เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร เสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  10 พ.ค. 2557
หมายเลข  24832
อ่าน  1,593

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร  เสาร์ที่  10 พฤษภาคม 2557

@ เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สภาพธรรมต่างเกิดขึ้น ใครเป็นผู้สร้าง แต่มีการสร้าง มีการเกิด

ตลอดเวลา หากไม่รู้ว่าสภาพธรรมอะไรสร้าง ก็ไม่สามารถละได้

@ ทุกคนเกิดแล้วตาย  แล้วจะอยู่ไปทำไม

@ ที่พระพุทธเจ้าเปล่งอุทาน ที่พระองค์ทรงแสวงหานายช่างเรือน ก็คือ เดี๋ยวนี้

@ สั้นๆ ต้องมีเหตุปัจจัย ไม่อย่างนั้นจะเกิดมาได้อย่างไร เพื่อค่อยๆ ละคลายความเป็นเรา

     เพราะฉะนั้น พระธรรมแต่ละคำที่ไตร่ตรอง จะทำให้เข้าใจ มั่นคงมากขึ้นว่าเป็นธรรม

    ไม่มีใคร ไม่มีเรา และ อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้น ค่ะ

@ เห็นขณะนี้ ยังไม่รู้จัก แล้วจะรู้จักเหตุให้เกิดเห็นได้อย่างไร คะ

@ ขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับแล้ว รู้อะไรหรือเปล่า

@ เพียงเห็นแล้ว เกิดความยินดีพอใจแล้วทันที แล้วจะดับความยินดีพอใจได้อย่างไร

@ จะท้อทำไม ในเมื่อค่อยๆ ฟังให้เข้าใจไปทีละน้อย

@ รอบรู้ในขั้นการฟังหรือยัง อย่างมั่นคง จนเข้าใจว่าเป็นแตเพียงธรรมไม่ใช่เรา ไม่มีอะไร

     เป็นแต่เพียงธรรมแต่ละหนึ่ง

@ ค่อยๆ ละความไม่รู้ โดยไม่ต้องทำอะไร นอกจากศึกษาพระธรรมไปเรื่อยๆ ปัญญาขั้น

     การฟังเกิดขึ้นทีละน้อย ละความไม่รู้ไปทีละน้อย ค่ะ

@ พระธรรมจะต้องสอดคล้องกันอย่างตลอด อย่างคำว่า อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหา ก็มี

ความละเอียดลึกซึ้ง ถ้ามีตัณหา จะเอาตัณหาละไม่ได้ แต่ เพราะ สิ่งนี้มี จึงเข้าใจสิ่งที่มี

จึงจะละสิ่งที่มีได้ ซึ่ง เพราะ อาศัย ตัณหา คือ โลภะ ความต้องการเกิดขึ้น ซึ่งมีเหตุปัจจัย

จึงเกิดขึ้น แต่ เมื่อรู้ว่า ตัณหา โลภะ เป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่เรา ปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะ

อาศัยตัณหา โลภะที่เกิดขึ้น จึงชื่อว่า อาศัยตัณหา ที่เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้น ละตัณหา

คือ ปัญญารู้ว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมไม่ใช่เรา

@ ทุกคนมีโลภะ แล้วจะละโลภะได้อย่างไร ถ้าไม่รู้

@ ถ้าไม่มีโลภะ จะโลภะได้ไหม คะ

@ พระไตรปิฎกแสดงทุกข์ต่างๆ ทั้งหมด แล้วไม่มีปัญญาจะรู้ทุกข์ไหม

@ เกิดเป็นทุกข์ สภาพธรรมขณะนี้เกิดแล้วดับไป ทุกข์ไหม แต่ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ทุกข์

อย่างนั้น ซึ่งผู้ที่ฟังแล้ว ฟังเล่า บอกทุกข์ ใครจะรู้ทุกข์ได้ แค่อ่านเข้าใจ น้อยมาก เผิน

หรือ ค่อยๆ เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์ ก็จะเข้าใจ คำว่า ทุกข์เพราะแสวงหา ตื่นขึ้นมา ก็

แสวงหาทันที ก็ไม่รู้ และ แสวงหาทั้งวันด้วย และ เมื่อสภาพธรรมเกิดแล้วก็ต้องเป็นไป

แสวงหาตลอดเวลา 

@ บางคนเห็นลูกหลานเกิด ก็ดีใจ แต่ไม่รู้เลยว่า ถ้าไม่เกิด จะไม่ทุกข์เลย 

@ ถ้าไม่แสวงหา ใส่เสื้อได้ไหม ทั้งลืมตาทั้งหมด แสวงหา แสวงหาไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ว่า

     ทุกข์

@ ฟังแล้วเข้าใจขึ้นไหม คะ ถ้าไม่ฟังก็ไม่มีทางเข้าใจขึ้น นี่คือผลของการฟังพระธรรม ค่ะ

@ ยังเป็นเราที่เบื่อ แต่ เริ่มรู้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ในขั้นการฟัง เพราะ อาศัยการฟังให้

    เข้าใจ ค่ะ

@ ยังเป็นเรา เพราะ ยังไม่ได้รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมจริงๆ ค่ะ

@ เกิดแล้วไม่รู้ความจริงก็ได้และประโยชน์อะไรกับการเกิด แต่ ชาติไหนก็ตาม มีโอกาส

    ได้ฟัง ในสิ่งที่เคยฟังมาก่อน แล้วรู้ความจริงได้ ชาตินั้นมีประโยชน์ ค่ะ

@ ประโยชน์ของการเกิดมนุษย์อยู่ที่ไหน อยู่ที่ได้สะสมปัญญา

@ ชีวิตที่มีอยู่ก่อนตาย คือ ได้สะสมความเข้าใจพระธรรม ค่ะ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 10 พ.ค. 2557

เกิดแล้วไม่รู้ความจริงก็ได้และประโยชน์อะไรกับการเกิด แต่ ชาติไหนก็ตาม มีโอกาส

    ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน แล้วรู้ความจริงได้ ชาตินั้นมีประโยชน์ ค่ะ ขอบพระคุณ อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 10 พ.ค. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 10 พ.ค. 2557

   

     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 พ.ค. 2557

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kinder
วันที่ 10 พ.ค. 2557
ขอบตุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 11 พ.ค. 2557

      ขอขอบคุณและอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 13 พ.ค. 2557

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ