วิบากกรรมใดที่ทำให้เกิดในครอบครัวที่ไม่ใฝ่ธรรมะครับ

 
สืบต่อพุทธ
วันที่  16 เม.ย. 2557
หมายเลข  24721
อ่าน  2,004

ผมเกิดในครอบครัวที่ไม่ใฝ่ธรรมะเท่าไรครับ คุณแม่ก็เห็นข่าวพระสงฆ์ไม่ดี ก็เหมารวม มีอคติไม่ดี ผมก็พยายามอธิบาย ส่วนคุณพ่อก็พอได้ แต่ไม่ค่อยทำบุญครับ เพราะวิบากกรรมอะไรครับ ถึงเป็นแบบนี้

ถ้าชาติหน้าผมควรอธิษฐานจิตให้เกิดสัมมาทิฏฐิ หรือมีกัลยาณมิตรไหมครับ

ขอบคุณที่แนะนำครับ สาธุ สาธุ สาธุครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 16 เม.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กรรมเป็นเรื่องละเอียดและลึกซึ้ง ไม่สามารถที่จะกล่าวระบุโดยตรงว่าเป็นกรรมอะไร หากแต่ว่า ในความเป็นจริง ทุกคน แม้แต่พระโพธิสัตว์ ก็เกิดในครอบครัว สิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกันไป ทั้งเคยเกิดเป็น ลูกของอดีตชาติของพระเทวทัต เคยเกิดในครอบครัวที่เห็นผิดมาแล้ว หลายๆ ชาติ นี่คือความไม่แน่นอนของสังสารวัฏฏ์ เพราะฉะนั้นจึงเป็นปกติธรรมดาของทุกๆ คน แต่ ผู้มีปัญญา แม้จะเกิดในครอบครัวอย่างไรก็ตาม แต่เพราะเคยสะสมความเข้าใจพระธรรม มาในอดีตชาติ ก็ทำให้สนใจพระธรรม แม้คนอื่นจะไม่สนใจ เป็นอย่างไรก็ตาม ดังนั้น ชาตินี้ก็สะสมความดี สะสมปัญญาต่อไป เพราะอุปนิสัยที่ดี จะไม่หายไปไหน เมื่อได้พบพระธรรมอีก ก็จะทำให้ศึกษาและเจริญกุศลความดีต่อไป ครับ แม้จะเกิดในครอบครัวอย่างไรก็ตาม ดั่งเช่น ในอดีตสมัยพุทธกาล แม้บางท่านจะมีครอบครัวที่เห็นผิด แต่ บุตร ก็สนใจพระธรรม ไม่ได้สนใจว่าครอบครัวจะเป็นอย่างไร แต่ สุดท้ายก็ได้บรรลุธรรม ครับ

สะสมบุญตั้งแต่ชาตินี้ ไม่ต้องอธิษฐาน เพราะ ความดีที่ทำ เป็นความตั้งใจมั่นอยู่แล้ว ก็ย่อมได้พบพระธรรมในโอกาสอันควร โดยไม่ได้ใส่ใจว่าจะอยู่ในครอบครัวใดเลย เพราะ สังสารวัฏฏ์ไม่แน่นอน และเพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน จึงสะสมสิ่งที่ดี คือสะสมปัญญาของตนเองต่อไป ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 16 เม.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การเกิดในภพหนึ่งชาติหนึ่ง เป็นผลของกรรม และชีวิตที่เกิดมาแล้ว ก็มี ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนหนึ่งเป็นการได้รับผลของกรรม และ ส่วนหนึ่ง เป็นการสะสมเหตุ ซึ่งก็มีทั้งดี บ้าง ไม่ดี บ้าง ตามการสะสมของแต่ละบุคคล ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งจริงๆ คือ ความดีและความเข้าใจถูกเห็นถูก แม้ว่าจะเกิดในครอบครัวที่ไม่สนใจธรรม แต่ถ้าตัวเรามีความสนใจธรรม ก็เป็นประโยชน์มาก เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตน และยังสามารถเกื้อกูลบุคคลรอบข้างให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกได้ด้วย และเมื่อมีความเข้าใจถูก คุณความดีต่างๆ ก็จะค่อยๆ เจริญยิ่งขึ้น เพราะมีปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่ดี ประการที่สำคัญชาตินี้ เป็นชาติก่อนของชาติหน้า ถ้าได้สะสมความเข้าใจถูก คบหาสมาคมกับผู้ที่เป็นบัณฑิตเพื่อได้ฟังความจริง ในชาตินี้ ก็สะสมเป็นที่พึ่งต่อไป เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้ได้ฟังพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกต่อไป ดังนั้น จึงเริ่มได้แม้ในชาตินี้ โอกาสที่จะได้ฟังพระธรรม เหลือไม่มากแล้วเพราะไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใดครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 16 เม.ย. 2557

ต้องคบบัณฑิต และ ทำกุศลที่ขอให้ได้ฟังธรรมที่ถูก ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ดวงทิพย์
วันที่ 21 เม.ย. 2557
ได้พบแล้วคือที่นี่ ดังนั้น เริ่มได้เลยคะ... ขออนุโมทนากับท่านผู้ถามคะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ