เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรม อาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2557
 
paderm
paderm
วันที่  27 ก.ค. 2557
หมายเลข  25170
อ่าน  1,713

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรม อาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2557

@ ความไม่มีเรา เป็นเบื้องต้นพื้นฐานที่สำคัญที่ควรจะเข้าใจถูกตั้งแต่ต้น ค่ะ

@ สภาพธรรมเกิดขึ้นและดับไป มีเรา เมื่อไหร่ คะ ดับไปหมดแล้ว ไม่เหลือเลย

@ รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม คะ ถ้าไม่มีคำสอน คือ พระธรรม จะรู้จักไหม

@ การฟังพระธรรม สละอะไรบ้างหรือเปล่า สละความเพลิดเพลิน ความต้องการ  สละลาภ

ยศ  ชื่อเสียง  แสวงหาคำชม  เพราะรู้ว่า  ไม่มีอะไรประเสริฐมีค่าเท่ากับการสะสมกุศล และ

ปัญญา  เป็นการสละความไม่รู้  และอกุศลทั้งหลาย  เพื่อที่จะได้เบาบาง  ขณะนี้กำลังสละ

ชีวิต เพื่อ ประโยชน์ คือ ปัญญาอย่างแท้จริง 

@ สละความไม่รู้ แต่ไม่ใช่เพื่อเรา แม้จะมีมาก แต่ค่อยๆ หมดไปได้ทีละน้อย

@ สละความยินดีติดข้องหมดได้ไหม ไม่ได้เลย ค่ะ

@ เพียงแค่อยากจะมีปัญญามากๆ สละความอยากจะมีปัญญามากๆ ได้หรือยัง

@ ถ้าปัญญารู้จึงสละ ถ้าปัญญาไม่รู้ ไม่สละ

@ ถ้าฟังธรรมที่อื่นได้ ไม่ใช่ที่มูลนิธิ ก็ชื่อว่าเป็นการสละได้เช่นกัน

@ ไม่เกรงใจอกุศล เพราะ เป็นผู้มีความหวังดี เกื้อกูล ให้เขาพ้นจากเห็นผิด เป็นเห็นถูก 

@ สละชีพ เพื่อชาติ   สละความไม่รู้ เพื่อความรู้ดีไหม คะ  เพื่อประโยชน์กับชีพ  กับ  ชีวิต

ที่แท้จริง

@ ถูก คือ ต้องเป็นถูก ผิด คือ ต้องเป็นผิด แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเกรงใจอกุศล  

@ ความหวังดี   คือ  ไม่ให้เขาตกไปในฝ่ายที่เห็นผิด   เพราะ  จะทำให้ติดตามเขาไป  ทุก

ภพทุกชาติ

@ ทั้งชีวิตต้องการอะไร   แสวงหาอะไร   ต้องการความสุข   แล้วความสุขนั้นก็หมดไป  ระ

หว่างความสุข กับปัญญา ควรแสวงหาอะไร เพราะฉะนั้น ฟังพระธรรม เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริง

เพื่อความเห็นถูก เพราะฉะนั้น พลีชีพ คือ การแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เพื่อความถูก

ต้อง  คือ  ปัญญา  ความเห็นถูก ซึ่งกิเลสจะหมดไปได้ ก็ด้วยการอบรมปัญญาทีละน้อย ค่ะ

@ ฟังธรรมเพื่อให้รู้ว่าไม่มีเรา ก็คือ ฟังธรรม ไม่ใช่ฟังเรา

@ ความไม่ประมาท เป็นหนทางไม่ตาย เพราะ ไม่ต้องตายอีก สิ้นกิเลสในอนาคตกาล

@ ถ้าไม่ฟังเพื่อเข้าใจถูกสภาพธรรมตามความเป็นจริง ประมาทไหม 

@ ขณะใดก็ตามที่เป็นอกุศล  ประมาทหรือเปล่า  ก็ประมาทบ่อยๆ  ไม่ประมาทเมื่อไหร่  คะ

เมื่อเป็นกุศล ขณะนั้นไม่ประมาท

@ ขณะใดที่เป็นอกุศล ขณะนั้นประมาท รู้ตัวเองทุกคนใช่ไหม คะ 

@ การฟังต่อไปในพระธรรม ชื่อว่า ไม่ประมาท

@ ตัวเรามีปัญหาแน่ แต่ ถ้าเป็นธรรม ไม่มีปัญหา ถ้ายิ่งอยากรู้ ยิงมีปัญหา ยิ่งอยาก ยิ่งไม่รู้

@ ไม่ต้องพยายามให้เป็นธรรม เพียงเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเท่านั้น ค่ะ

ขออนุโมทนา ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 ก.ค. 2557

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ อ.เผดิม ยี่สมบุญ เป็นอย่างยิ่งครับ

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 27 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 27 ก.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 27 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 27 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 27 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ใหญ่ราชบุรี--ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 28 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pamali
วันที่ 28 ก.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Noparat
วันที่ 28 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 ก.ค. 2557

การฟังต่อไปในพระธรรม ชื่อว่า ไม่ประมาท

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ