Print 
เราจะรู้ได้อย่างไรว่า .. สัตว์ที่เราฆ่า เคยฆ่าเราไว้ ?
 
supakorn
วันที่  25 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2535
อ่าน  2,323

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าชาตินี้ที่เราฆ่าสัตว์เป็นเพราะชาติที่แล้วสัตว์เคยฆ่าเราไว้ ?

อย่างคนที่อยู่โรงฆ่าสัตว์ เช่น ฆ่าหมู ฆ่าวัว ควาย ฆ่าไก่ ชาติที่แล้วเขาอาจโดนฆ่ามาก่อนก็ได้ ชาตินี้ก็เลยมาเกิดเป็นฝ่ายฆ่าเขาบ้าง...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2549

ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ทรงแสดงว่า   สัตว์ทั้งหลายมีการเวียนว่ายตายเกิด

มานับภพชาติไม่ถ้วน   บางชาติถูกฆ่า บางชาติฆ่าสัตว์อื่น  บางชาติทั้งฆ่าสัตว์อื่นและ

ถูกเขาฆ่าด้วยทั้งหมดคือ  ความเป็นไปของ กิเลส กรรม วิบาก   เพราะมีกิเลสจึงมีการ

กระทำกรรม  เพราะมีการกระทำกรรมจึงมีวิบาก    ขณะที่ฆ่าสัตว์อื่นเป็นกิเลสที่มีกำลัง

เป็นอกุศลกรรม  ขณะที่ถูกทำร้ายถูกฆ่าเป็นวิบาก  คือ  ว่าโดยปรมัตถธรรมแล้ว   ไม่มี

สัตว์ไม่มีบุคคล  การฆ่าเป็นเจตนาไม่มีคน ไม่มีสัตว์ การได้เสวยทุกขเวทนา  การตาย

(จุติจิต) เป็นวิบาก  เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญารู้แจ้งความจริงอย่างนี้แล้ว    ย่อมไม่กระทำ

การฆ่า  เพราะทั้งรูปและนามย่อมเป็นไปตามปัจจัย

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
supakorn
วันที่ 26 ธ.ค. 2549
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornpaon
วันที่ 26 ธ.ค. 2549
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ธ.ค. 2549

ในพระไตรปิฎกแสดงไว้ว่า   

คนที่อายุสั้น  เพราะในอดีตเคยฆ่าสัตว์

คนที่เกิดมามีทรัพย์มาก  เพราะในอดีตเคยให้ทาน

คนที่เกิดมาหน้าตาดี  เพราะในอดีตเคยรักษาศึล

คนที่เกิดในตระกูลสูง  เพราะในอดีตเป็นคนอ่อนน้อม  ไม่ถือตัว

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Guest
วันที่ 26 ธ.ค. 2549

ก้อนหินหล่นใส่หัว  ใครทำอะไรเราหรือเปล่า  ไม่มี  มีแต่เพียงสภาพธัมมะเท่านั้นที่ปรากฏ จึงไม่มีสัตว์  บุคคลใดเลยที่ฆ่า  มีแต่เพียงสภาพธัมมะเท่านั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
sci
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

สภาพธรรมะก็คือ   จิต  เจตสิก  รูป   ที่เป็นกุศล  อกุศล  วิบาก  กิริยา   (เว้นนิพพาน  

เพราะยังไม่ถึง)

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
daeng
daeng
วันที่ 28 ธ.ค. 2549
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chonhinfa
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ