วันเฉลิม ทองเนื้อเก้า

 
lovedhamma
วันที่  19 เม.ย. 2557
หมายเลข  24734
อ่าน  1,218

ใครที่ได้ดู/ติดตามชมละครเรื่อง ทองเนื้อเก้า ก็จะพบว่า "วันเฉลิม" นั้นต้องพบเจอแต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี โดยเฉพาะคนที่ต้องมาอยู่ด้วยอย่างผู้เป็นแม่ จึงอยากทราบว่าในกรณีของวันเฉลิมเนี่ยนะครับ เป็นผลจากกรรมอะไรครับ? ที่ทำให้ต้องมาทั้งรับภาระหนัก และอยู่กับคนไม่ดี (ชั่ว) แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ซะด้วย * ที่ตั้งคำถามนี้ไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครนะครับ เพียงแต่ขอยกมาเป็นกรณีตัวอย่างเท่านั้น *


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 19 เม.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ที่สมมติว่าเป็น บิดา มารดา เพื่อน พี่น้อง แท้ที่จริง ก้ไม่พ้นจากการเกิดขึ้นของสภาพธรรมที่เป็นจิต เจตสิก ซึ่ง ที่เราว่า มีคนสิ่งแวดล้อมไม่ดี แท้ที่จริงในทางธรรม ก็คือ การได้ยินเสียงไม่ดี การเห็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นต้น ซึ่ง จากที่ยกหนังเรื่องนั้นมา การมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ก็เพราะ อกุศลกรรมของผู้นั้น ทำให้ได้ยินเสียงที่ไม่ดี ได้พบความยากลำบาก เพราะ ผลของอกุศลกรรม ซึ่ง ไม่สามารถระบุได้ว่า เป็น อกุศลกรรมอะไร ครับ

อย่างไรก็ดี วันเฉลิม เป็นคนดี แม้สิ่งแวดล้อมจะไม่ดี เพราะ สะสมมาดี ก็ประพฤติในความเหมาะสม แม้จะได้รับสิ่งที่ไม่ดี ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 19 เม.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การเกิดในภพหนึ่งชาติหนึ่ง เป็นผลของกรรม และชีวิตที่เกิดมาแล้ว ก็มี ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนหนึ่งเป็นการได้รับผลของกรรม ซึ่งเป็นไปตามเหตุคือ อดีตกรรมที่ได้กระทำแล้ว โดยไม่มีใครทำให้เลย และ ส่วนหนึ่ง เป็นการสะสมเหตุซึ่งก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้าง ตามการสะสมของแต่ละบุคคล ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป จะประสบกับสิ่งใด ก็ไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ แต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆ ไม่ปะปนกัน สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งจริงๆ คือ ความดีและความเข้าใจถูกเห็นถูกแม้ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี แต่ถ้าสะสมเหตุที่ดีมา ก็ไม่เป็นเครื่องกั้นในการสะสมความดี เป็นคนดี ได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายเพียงใดก็ตาม เพราะการเป็นคนดี เป็นได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ นอกจากจะเป็นประโยชน์ตน ที่เป็นกุศลแล้ว ความเข้าใจถูกเห็นถูกของตนเอง ยังสามารถเกื้อกูลบุคคลรอบข้าง ให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกได้ด้วย และเมื่อมีความเข้าใจถูกคุณความดีต่างๆ ก็จะค่อยๆ เจริญยิ่งขึ้น เพราะมีปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่ดี ในทางตรงกันข้าม ถ้าสะสมมาไม่ดีแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็ไม่ดี สามารถทำในสิ่งที่ไม่ดีได้เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น เรื่องของคนอื่น ก็เป็นเรื่องของคนอื่น ซึ่งก็คือ ไม่พ้นไปจากธรรม ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ที่น่าพิจารณา คือ ในชีวิตประจำวัน เราจะประมาทไม่ได้เลย ควรอย่างยิ่งที่จะได้สะสมความดี และฟังพระธรรมให้เข้าใจ สะสมเป็นที่พึ่งต่อไป ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 19 เม.ย. 2557

เกิดมาในสิ่งแวดล้อมไม่ดี เพราะผลของกรรม ทำกรรมไม่ดี ทุกอย่างหนีไม่พ้นกรรมดีกรรมชั่ว ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ