Print 
เขาก็ตาย เราก็ตาย
 
nattawan
nattawan
วันที่  9 ธ.ค. 2558
หมายเลข  27289
อ่าน  977

    ข้อความบางส่วนจากการสนทนาธรรมที่ร้านอาหารบ้านเหนือน้ำ จ.ปทุมธานี  ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘

= กำลังเห็นขณะนี้  มีใครรู้ว่าเห็นไม่ใช่เรา 

= ฟังธรรมเข้าหูแล้วเข้าไปในใจบ้างหรือเปล่า

= คำจริงเท่านั้นที่จะนำมาสู่การรู้สภาพธรรมขณะนี้ได้

= การเกิดดับของสภาพธรรมไม่ได้ปรากฏให้ใครรู้ได้เลย  นอกจากปัญญาที่เข้าใจและอบรมจนกระทั่งรู้ชัดว่าเป็นธรรม  ไม่ใช่เรา

= อกุศลไม่มีทางเข้าใจสภาพธรรมที่ปรากฏ

= ปัญญาเท่านั้นที่มีความเห็นถูกว่า  ทุกอย่างไม่ถาวร  ไม่คงที่  เกิดขึ้นและดับไป แล้วไม่กลับมาอีกเลย

= ชีวิตก็คือชั่วหนึ่งขณะจิต  ถ้าไม่มีจิตแต่ละหนึ่งขณะที่เกิดดับสืบต่อ  ชีวิตก็ไม่มี  ใครก็ไม่มีเลย

= ฟังธรรมด้วยความเคารพ  คือ  ไม่ประมาทในความลึกซึ้งของพระธรรม

☆☆ ทุกคนโกรธ  โกรธอะไร! ไม่มีประโยชน์! โกรธเห็น  โกรธได้ยิน โกรธคิ้ว โกรธตา  โกรธทำไม!  ก็เพราะไม่รู้  ก็รวมสิ่งนั้นว่าเป็นคน  เป็นเรื่องราวต่าง ๆ  แต่ถ้าเข้าใจธรรมะแล้ว  เสียเวลาไหม ! โกรธอะไร!  เขาไม่เดือดร้อนเลย  คนที่เราโกรธไม่เดือดร้อน  แต่ผู้โกรธนั่นแหละเดือดร้อนเพราะกิเลสของตนเอง

= ไม่มีใครทำให้เดือดร้อนได้  นอกจากกิเลสของตนเอง

= ขณะใดที่เป็นกุศล  ขณะนั้นสละอกุศล

= บุญ  คือ  สภาพที่ชำระจิตให้ผ่องใส

= การดับกิเลสจะมีไม่ได้เลย  ถ้าไม่เข้าใจธรรมะ

= แค่ได้ยินเสียงซึ่งเป็นวาจาสัจจะ  แต่ประโยชน์มหาศาลยิ่งกว่าเสียงอื่นใดทั้งสิ้น  เพื่อเข้าใจความจริง  นำไปสู่ความจริงยิ่งขึ้น  จนถึงการประจักษ์แจ้งลักษณะของธรรมะ

= ฟังพระธรรมเข้าใจเมื่อใด  ประโยชน์มีเมื่อนั้น

= ตอนมีชีวิตอยู่ก็เมตตากัน  ตอนตายก็ไม่ควรเศร้าโศกถึงกัน

= มีเมื่อเห็น  ขณะที่ไม่เห็นก็ไม่มีแล้ว

☆☆เขาก็ตาย  เราก็ตาย  เสียใจกับสิ่งที่ไม่มี  ฉลาดไหม!  ทุกคนต้องตาย  อย่าทำไม่ดีกับคนที่จะต้องตาย  ดีไหม!  ก่อนตายควรทำดีต่อกัน

= ทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเกิดขี้นเป็นไป  แต่ถูกปกปิดด้วยอวิชชา  ความติดข้อง  โลภะ  ทำให้ไม่เห็นความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ

 

     อนุโมทนาในคุณความดีและกราบบูชาคุณท่านอ. สุจินต์  บริหารวนเขตต์

     อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ธ.ค. 2558 21:50 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 9 ธ.ค. 2558 21:56 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
thilda
วันที่ 9 ธ.ค. 2558 22:01 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
montha
montha
วันที่ 10 ธ.ค. 2558 07:23 น.

อนุโมทนาในกุศลจิต ค่ะสรุปได้ดี วาจาสัจจะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
rrebs10576
วันที่ 10 ธ.ค. 2558 12:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
s_sophon
วันที่ 10 ธ.ค. 2558 15:08 น.

ขอบคุณและขออนุโมทนา ครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 10 ธ.ค. 2558 21:41 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
team_29
team_29
วันที่ 10 ธ.ค. 2558 22:43 น.

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สาธุ... ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
วิริยะ
วันที่ 11 ธ.ค. 2558 10:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ธ.ค. 2558 14:10 น.

   ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 02:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
bsiam
bsiam
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 07:50 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
สิริพรรณ
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 08:34 น.

เป็นขณะที่ประเสริฐที่ได้ฟังความจริง โดยเข้าใจความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง

กราบอนุโมทนา ขอบพระคุณกุศลจิต ท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์  

และกัลยาณมิตร  ผู้ร่วมสนทนา รวมทั้ง ผู้ถ่ายทอด เกื้อกูล ข้อความการสนทนา

ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 14 ธ.ค. 2558 11:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ธ.ค. 2558 11:17 น.

= มีเมื่อเห็น  ขณะที่ไม่เห็นก็ไม่มีแล้ว

อนุโมทนาค่

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.พ. 2559 10:17 น.

กราบขอบพระคุณมากครับ และขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ