เก็บเล็กผสมน้อย...สนทนาธรรมกลุ่มย่อยที่ อ.สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  4 ก.พ. 2557
หมายเลข  24417
อ่าน  1,686

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

      ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม

(รองประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา) พร้อมด้วยท่าน

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ ได้เดินทางมาเจริญกุศลที่ศูนย์เด็กเล็ก

วัดซองกาเลีย อ.สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี (ซึ่งจะได้ชมประมวลภาพกิจกรรม ตลอด

จนถึงที่มาที่ไปของการเดินทาง และสารธรรมในการเดินทางมาครั้งนี้ จากพี่วันชัย

ภู่งาม ในโอกาสอันใกล้นี้) วันนี้ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันแรกของ

การเดินทาง   เมื่อจัดเตรียมวัตถุสิ่งของต่างๆ ณ พนธ์นที รีสอร์ท เพื่อมอบให้กับ

นักเรียน   และชาวบ้าน  ซึ่งจะมอบให้ในวันพรุ่งนี้     ก็ต่อด้วยรับประทานอาหาร

ในช่วงเย็น หลังจากที่ทางคณะรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว    สหายธรรมที่มี

ความสามารถในด้านการนวด      ก็มาปรนนิบัติท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยการนวด

ตอบแทนพระคุณท่านอาจารย์    สหายธรรมท่านอื่นๆ  ก็ตามมาด้วย นั่งแวดล้อม

ท่านอาจารย์   ต่อจากนั้น การสนทนาธรรมในกลุ่มย่อย จึงเกิดขึ้นอย่างเรียบง่าย

โดยที่ไม่ได้มีการตระเตรียมหรือบอกกล่าวไว้ล่วงหน้าเลย  เป็นการสนทนาธรรม

ในบรรยากาศที่สบายๆ เป็นกันเอง     ก็ขออนุญาตประมวลสาระสำคัญของการ

สนทนาธรรมกลุ่มย่อย    มาฝากสหายธรรมทุกท่านได้อ่าน  ได้พิจารณาร่วมกัน

เป็นการเก็บเล็กผสมน้อย   ในประโยคสั้นๆ ดังนี้ 

   -มีโอกาสทีจะได้ฟัง ได้สนทนาธรรมเมื่อใด แล้วไม่ละเลยโอกาสนั้้น

ก็ย่อมเป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมเพิ่มขึ้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ วิธีการ

   -ทุกคนที่เป็นผู้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมร่วมกัน เป็นญาติสนิทมิตรสหาย

ในทางธรรม    -ไม่ควรลืม มรณสติ เพราะไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใด   จะทำให้ไม่

ประมาทในชีวิต

   -มีโอกาสที่ดีแล้วที่จะได้ฟังความลึกซึ้งของพระธรรม ซึ่งไม่ใช่ฟังเพียง

แค่วันนี้วันเดียวแล้วจะเข้าใจโดยตลอดหมด       ก็ต้องค่อยๆ  สะสมไป    

ขณะนี้ก็ยังเป็นโอกาสของผู้ที่สะสมเหตุที่ดีมา ที่จะได้ฟังได้ศึกษา เพื่อความ

เข้าใจถูกเห็นถูก ต่อไป

   -ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก มีค่ามหาศาล เงินทองมากมายก็ไม่สามารถซื้อได้   -สะสมอกุศลมากมาย  ความไม่รู้นิดนึงๆ  ขยายไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็หนาแน่น

เหนียวแน่น      เมื่อสะสมมาอย่างนี้ สิ่งที่จะขัดเกลาละคลายได้ ก็ต้องด้วยความ

เข้าใจพระธรรม,       แม้จะมีอกุศล มาก       แต่ก็ยังดีที่มีโอกาสได้สะสมปัญญา    

ซึ่งจะต้องค่อยๆ   สะสมอบรมไป

   -บางคนอาจจะมุ่งหวังอยากจะให้คนอื่นถามปัญหาธรรม "ถามเลย ถามซิ"  

แต่ความเป็นจริงแล้ว  ไม่ควรเป็นผู้จัดการโลก    ถ้าหากเรามีความสงสัยในส่วนใด

ของธรรม   ก็สามารถถามได้เลย    ไม่ต้องไปบอกให้คนอื่นถาม   -น้อยมากๆ สำหรับผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรม การปฏิบัติผิด มีอยู่ทั่วโลก แต่ก็ยังมีเป็นส่วนน้อย ที่ยังมีโอกาสได้ฟังพระธรรม   ศึกษาพระธรรม    -ฟังพระธรรม ไม่ควรท้อถอย, ย่อมเบิกบานที่ได้เข้าใจเพิ่มขึ้น จากการฟังพระธรรมไปทีละเล็กทีละน้อย    อย่างนี้ก็จะไม่เป็นทาสของโลภะ ซึ่งต่างจาก "เมื่อไหร่เราจะ

รู้สักที" อย่างนี้ก็ถูกโลภะครอบงำแล้ว   เป็นทาสของโลภะ    -การละคลายความเป็นตัวตน ต้องด้วยความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆ ในขณะนี้    -การฟังพระธรรม เป็นการเก็บเล็ก เก็บน้อย     จนกว่าจะปัญญาจะถึงความ

สมบูรณ์พร้อมในที่สุด ซึ่งต้องไม่ลืมว่า ฟังพระธรรมทุกครั้ง เพื่อเข้าใจขึ้น     -เห็น เป็น เห็น ไม่ใช่คิด, สิ่งที่ปรากฏให้เห็น ไม่ใช่คนนั้นคนนี้      เพียงสิ่ง

ที่ปรากฏทางตาเท่านั้น ที่ปรากฏให้เห็นได้   -คิดเรื่องอื่นสารพัด แต่ไม่คิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เลย    -พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทรงแสดงสิ่งที่มีจริง เหมือนๆ กัน ไม่ต่างกัน คำจริง เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตาม    -ตัณหาหรือโลภะ เปรียบเหมือนตาข่าย ดักตรงนั้น ตรงนี้ มีมากมายจริงๆ และสิ่งที่โลภะติดข้องต้องการ ก็ไม่พ้นไปจากกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น

รส โผฏฐัพพะ     เป็นที่ตั้งให้เกิดความติดข้อง มากมายทีเดียว   -จักขุปสาทะ(ตา) เป็นรูปที่เกิดจากกรรม กลุ่มของจักขุปสาทรูป นี้ ต้องมีชีวิตินทริยรูปเกิดด้วย แสดงถึงความเป็นจริงของรูปธรรมที่เกิดจากกรรม แตกต่างไปจากลุ่มรูปอื่นที่ไม่ได้เกิดจากกรรม   -ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงขยายพระธรรมเทศนาให้ละเอียด

โดยประการต่างๆ      ก็เพื่อให้หันกลับเข้ามาที่ความเป็นอนัตตา

ของสภาพธรรม  คือ ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน.

         ...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง       และ  ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 5 ก.พ. 2557

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง..

และ  ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 ก.พ. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 5 ก.พ. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 5 ก.พ. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 7 ก.พ. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 8 ก.พ. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   "...มีโอกาสที่ดีแล้วที่จะได้ฟังความลึกซึ้งของพระธรรม

ซึ่งไม่ใช่ฟังเพียงแค่วันนี้ วันเดียว แล้วจะเข้าใจโดยตลอดหมด      

ก็ต้องค่อยๆ  สะสมไป    

ขณะนี้ ก็ยังเป็นโอกาสของผู้ที่สะสมเหตุที่ดีมา ที่จะได้ฟังได้ศึกษา

เพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูก ต่อไป..."

.........

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณคำปั่น อักษรวิลัย เป็นอย่างยิ่ง 

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ครับ

 

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ