Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรม อาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2557
 
paderm
paderm
วันที่  27 ก.ค. 2557
หมายเลข  25170
อ่าน  1,397

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรม อาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2557

@ ความไม่มีเรา เป็นเบื้องต้นพื้นฐานที่สำคัญที่ควรจะเข้าใจถูกตั้งแต่ต้น ค่ะ

@ สภาพธรรมเกิดขึ้นและดับไป มีเรา เมื่อไหร่ คะ ดับไปหมดแล้ว ไม่เหลือเลย

@ รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม คะ ถ้าไม่มีคำสอน คือ พระธรรม จะรู้จักไหม

@ การฟังพระธรรม สละอะไรบ้างหรือเปล่า สละความเพลิดเพลิน ความต้องการ  สละลาภ

ยศ  ชื่อเสียง  แสวงหาคำชม  เพราะรู้ว่า  ไม่มีอะไรประเสริฐมีค่าเท่ากับการสะสมกุศล และ

ปัญญา  เป็นการสละความไม่รู้  และอกุศลทั้งหลาย  เพื่อที่จะได้เบาบาง  ขณะนี้กำลังสละ

ชีวิต เพื่อ ประโยชน์ คือ ปัญญาอย่างแท้จริง 

@ สละความไม่รู้ แต่ไม่ใช่เพื่อเรา แม้จะมีมาก แต่ค่อย ๆ หมดไปได้ทีละน้อย

@ สละความยินดีติดข้องหมดได้ไหม ไม่ได้เลย ค่ะ

@ เพียงแค่อยากจะมีปัญญามาก ๆ สละความอยากจะมีปัญญามาก ๆ ได้หรือยัง

@ ถ้าปัญญารู้จึงสละ ถ้าปัญญาไม่รู้ ไม่สละ

@ ถ้าฟังธรรมที่อื่นได้ ไม่ใช่ที่มูลนิธิ ก็ชื่อว่าเป็นการสละได้เช่นกัน

@ ไม่เกรงใจอกุศล เพราะ เป็นผู้มีความหวังดี เกื้อกูล ให้เขาพ้นจากเห็นผิด เป็นเห็นถูก 

@ สละชีพ เพื่อชาติ   สละความไม่รู้ เพื่อความรู้ดีไหม คะ  เพื่อประโยชน์กับชีพ  กับ  ชีวิต

ที่แท้จริง

@ ถูก คือ ต้องเป็นถูก ผิด คือ ต้องเป็นผิด แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเกรงใจอกุศล  

@ ความหวังดี   คือ  ไม่ให้เขาตกไปในฝ่ายที่เห็นผิด   เพราะ  จะทำให้ติดตามเขาไป  ทุก

ภพทุกชาติ

@ ทั้งชีวิตต้องการอะไร   แสวงหาอะไร   ต้องการความสุข   แล้วความสุขนั้นก็หมดไป  ระ

หว่างความสุข กับปัญญา ควรแสวงหาอะไร เพราะฉะนั้น ฟังพระธรรม เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริง

เพื่อความเห็นถูก เพราะฉะนั้น พลีชีพ คือ การแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เพื่อความถูก

ต้อง  คือ  ปัญญา  ความเห็นถูก ซึ่งกิเลสจะหมดไปได้ ก็ด้วยการอบรมปัญญาทีละน้อย ค่ะ

@ ฟังธรรมเพื่อให้รู้ว่าไม่มีเรา ก็คือ ฟังธรรม ไม่ใช่ฟังเรา

@ ความไม่ประมาท เป็นหนทางไม่ตาย เพราะ ไม่ต้องตายอีก สิ้นกิเลสในอนาคตกาล

@ ถ้าไม่ฟังเพื่อเข้าใจถูกสภาพธรรมตามความเป็นจริง ประมาทไหม 

@ ขณะใดก็ตามที่เป็นอกุศล  ประมาทหรือเปล่า  ก็ประมาทบ่อย ๆ  ไม่ประมาทเมื่อไหร่  คะ

เมื่อเป็นกุศล ขณะนั้นไม่ประมาท

@ ขณะใดที่เป็นอกุศล ขณะนั้นประมาท รู้ตัวเองทุกคนใช่ไหม คะ 

@ การฟังต่อไปในพระธรรม ชื่อว่า ไม่ประมาท

@ ตัวเรามีปัญหาแน่ แต่ ถ้าเป็นธรรม ไม่มีปัญหา ถ้ายิ่งอยากรู้ ยิงมีปัญหา ยิ่งอยาก ยิ่งไม่รู้

@ ไม่ต้องพยายามให้เป็นธรรม เพียงเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเท่านั้น ค่ะ

ขออนุโมทนา ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 ก.ค. 2557 17:45 น.

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ อ.เผดิม ยี่สมบุญ เป็นอย่างยิ่งครับ

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 27 ก.ค. 2557 18:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ก.ค. 2557 18:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 27 ก.ค. 2557 19:03 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 27 ก.ค. 2557 20:35 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 27 ก.ค. 2557 20:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 27 ก.ค. 2557 21:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ใหญ่ราชบุรี--ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2557 22:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 28 ก.ค. 2557 11:16 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pamali
วันที่ 28 ก.ค. 2557 15:50 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Noparat
วันที่ 28 ก.ค. 2557 19:25 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 ก.ค. 2557 15:08 น.

การฟังต่อไปในพระธรรม ชื่อว่า ไม่ประมาท

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ