Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร เสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  9 ส.ค. 2557
หมายเลข  25253
อ่าน  1,278

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร เสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557

@ ยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรม  จะละชั่ว  ชำระจิตได้อย่างไร  เพราะ  ไม่สามารถละกิเลส

อันดับแรก คือ ความยึดถือว่าเป็นเรา เป็นสัตว์บุคคล 

@ ไม่มีตัวเราที่จะน้อม จะทำ แต่เป็นแต่เพียงธรรมที่เป็นไป ทำหน้าที่

@ กิเลสไม่เคยพลัดพรากจากจิตไปเลย เมื่อกิเลสเกิด จิตนั้นดับไป แต่ กิเลสก็สะสม       

ยังยึดถือว่าเป็นเราอยู่

@ กิเลสก็พลัดพรากจากไปไม่กลับมาอีก เมื่อปัญญาเกิด ละกิเลสได้จริงๆ 

@ ดอกไม้สวยไหม คะ ดับไปหมดแล้ว แต่ โลภะ ความติดข้อง สะสมแล้ว ไม่ได้พลัด       

พรากจากไปเลย  แต่ที่สำคัญ ไม่ต้องถึงโลภะ ที่เป็นวิสัยที่ละยากเลย แต่ควรเริ่มจาก

การพลัดพรากกจากยึดถือว่าเป็นเรา   ให้เข้าใจถูกว่าเป็นธรรม   พลัดพรากจากความ

เห็นผิดว่าเป็นเรา เป็นสัตว์  บุคคล  ให้สิ่งนี้พลัดพรากจากไปก่อน  และ สิ่งอื่น ๆ ก็จะ

ค่อย ๆ พลัดพรากจากไป  ด้วยความปิติ  ไม่ใช่ด้วยความเสียดาย ค่ะ

@ สิ่งที่ควรพลัดพรากอันดับแรก  คือ  ความเห็นผิด  ค่ะ

@ สิ่งที่พอใจอยู่ข้างนอก แต่กิเลสก็ตามเข้าไปถึงใจ

@ โล่งใจจริง ๆ เมื่อ กิเลสพลัดพรากจากไปไม่กลับมาอีกเลย

@ ปกติพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ ย่อมเป็นทุกข์ แต่สิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่พลัดพราก คือ        

กิเลส และ เมื่อพลัดจากไปจากกิเลสแล้วย่อมเป็นสุข ประเสริฐที่สุด ค่ะ แต่ไม่ควรลืม

ว่า  หนทางให้พลัดพรากจากกิเลส  ไม่ใช่เราที่จะละกิเลส  แต่ต้องเป็นปัญญา  ที่เริ่ม

จากการเข้าใจถูกว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา 

@ มีศรัทธาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงในขณะนี้หรือยัง

@ ไม่ต้องทำอะไร ค่อยๆเข้าใจขึ้นที่จะฟังต่อไป ตัดปัญหาที่จะทำ ที่จะอยากรู้ ค่ะ

@ บ่อย ๆ เนือง ๆ คือ ฟังให้เข้าใจขึ้นทีละนิด

@ ความจริงยังมีเรา   ยังไม่หมดอวิชชา   แต่ก็เข้าใจถูกในขั้นการฟังว่าไม่มีเรา  มีแต่

ธรรม ค่ะ

@ อย่าคิดว่าธรรมง่าย แม้แต่ความเข้าใจว่า มีแต่ธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ ศรัทธาในระดับฟัง  ต่างกับศรัทธา  ที่รู้เห็นตามความเป็นจริงของสภาพธรรม  ใน

ขณะนี้

@ ถ้าไม่มีปัญญา ละอกุศลไม่ได้  แต่ถ้ามีความเห็นถูก  กุศลเพิ่มขึ้นแน่นอน  แต่ไม่มี

ความเป็นเราที่จะขยันเจริญกุศล  เพราะไม่เข้าใจว่า  ธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็น

อนัตตา

@ ปัญญาจะไม่ทำให้เกิดอกุศล โทษภัยใด ๆ ทั้งสิ้น

@ พระพุทธพจน์ทุกคำ เป็นพระปัญญาทั้งหมด

@ ไม่มีปัญญา จะเป็นพละ สภาพธรรมที่มีกำลังได้ไหม ไม่ได้เลย ศรัทธาก็ไม่มีกำลัง

สติก็ไม่มีกำลัง แต่เพราะ มีปัญญา สภาพธรรมอื่น ๆ ที่เกิดร่วมด้วยย่อมมีกำลัง

@ แม้แต่คำแรก  แม้คำว่า ธรรม เป็นปัญญาหรือเปล่า  ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญา  ค่ะ

@ ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต  ปัจจุบัน ขณะนี้  และ อนาคต ทั้งหมดเป็นอนัตตา ไม่ใช่

เรา และ บังคับบัญชาไม่ได้ ค่ะ

@ ความติดข้องมีมาก  เพียงได้ยินว่า  เป็นสิ่งที่ปรากฎให้เห็นได้  ยังไม่ได้เลย   ต้อง

ค่อย ๆ ละ  เข้าใจถูกว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา  เพราะฉะนั้น  เรื่องละทั้งหมด เป็นเรื่องของ

ปัญญา ไม่ใช่เรา

@ สละ ละอวิชชา กิเลสทั้งหลายด้วยการค่อย ๆ เข้าใจเพิ่มขึ้นทีละน้อย

ขออนุโมทนา 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 9 ส.ค. 2557 13:49 น.

รวดเร็วทันใจดีค่ะ ขอบคุณและอนุโมทนากับคุณPaderm ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนัตถ์กานต์
วันที่ 9 ส.ค. 2557 15:13 น.
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 9 ส.ค. 2557 15:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 9 ส.ค. 2557 16:01 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 9 ส.ค. 2557 17:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 9 ส.ค. 2557 17:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ส.ค. 2557 18:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 9 ส.ค. 2557 19:47 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ปวีร์
วันที่ 9 ส.ค. 2557 21:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
thilda
thilda
วันที่ 10 ส.ค. 2557 00:25 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 10 ส.ค. 2557 01:11 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
peem
วันที่ 10 ส.ค. 2557 09:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ch.
ch.
วันที่ 10 ส.ค. 2557 21:50 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Jans
Jans
วันที่ 11 ส.ค. 2557 07:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 11 ส.ค. 2557 11:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ส.ค. 2557 19:37 น.

สิ่งที่ควรพลัดพรากอันดับแรก  คือ  ความเห็นผิด  ค่ะ

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิต ของ อ.ผเดิม  และ

ทุกๆ ท่านด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 11 ส.ค. 2557 19:49 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ใหญ่ราชบุรี-ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ