สมาชิกใหม่แนะนำตัวครับ

 
chayuth
วันที่  17 เม.ย. 2557
หมายเลข  24724
อ่าน  732

ดีใจที่ได้เป็นสมาชิกบ้านธัมมะครับ

มีโอกาสคงได้ร่วมสร้างกุศลกรรมร่วมกันนะครับ

เจริญในธรรมนะครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 17 เม.ย. 2557

ขออนุโมทนาเช่นกัน ครับ

ข้อความบางตอนจาก คำบรรยายของท่าน อ. สุจินต์ ในเรื่อง บารมีในชีวิตประจำวัน

การที่เกิดมาพบกันในแต่ละชาติ โดยสถานต่างๆ ในสังสารวัฏ การพบกันในชาติซึ่งได้เกื้อกูลเป็นมิตรกันในพระธรรม หรือว่ามีส่วนร่วมกันเผยแพร่พระธรรม ชาตินั้นก็ต้องเป็นชาติที่ประเสริฐสุดในสังสารวัฏยิ่งกว่าชาติอื่นๆ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 17 เม.ย. 2557

ขออนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลของคุณ chayuth ด้วย ครับ ที่จะได้สะสมความดีและฟังพระธรรมให้เข้าใจ ต่อไป ตามคติธรรมของชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ว่า "ทำดี และ ศึกษาพระธรรม" ครับ

....ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
วันที่ 17 เม.ย. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
one_someone
วันที่ 18 เม.ย. 2557

เพราะเหตุดี ผลจึงดี

เป็นบุญที่ได้ฟังพระธรรม

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ