Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ ร.พ.พระมงกุฎ 12 สิงหาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  12 ส.ค. 2557
หมายเลข  25282
อ่าน  1,430

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ ร.พ.พระมงกุฎ 12 สิงหาคม 2557

@ ฟังเรื่องอื่นที่ไม่ทำให้รู้ความจริง  และไม่ทำให้ละกิเลสมามากมาย  ก็นับเป็นโอกาส

ที่ดี ที่ได้ฟังธรรม ที่เป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจความจริงและละกิเลส

@ ภาษาไทยที่เข้าใจ คือ ปัญญา คือ ความเห็นถูก ถูกต้องในสภาพธรรมที่ปรากฎ 

@ ขณะนี้ก็ยังเป็นเรา ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นปกติ ไม่ต้องเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปตามปกติ

เพราะ นั่นเป็นเรา ไม่ใช่ธรรม

@ ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจ ก็จะละชั่ว ทำความดี  แต่ไม่ใช่การชำระจิตให้บริสุทธิ์ เพราะ

การชำระจิตต้องเป็นการเข้าใจสิ่งที่ปรากฎ และต้องเริ่มจากการละคลายความยึดถือว่า      

เป็นเรา เป็นสัตว์ บุคคลก่อน

@ ที่บอกว่าให้จัดสรร แบ่งเวลาฟังธรรม อย่างนั้นเป็นพระพุทธพจน์หรือเปล่า  เพราะ      

ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เรื่องบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

@ เข้าใจความเป็นอนัตตา โกรธเกิดแล้ว พอเข้าใจไหมว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา 

@ กระพริบตาเป็นธรรม  มีความต้องการที่จะกระพริบตาไหม   เพราะฉะนั้น  โลภะเกิด

แล้ว  เป็นปกติอย่างรวดเร็ว ไม่รู้ตัว ไม่มีตัวตนที่จะไม่ให้โลภะเกิดเลย  เพราะเกิดเเล้ว

เป็นไป   แม้กระพริบตาก็โลภะ   นี่แสดงถึงความเป็นปกติของธรรมที่เป็นไป  และเป็น

อนัตตา  หนทางที่ถูก คือ เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ พระธรรมไม่ใช่คิดเอง ฟังเพียงเล็กน้อย แล้วจะเอามาคิดเอง ก็ผิดหมด

@ กิเลสสะสมมานับไม่ถ้วน  อนันตะ  แต่ก็สามารถละกิเลสที่สะสมมาอย่างนับไม่ถ้วน

ได้ด้วยการเข้าใจความจริงของสภาพธรรมด้วยปัญญา ค่ะ

@ กายไม่ป่วย แต่ใจป่วยไหม  โรคกาย หมอรักษาได้ แต่โรคใจรักษาด้วยความเข้าใจ

พระธรรม แต่ต้องค่อยๆ เป็นไป และเป็นไปตามลำดับด้วยหนทางที่ถูก คือ การรู้ความ

จริงของสภาพธรรมในขณะนี้ ค่ะ

@ ถ้ามีกาย ไม่ให้หลีกเลี่ยงโรคต่างๆ ได้ไหม  แล้วเราต้องการอะไร เพียงแค่หายป่วย

กาย แต่สุดท้ายก็ต้องเกิด ก็ต้องป่วยไม่สิ้นสุด หรือ ควรเข้าใจความจริงเพื่อละกิเลสที่

เป็นสาเหตุของโรคทั้งหมด 

@ ถึงแม้จะเจ็บกาย แต่ใจก็สามารถเข้าใจถูกว่าเป็นอนัตตา เกิดขึ้นและดับไปไม่ยั่งยืน

มีเราที่เจ็บป่วยตรงไหน

@ สิ่งที่ประเสริฐที่สุด ที่เป็นสภาพธรรมที่เกิดดับ คือ ปัญญา ความเห็นถูก  ไม่ว่าเวลา

ใด ปัญญาเท่านั้นที่เป็นสภาพธรรมที่รักษาจิต ค่ะ

@ ละชั่ว  ทำดี  ทำใจให้บริสุทธิ์  เข้าใจแค่ไหน   สำคัญที่สุด  คือ  ชำระจิตให้บริสุทธิ์

เพราะ ทุกคนหมักหมมด้วยความไม่รู้และกิเลสมามากมาย เพียงเห็นก็ติดข้องแล้ว  แล้ว

จะละอย่างไร การชำระจิตที่แท้จริง คือ เข้าใจถูกในความเป็นจริงของสภาพธรรมที่เป็น

ไป ไม่ว่า กุศล หรือ อกุศลที่เกิดขึ้นก็เป็นธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ ขอให้มีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรม

@ บางท่านก็พิจารณาว่า ขอมีชีวิตอีกสักนิด เพื่อเข้าใจธรรม เพราะการเข้าใจธรรม มี

ค่าประเสริฐยิ่ง ชีวิตจึงควรอยู่เพื่อเข้าใจสิ่งที่ปรากฎ ค่ะ

@ ที่คิดว่าทุกข์น้อย   น้อยจริงหรือเปล่า    เพราะทุกข์เกือบตลอดโดยไม่รู้ตัว   และที่

สำคัญ  สภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์ ค่ะ

@ ความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์  เข้าใจอย่างไร  เข้าใจว่าเป็นแต่เพียง

ธรรมไม่ใช่เรา

@ ขณะที่เข้าใจก็ค่อยๆ ละความไม่รู้ อันเป็นเหตุให้ละกิเลสได้หมดสิ้น ค่ะ

@ ทุกคนที่ได้ฟังพระธรรมเพราะได้สะสมบุญมาในอดีต ค่ะ

@ เป็นธรรมดา  นั่นคือ  เป็นอย่างนี้  ไม่เป็นอย่างอื่น   ธรรมเกิดขึ้นอย่างไร ก็อย่างนั้น

อกุศลเกิดก็ธรรม  สำคัญที่เข้าใจว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา  ไม่ใช่มีตัวตนที่จะเปลี่ยน จะละ

อกุศล

ส่วนบรรยากาศ รายละเอียดอย่างครบถ้วน สามารถรอชมได้จาก คุณวันชัย ภู่งาม ครับ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Jans
Jans
วันที่ 12 ส.ค. 2557 16:52 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 12 ส.ค. 2557 16:59 น.

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ส.ค. 2557 17:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 12 ส.ค. 2557 17:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
rrebs10576
วันที่ 12 ส.ค. 2557 17:37 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
thilda
วันที่ 12 ส.ค. 2557 17:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
papon
วันที่ 12 ส.ค. 2557 19:25 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 12 ส.ค. 2557 20:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 13 ส.ค. 2557 07:20 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ใหญ่ราชบุรี-ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
K
K
วันที่ 13 ส.ค. 2557 11:02 น.

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 13 ส.ค. 2557 16:24 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 14 ส.ค. 2557 19:24 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kullawat
วันที่ 16 ส.ค. 2557 13:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 12 มี.ค. 2558 11:33 น.

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ