Print 
เก็บเล็กผสมน้อย พระสูตรวันที่ 22 ก.พ. 2557 คนพาล และ คบอย่างไร
 
paderm
paderm
วันที่  22 ก.พ. 2557
หมายเลข  24506
อ่าน  1,619

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

- เคยคิดรังเกียจคนที่น่ารังเกียจ แต่ความจริงเป็นธรรมที่น่ารังเกียจ

- ไม่โกรธคงไม่ได้นะคะ เพราะ สะสมความโกรธมา ก็เกิดความโกรธ แต่สำคัญที่สุด คือ

   เข้าใจธรรม คือ เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา

-  คนที่ไม่ดีเลย เพราะ มีอกุศลมากๆ แทบจะไม่มีกุศล ไม่ต้องไปไกลเลย ตัวเราเอง

   อกุศลมากไหม ไม่ใช่เราจะเข้าข้างตัวเอง เราไม่อยากไม่ดี แต่ ก็ไม่รู้จักความไม่ดี

-  บุคคลที่ควรโกรธไม่มีเลย

-  เราต้องคบคนมากมายอยู่เสมอ แต่จิตของเราเป็นอะไร ในขณะนั้น

-  ถ้าเราอนุเคราะห์ให้คนเป็นคนดีสักหน่อยหนึ่ง ควรคบเพื่ออนุเคราะห์ไหมคะ แต่

   ไม่ใช่ตามเขาเป็นมิตร แม้แต่เขาไม่ดี พร้อมที่จะเกื้อกูล ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์

-  ใครทำอะไรกับเรา การช่วยเหลือของเขาเป็นสิ่งที่ดี  การตอบแทนคุณเขา คือ

   อย่างไร คือ ทำความชั่ว เพราะ เขาบอกให้ทำความชั่ว เราก็ทำตามชั่ว เพราะ

   ตอบแทนคุณ ใช่ตอบแทนคุณหรือเปล่า คะ

 

-  เมตตา จำกัดไหม ว่าเฉพาะคนอื่น เพราะ เมตตา จำปรารถนาในที่ทั้งปวง

-  ฟังธรรมก็เป็นเราทั้งวัน ถ้าฟังธรรม ก็ไม่มีคน ถ้าฟังธรรมด้วยความเข้าใจถูก

-  คนที่เราไม่คบ แต่ต้องเมตตา ประโยชน์จริงๆ ไม่ได้อยู่ในหนังสือ แต่ต้องไตร่ตรอง

    และ พิจารณา ถ้าบอกให้โกรธ ให้เกลียด ให้ทำร้าย ถูกต้องหรือเปล่า หรือว่า ให้มี

    เมตตา ให้เห็นใจ

-   ฟังแล้วเมตตาหรือยัง คะ เป็นมิตรหรือยัง

-   สงสาร หมายถึง เห็นใจ เพราะ เขาไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว จึงทำชั่ว และ น่าสงสาร

     คือ เพราะ เขาจะต้องได้รับกรรมชั่วจากการกระทำของเขาเอง   เพราะฉะนั้น เรา

     จะต้องเดือดร้อนไหม คะ ที่เขาทำชั่ว อยากให้ตกนรก ได้รับกรรมเร็วๆ ทั้งๆที่เขา

     จะต้องไปอยู่แล้ว

-  ภัยที่เกิดจากคนพาล คือ ภัยที่เกิดจากอกุศลของตนเอง และ คนพาลอยู่ที่ไหน ก็

    อกุศลของตนเอง นั่นแหละที่เป็นภัย และ เพราะ มีอกุศลกรรมของตนเองที่ทำมา

    ให้ผล จึงทำให้ได้รับอันตราย ถ้าไม่มีอกุศลที่ทำมา ใครจะทำอะไรได้

-  ถ้าไม่รู้จักอกุศล จะละอกุศลได้อย่างไร คะ เพราะ ไม่รู้จักอกุศล ไม่รู้จักคนพาล ภัย

   จะมาจากที่ไหน ก็จากใจของตนเอง

- คบ กับ อกุศลไหม คะ เหมือนคนใช่ไหม  เราจะคบใคร เลือกได้ไหม คะ คนในบ้าน

เป็นคนพาล คบหรือไม่คบ เลือกได้ไหม คะ แต่ในบ้าน มีคนพาล คบ หรือ ไม่คบ

ไม่ต้องไปคุ้นเคย  เช่น เขาไม่ดี เราจะต้องไม่ดีตามเขาหรือเปล่า แต่อยู่บ้านเดียวกัน

จะไม่คบหรือ คือ เราคบหาด้วยความยินดี เกี่ยวข้อง ทำตามหน้าที่ ตามฐานะในบ้าน

อย่างนั้น แต่ คบเฉพาะคนดี ตาม เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นคนดี  แล้ว เลือกไม่ได้ แต่

อยากคบไหม คะ ถ้าเป็นคนไม่ดี เมื่อ คบ ก็ไม่คบกับความชั่ว แต่ คบกับผู้ที่มีนำ

ประโยชน์ คือ ความดี

- จริงๆแล้ว อยู่คนเดียว เพราะฉะนั้น คบ คือ อะไร ถ้าเราเป็นคนดี ก็ต้องคบคนดี

เพราะ เรามีปัญญา รู้อะไรดี อะไรชั่ว แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดี ก็ไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว

ก็คบคนชั่ว ตามที่ตนเองเป็นคนไม่ดี อย่างนั้น แต่ สิ่งที่สำคัญ ผู้มีปัญญา ทำ

ประโยชน์ อนุเคราะห์กับทุกคน ค่ะ

- เห็นประโยชน์ของการคบความดี และ เห็นโทษของการคบคนชั่ว ค่ะ

- คนอื่นไม่ดี แล้วเราต้องไม่ดี เหมือนคนอื่นหรือ 


กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 22 ก.พ. 2557 13:42 น.

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ.ผเดิม และทุกๆท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 22 ก.พ. 2557 13:53 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ก.พ. 2557 14:46 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 22 ก.พ. 2557 16:25 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
siraya
วันที่ 22 ก.พ. 2557 17:44 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ก.พ. 2557 17:45 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
napachant
napachant
วันที่ 22 ก.พ. 2557 17:51 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
สิริพรรณ
วันที่ 22 ก.พ. 2557 19:17 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ แม้วันนี้ไม่มีโอกาสไปฟัง แต่ก็มีกัลยาณมิตรสรุปสาระ

ให้ได้ประโยชน์ตักเตือนตนเอง ดีมาก ๆ ค่ะ ไม่มีเขาที่ไม่ดี ไม่มีใครที่ควรโกรธ มีแต่

กุศล กับอกุศลที่สะสม สืบเนื่อง ต่อไปเรื่อย ๆ ถ้าไม่ฟังพระธรรม ก็สะสมความไม่รู้

เข้าไปอีก

กราบขอบพระคุณ ท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์เป็นอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 22 ก.พ. 2557 20:03 น.

อนุโมทนา กับคุณPaderm เป็นอย่างยิ่งที่โพสต์ลงweb เพราะบางครั้งมีธุระจึงไม่ได้

ไปฟังธรรมบรรยายจากท่านอาจารย์สุจินต์ ที่มูลนิธิฯ ได้มาอ่านก็ทำให้ได้ทราบเนื้อหา

สาระของการสนทนาธรรมในวันนี้(22 กุมภาพันธ์ 57)ขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
peem
วันที่ 23 ก.พ. 2557 11:38 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ch.
ch.
วันที่ 23 ก.พ. 2557 13:34 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 24 ก.พ. 2557 10:25 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
one_someone
one_someone
วันที่ 29 มี.ค. 2557 17:36 น.

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
one_someone
one_someone
วันที่ 29 มี.ค. 2557 17:36 น.

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ