เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร 15 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ทรัพย์
 
paderm
paderm
วันที่  15 พ.ย. 2557
หมายเลข  25772
อ่าน  1,591

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร 15 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ทรัพย์

  @ ต้องการทรัพย์อะไร    ทุกคนก็ต้องการตามความสะสม   ตัวทรัพย์เอง   ไม่ทำให้ใคร

เดือดร้อน เพราะทำให้ปลื้มใจ แต่ว่าต้องการทรัพย์อะไร ทรัพย์อะไรที่ทำใหติดข้องเดือด

ร้อน หรือทรัพย์ที่ทำให้เบาใจ ละกิเลส  เพราะฉะนั้น คำว่าปลื้มใจ ต้องพิจารณาว่า ปลื้ม

ด้วยกุศลหรืออกุศล   เพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญาย่อมเห็นว่าอะไรดีกว่ากัน    ทรัพย์ที่ติดข้อง

และทำให้เดือดร้อนจนตาย    หรือ ทรัพย์ที่ทำให้คลายติดข้อง คลายความเดือดร้อนแท้

จริง

@ ก่อนได้มาก็ต้องแสวงหา ได้ก็ต้องรักษา และหายไปก็เดือดร้อน    เพราะฉะนั้นทรัพย์

อย่างนั้นหรือที่จะทำให้โล่งใจ สบายใจ

@ คนที่ไม่มีปัญญา แต่มีทรัพย์มากมาย กับคนที่มีปัญญา  แม้ไม่มีทรัพย์สมบัติเลย   ใคร

ทุกข์กว่ากัน เจ้าชายสิทธทัตถะ สละจักรพรรดิ์สมบัติ จนไม่เหลืออะไรเลย    เหลือเพียง

สิ่งที่ดำรงชีวิตได้ สุขไหมคะ

@ ผู้มีปัญญาพิจารณาว่า ก่อนนี้ไม่มี แล้วมีขึ้น แล้วก็ไม่มีอีก แล้วติดข้องอะไร    ดังนั้น

เพราะความไม่รู้จึงติดข้อง และ เดือดร้อน ปัญญาจึงประเสริฐสุด ค่ะ

@ ปุถุชนติดข้องในทรัพย์แน่นอน พระโสดาบันก็ติดข้อง   ความติดข้องมีประโยชน์ไหม

ไม่มีประโยชน์ แล้วทางที่จะละความติดข้องมีไหม  หนทางคือเข้าใจความจริงว่าติดข้อง

เป็นธรรมไม่ใช่เรา

@ สละทรัพย์ก็ว่ายาก สละความเป็นเรา เป็นตัวตนยากกว่ามากไหม แต่มีหนทาง คือฟัง

ให้เข้าใจถูกว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ฟังให้เข้าใจเช่นนี้ต่อไป

@ จะละกิเลสก็ต้องรู้จักกิเลส ที่เข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา    ใครรู้จักกิเลส ก็ต้องเป็น

ปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาจะรู้จักกิเลสได้อย่างไร

@ ฟังธรรมทำไม เพื่อเข้าใจว่า เป็นธรรม  ไม่สามารถบังคับบัญชาได้  เกิดแต่เหตุปัจจัย

ไม่ใช่เรา แล้วประโยชน์อะไรที่จะเข้าใจเช่นนี้  เพื่อเข้าใจตามความเป็นจริง  ในขณะนี้ที่

กำลังเห็น ขณะที่เข้าใจถูก ว่าเป็นธรรมในขณะนี้   ก็กำลังละความติดข้องแล้ว  ละความ

ติดข้องว่ามีเรา มีสัตว์ บุคคล

@ เห็นก็ชอบ อาหารก็ชอบ แล้วจะละติดข้องได้อย่างไร  ดังนั้น จะละติดข้องได้อย่างไร

ถ้าไม่เข้าใจว่าไม่ใช่เรา 

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 15 พ.ย. 2557

   

   ...อนุโมทนาค่ะ..

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 15 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 15 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 15 พ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาครับอ.เผดิม

 ธนพล

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 15 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
isme404
isme404
วันที่ 15 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 16 พ.ย. 2557

ฟัง แล้วพิจารณา จนกว่าความเข้าใจว่าไม่มีตัวตนที่ไปทำอะไร กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

ท่านอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 16 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pulit
pulit
วันที่ 17 พ.ย. 2557

  ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
siraya
วันที่ 17 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
thassanee
วันที่ 17 พ.ย. 2557

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 17 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 17 พ.ย. 2557

ขออนุโมทนา และ ขอบพระคุณ เป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
isme404
isme404
วันที่ 18 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ.เผดิม ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
raynu.p
วันที่ 20 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 7 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาในกุศลวิริยะของอาจารย์เผดิม ยี่สมบุญ เป็นอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 8 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 ธ.ค. 2557

@ ผู้มีปัญญาพิจารณาว่า ก่อนนี้ไม่มี แล้วมีขึ้น แล้วก็ไม่มีอีก แล้วติดข้องอะไร    ดังนั้น

เพราะความไม่รู้จึงติดข้อง และ เดือดร้อน ปัญญาจึงประเสริฐสุด ค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ