การเกิด-ดับของจิต มีความรวดเร็วเท่ากันทุกขณะหรือไม่ ?
 
สัตตานัง
วันที่  1 มิ.ย. 2557
หมายเลข  24924
อ่าน  853

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับ

เพื่อละคลายข้อสงสัยให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูก โปรดเกื้อกูลตอบปัญหาให้หายข้องใจด้วยครับ !

-การเกิด-ดับของจิตแต่ละขณะมีความรวดเร็วเท่ากันหรือไม่?

-ขณะนอนหลับสนิท จิตอยู่ในภวังค์ทำภวังคกิจนั้น มีการเกิด-ดับที่มีความรวดเร็วตามปกติในระดับที่เท่ากันหรือไม่

กราบขอบพระคุณครับ

"สัตตานัง"


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สัตตานัง
วันที่ 1 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

"สัตตานัง"

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 มิ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

-การเกิด-ดับของจิตแต่ละ่ขณะมีความรวดเร็วเท่ากันหรือไม่ ?

@ ขึ้นชื่อจิต ไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทใด ก็มีการเกิดดับ เป็นสังขารธรรม และ มีความรวดเร็วเท่ากันในการเกิดดับ ครับ

-ขณะนอนหลับสนิท จิตอยู่ในภวังค์ทำภวังคกิจนั้น มีการเกิด-ดับที่มีความรวดเร็วตามปกติในระดับที่เท่ากันหรือไม่

@ เช่นเดียวกันครับ ไม่ว่าจิตประเภทใด แม้ภวังคจิต ขณะที่หลับสนิทเกิดดับสืบต่อกัน ก็มีการเกิดดับ และ มีความรวดเร็วเท่ากัน แม้จิตเห็นในขณะนี้ เพราะ ขึ้นชื่อว่า จิต ไม่ว่าจิตประเภทใดก็เกิดดับรวดเร็วเท่ากัน ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สัตตานัง
วันที่ 1 มิ.ย. 2557
กราบขอบพระคุณมากครับ
"สัตตานัง"
(ผู้อาจหาญ...ราเริง)
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 มิ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สภาพธรรม คือ จิต (และเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วย) เกิดดับสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสาย จิตขณะหนึ่งเกิดแล้วดับไป เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อ ซึ่งเป็นปกติอย่างนี้ จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ความจริงเป็นอย่างนี้ และเป็นอย่างนี้มานานแล้วในสังสารวัฏฏ์ ผ่านไปแล้วชาติแล้วชาติเล่า และถ้ายังไม่มีการอบรมเจริญปัญญาจนถึงขั้นที่จะสามารถดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์ ก็ยังมีเหตุที่จะทำให้มีการเกิดในภพต่างๆ มีสภาพธรรมเกิดสืบต่ออีก มีจิตและเจตสิก รวมทั้งรูปด้วยเกิดขึ้นเป็นไป ยังไม่พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวง

จิต จะไม่เกิดพร้อมกัน ๒ - ๓ ขณะ แต่เกิดทีละขณะ เป็นไปตามเหตุปัจจัย และมีอายุที่สั้นแสนสั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดง เพื่อให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกว่า จิต เป็นจิต เป็นธรรม ไม่ใช่เรา ครับ

ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้ที่นี่ครับ

จิตมีจริง เกิดดับสืบต่อกันเร็วมาก

จิตเกิดดับเร็วมากหลายวาระนับไม่ถ้วน

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 1 มิ.ย. 2557

จิตเกิดขึ้นและดับไปเหมือนกันหมด ไม่ว่าจิตประเภทใด ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 2 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 2 มิ.ย. 2557

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ