Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร 15 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ทรัพย์
 
paderm
paderm
วันที่  15 พ.ย. 2557
หมายเลข  25772
อ่าน  1,274

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

           

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร 15 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ทรัพย์

  @ ต้องการทรัพย์อะไร    ทุกคนก็ต้องการตามความสะสม   ตัวทรัพย์เอง   ไม่ทำให้ใคร

เดือดร้อน เพราะทำให้ปลื้มใจ แต่ว่าต้องการทรัพย์อะไร ทรัพย์อะไรที่ทำใหติดข้องเดือด

ร้อน หรือทรัพย์ที่ทำให้เบาใจ ละกิเลส  เพราะฉะนั้น คำว่าปลื้มใจ ต้องพิจารณาว่า ปลื้ม

ด้วยกุศลหรืออกุศล   เพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญาย่อมเห็นว่าอะไรดีกว่ากัน    ทรัพย์ที่ติดข้อง

และทำให้เดือดร้อนจนตาย    หรือ ทรัพย์ที่ทำให้คลายติดข้อง คลายความเดือดร้อนแท้

จริง

@ ก่อนได้มาก็ต้องแสวงหา ได้ก็ต้องรักษา และหายไปก็เดือดร้อน    เพราะฉะนั้นทรัพย์

อย่างนั้นหรือที่จะทำให้โล่งใจ สบายใจ

@ คนที่ไม่มีปัญญา แต่มีทรัพย์มากมาย กับคนที่มีปัญญา  แม้ไม่มีทรัพย์สมบัติเลย   ใคร

ทุกข์กว่ากัน เจ้าชายสิทธทัตถะ สละจักรพรรดิ์สมบัติ จนไม่เหลืออะไรเลย    เหลือเพียง

สิ่งที่ดำรงชีวิตได้ สุขไหมคะ

@ ผู้มีปัญญาพิจารณาว่า ก่อนนี้ไม่มี แล้วมีขึ้น แล้วก็ไม่มีอีก แล้วติดข้องอะไร      ดังนั้น

เพราะความไม่รู้จึงติดข้อง และ เดือดร้อน ปัญญาจึงประเสริฐสุด ค่ะ

@ ปุถุชนติดข้องในทรัพย์แน่นอน พระโสดาบันก็ติดข้อง   ความติดข้องมีประโยชน์ไหม

ไม่มีประโยชน์ แล้วทางที่จะละความติดข้องมีไหม  หนทางคือเข้าใจความจริงว่าติดข้อง

เป็นธรรมไม่ใช่เรา

@ สละทรัพย์ก็ว่ายาก สละความเป็นเรา เป็นตัวตนยากกว่ามากไหม แต่มีหนทาง คือฟัง

ให้เข้าใจถูกว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ฟังให้เข้าใจเช่นนี้ต่อไป

@ จะละกิเลสก็ต้องรู้จักกิเลส ที่เข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา      ใครรู้จักกิเลส ก็ต้องเป็น

ปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาจะรู้จักกิเลสได้อย่างไร

@ ฟังธรรมทำไม เพื่อเข้าใจว่า เป็นธรรม  ไม่สามารถบังคับบัญชาได้  เกิดแต่เหตุปัจจัย

ไม่ใช่เรา แล้วประโยชน์อะไรที่จะเข้าใจเช่นนี้  เพื่อเข้าใจตามความเป็นจริง  ในขณะนี้ที่

กำลังเห็น ขณะที่เข้าใจถูก ว่าเป็นธรรมในขณะนี้   ก็กำลังละความติดข้องแล้ว  ละความ

ติดข้องว่ามีเรา มีสัตว์ บุคคล

@ เห็นก็ชอบ อาหารก็ชอบ แล้วจะละติดข้องได้อย่างไร  ดังนั้น จะละติดข้องได้อย่างไร

ถ้าไม่เข้าใจว่าไม่ใช่เรา 

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 15 พ.ย. 2557 13:26 น.

          

             ...อนุโมทนาค่ะ..

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 15 พ.ย. 2557 14:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 15 พ.ย. 2557 15:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 พ.ย. 2557 17:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 15 พ.ย. 2557 18:21 น.

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาครับอ.เผดิม

 ธนพล

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สิริพรรณ
วันที่ 15 พ.ย. 2557 18:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
isme404
isme404
วันที่ 15 พ.ย. 2557 20:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 16 พ.ย. 2557 01:20 น.

ฟัง แล้วพิจารณา จนกว่าความเข้าใจว่าไม่มีตัวตนที่ไปทำอะไร กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

ท่านอาจารย์

 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 16 พ.ย. 2557 05:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pulit
วันที่ 17 พ.ย. 2557 03:41 น.

            ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
siraya
วันที่ 17 พ.ย. 2557 06:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
thassanee
วันที่ 17 พ.ย. 2557 09:45 น.

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 17 พ.ย. 2557 15:21 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 17 พ.ย. 2557 21:34 น.

ขออนุโมทนา และ ขอบพระคุณ เป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
isme404
isme404
วันที่ 18 พ.ย. 2557 11:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 พ.ย. 2557 14:15 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ.เผดิม ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
raynu.p
วันที่ 20 พ.ย. 2557 11:30 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 7 ธ.ค. 2557 17:40 น.

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาในกุศลวิริยะของอาจารย์เผดิม ยี่สมบุญ เป็นอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 8 ธ.ค. 2557 11:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 ธ.ค. 2557 15:14 น.

@ ผู้มีปัญญาพิจารณาว่า ก่อนนี้ไม่มี แล้วมีขึ้น แล้วก็ไม่มีอีก แล้วติดข้องอะไร      ดังนั้น

เพราะความไม่รู้จึงติดข้อง และ เดือดร้อน ปัญญาจึงประเสริฐสุด ค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ