
วันที่ 21 พ.ย. 2557

รบกวนวิทยากรแจกแจงมาทีละข้อได้ไหมคะ ว่ามีอะไรบ้าง

คือว่าดิฉันอยากทราบจริงๆ เห็นเพื่อนๆ เขาฟอร์เวิร์ดกัน 

โดยยกจากในกูเกิ้ลมาทีละข้อ จน ครบ 227 ข้อ เลย

แต่ดิฉันไม่กล้าที่จะถือตามนั้น เพราะเชื่อจากหลักฐาน ในเวปนี้มากกว่าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
SuMitta
วันที่ 21 พ.ย. 2557

คือขอเพียงย่อๆ ข้อละ ๑-๒ บรรทัด ก็ได้ เผื่อจะเป็น ประโยชน์กับ พุทธศาสนิกชนท่านอื่นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 พ.ย. 2557

เรียนความเห็นที่ 2 และ 3 ครับ

สำคัญที่ความเข้าใจไม่ใช่รู้รายละเอียดจำนวนข้อทั้งหมดครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 พ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ประโยชน์อยู่ที่การมีโอกาสได้ศึกษาจริงๆ เพราะพระวินัยแต่ละสิกขาบท ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสจริงๆ สำหรับผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่ง คือ เพศบรรพชิต เกื้อกูลให้ไม่ละเมิดในสิ่งที่ผิดและเกื้อกูลให้น้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกตามเหมาะควรแก่เพศของตน สำหรับคฤหัสถ์ก็สามารถศึกษาได้ เพราะความประพฤติเป็นไปที่ดีงามที่ควรที่จะน้อมประพฤติปฏิบัติตาม ก็มีปรากฏในพระวินัยปิฎก ครับ

...ขอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 พ.ย. 2557

พระวินัย หมายถึง การกำจัดอกุศล เพื่อขัดเกลากิเลส ทางกาย ทางวาจา ให้ดีงาม ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 22 พ.ย. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
peem
วันที่ 22 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 23 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 25 พ.ย. 2557

สาธุค่ะ,  

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
sairung
sairung
วันที่ 25 พ.ย. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
นกขมิ้น
วันที่ 28 พ.ย. 2557

สาธุ สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ